Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

KERESZTÉNY DICSÉRETSZÖVEGEK


Néhány dal szövege az Urat dicsőítő repertoárunkból:A mennyei tábor ma mellettünk áll...

A mennyei tábor ma mellettünk áll.

A harcban győztes az Úr.

A gonoszság bástyája porba száll.

A harcban a győztes az Úr.

Refr.:

Ezért mi áldunk, magasztalunk,

Dicsérjük szent neved.

Mert Te jó vagy, s irgalmas,

Megtartod népedet.

Ha gyűlölet ádázul rád tör, mint szélvész:

A harcban a győztes az Úr.

Egy ellened készült fegyver sem szerencsés:

A harcban a győztes az Úr.

Refr.:

Ezért mi áldunk, magasztalunk,....

Ha ellenség gúnyol, szidalmaz és vádol:

A harcban a győztes az Úr.

Az oroszlán szája egyszer csak bezárul

A harcban a győztes az Úr.


A szeretetről


Csak a szeretet képes arra,

Csak a szeretet kérhet arra,

Hogy ha siralom völgye rejt el,

Onnan kiragad, nem felejt el.

Ez a szeretet mindig bátor,

Mindent odaad, mégsem vádol,

Ez a szeretet hosszútűrő,

Ez az, ami a rosszon túlnő.


Refr.:

Ez a szeretet láng a szívben,

Ez a legjobb barát és minden!

Ez a szeretet mindig adna,

Még ha neki nem is maradna.

Ez a szeretet győzni tud csak,

A gonosz menekül tőle futva,

Ez az egy, ami tényleg biztos:

A szeretet maga Jézus Krisztus!


Hogyha valaki égig érne,

Vagy, ha hatezer évig élne,

Ennél nem tudna többet adni!

Mert jobb adni, mint elfogadni!

Nem kell lebegned fenn az égben,

Nem kell keresned lenn a mélyben!

Mert a szívedtől nincsen távol:

Ne várj holnapig, itt van mától!


Refr.:

Ez a szeretet láng....


Ez a szeretet íz, ami sosem fogy el!

Ez a szeretet szült, úgyhogy sosem dob el!

Ez a szeretet szél, mitől olvad a tél!

Nem csak magáért él: másvalaki a cél!

Ez a szeretet szó, ami hegyeket bont!

Tőled hallani jó - újra, újra csak mond.

Ez a szeretet kéz, mellyel egekig érsz!

Ő a legkisebb rész, mégis Ő az EGÉSZ!


Amíg el nem indulunk…

Amíg el nem indulunk,

Míg a láb a vízre lép,

Még a legkisebb út is

Csak távoli cél.

 

Míg csak álmodozgatunk,

S közben tétova a kéz,

Addig látszik csak úgy,

Hogy az Élet nehéz….

Addig érezzük azt,

Hogy a hit nem elég….

 

Refr.:

Ha fúj a szél, a hajó olyan felborítható!

Partot ér, ez a jó, mert

A Mester hangja szól!

 

Mindig el kell kezdeni,

És az első perc kemény!

De pont akkor kell hinni,

Ha nincs is remény!!!

 

Hogyha léptünk régen tart,

És egy nagy viharba ér…

Sose gondoljuk azt,

Hogy már nincs menekvés!

Mert a hitünk pont itt

Kezd el működni épp!


Amikor köddé válnak…

 

Amikor köddé válnak derűs álmaim,

És összetörve állok sorsom romjain,

Homályos utam végén felvillan egy kis fény:

Krisztus él! Krisztus él!

 

Refr:

Megváltóm, Királyom, Uram, aki nem felejtett el,

Most is megvigasztal Ő és fogja a kezem.

Kőszikla a viharban, a bánatban remény,

Minden elmúlik, de Krisztus él!

Krisztus él!

 

Mikor fáradt csendben nyomaszt a bús magány

És gondoktól terhelten kóborlok tétován

A Szent Szellem megszólít, s fülembe súg:

Ne félj! Krisztus Él! KRISZTUS ÉL!

 

Refr.:

Megváltóm, Királyom, Uram…


Az Úr igéje szól

 

Az Úr igéje szól a Föld határain.

Erővel zendül fel, s akik hallják élnek!

Mert a Békesség Királya hívja választottait!

Ő az Élet Kősziklája, vize megelevenít!


A sötétség ura fonja titkos hálóit

Az Igazak ellen tervet sző, csapdát állít.

Mivel tudja, közel a vég! Eljött Isten országa!

És a gonosznak nyoma vész, összetörik igája!


Refr.:

Most van az idő, mikor az Urat kell követni!

Teljes szívünkből szolgáljuk Őt!

Az aratás munkája nagy, de velünk van Istenünk!

Az Ő nevében győztesek leszünk.


Az Úr velem, ki ellenem...


Az Úr velem, ki ellenem?!

Erős keze fogja kezem - Nem félek!

Mert megtart Ő, és ösvényén vezet!


Hálát adok, dicsérem Őt szüntelen!

Mert jó az én Istenem!

Ki itt van, nem hagy el, Örökkévaló kegyelme!


Ha ellenség jön ellenem, együtt harcol az Úr velem!

És meghátrál a gonosz, elesik, többé nem kel fel!

Én sátorában zengem új énekem, ujjongok, örvendezem,

Mert oly fenséges, hatalmas, dicső az Ő neve!


Refr.:

Erős kősziklám, váram, oltalmam.

Menedékem, nyugalmam nálad van!

Zúghat szélvihar, ostromolhat ár!

A te hajlékodban békesség vár!

Erős kősziklám, váram, oltalmam.

Menedékem, nyugalmam nálad van!

Szánthat jégeső, elváltozhat föld,

Országod megáll rendületlenül!


Az Úrnak Szelleme van énrajtam...


Az Úrnak Szelleme van énrajtam,

Felkent, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak.

Elküldött, hogy bekössem a megtört szíveket,

Hogy szabadságot hirdessek a foglyoknak.


Jókedvének esztendejét - Itt az idő.

Bosszúállása napját - Itt az idő.

Fogadd el ma kegyelmét - Itt az idő.

Vesd le hamar a gyászruhát.


Refr.:

Ez az a nap - Mikor szól hozzád az Úr.

Ez az a perc - Mikor szíved megnyithatod.

Ne várj tovább - Oly bőséges irgalma.

Még nem késő.


Ez az üdvösség napja.

(Vers 1 - 2, refr.)


Jókedve esztendeje még tart - Itt az idő.

De már nincs messze a harag - Itt az idő.

Fogadd el hát kegyelmét - Itt az idő.

Siess hamar az Úr elé.


Refr.:

Ez az a nap ...


/Az Úrnak szelleme ... - folyt./


Coda:

Az Úr oly csodálatos, nincs más,

csak Ő Mindenható!

Hatalma örökké tart,

a mi Istenünk az Úr! (Újra)


Dicsérd és magasztald Őt,

mert jó és örökkévaló!

Oly szent és dicsőséges,

a mi Istenünk az Úr! (Újra)


(Coda újra elölről)


A mi Istenünk az Úr!

A mi Istenünk az Úr!


Csak álmodom arról


Ma csak álmodom arról,

Milyen gyönyörű lehet,

Ahogy állok végre előtted.

Ma csak álmodom arról,

Hogy lesz egy nap,

Mikor színről színre látlak.

Ma csak álmodom arról:


Refr.:

Mit érzek majd akkor,

Ha a dicsőséged vár.

Talán csendben csodállak,

Vagy a lábam táncot jár.

Vajon térdemre hullok?

Vagy állva nézek rád?

Halleluját kiáltok?

Vagy elnémul a szám!

Ma csak álmodom arról. (2x)


Ma csak álmodom arról,

Bár ott lennék már,

Ahol a fiú menyegzője vár.

Ma csak álmodom arról,

Mikor nem lesz más,

Csupán boldog, örök imádás.

Ma csak álmodom arról. (2x)


Refr.:

Mit érzek majd akkor,

Ahol dicsőséged vár...
Eljöttél


Eljöttél szétszéledt, kirabolt juhaid közé.

Mindenki eltévedt, és csak te tudtad a végső feltételt.

Az ára volt a véred és élhetünk tisztán!

Ki így szeret - nincs más!


Refr.:

Elértél, kihívtál, örök Életet adtál!

Veled megnyílt a Menny!

Szívem mindörökké zeng: Halleluja!

Így lettem Újjá!


S mindennek az ára volt a véred:

És élhetünk tisztán.

Ki így szeret - nincs más!


Halleluja! Örök Életet adtál!

(többször)


Emlékezzél meg


Emlékezzél meg az Úr jóságáról

Emlékezzél meg oltalmáról

Mert olyan magas, mint az ég

Hűsége s megtartó kegyelme hozzánk

Nagy az Ő kegyelme népe iránt


Viharokban Ő erős várunk

Mikor szélvész dúl, karjába zár

S amilyen távol van napkelet

Oly messze veti el tőlünk bűneinket

Nem fogy el irgalma népe iránt.


(Elölről újra + vers 2)


Nem fogy el irgalma népe iránt!


Én még mit sem tudtam rólad  


Én még mit sem tudtam rólad,

Te már akkor szerettél.

Anyám méhétől fogva

Rám gondot viseltél.


A magam útját jártam,

Mikor szelíden hívtál.

A szívemre beszéltél

És megváltoztattál.


Refr.:

Jézus Te vagy minden álmom:

Éjszakám és nappalom.

Te vagy igaz szó a számban,

Az én Hajnal-csillagom.

Jézus Te vagy minden kincsem,

Sokat jelentesz nekem.

Köszönöm, hogy minden nap

Megtart a kegyelem.


Engedd meg, hogy mindig

Itt maradjak, lábaid előtt.

Hogy nézhesselek Téged,

És nyerjek új erőt.

Meggyógyul a lelkem,

Megváltozik életem.

A jelenlétedben ruhádat

Megérinthetem.


Refr.:

Jézus Te vagy minden álmom...


Én meg vagyok győződve arról....

(Sem halál, sem élet...)


Én meg vagyok győződve arról,

Hogy semmi sem képes

Elszakítani minket Isten Szeretetétől!


Refr.:

Sem halál, sem élet, sem angyalok,

Sem fejedelemségek!

Semmi sem képes elszakítani Tőled!

(Ó, Uram!)

Sem jelen valók, sem elkövetkezők,

Sem magasságban, sem törvényadók,

Sem hatalmasok nem képesek rá!


Bridge:

Jézusban megszabadultunk

a vétkek alól!

Jézusban megszabadultunk

A halál törvénye alól!


Érted jönnek fel a csillagok...


Érted jönnek fel a csillagok, érted árasztják az illatot.

Kékes hegyoldalak rétjei, mindez téged hív.

Mégis itt vagy hozzám oly közel, érzem,

ahogy országod jön el.

Tőled kaptam örök életet: Dicsőség neked!


Hangod elér, szíved - megbocsát:

„Többet ne vétkezz, csak menj tovább!"

Hogyha küldesz, én már indulok!!!!

És mindent itt hagyok!!!


Nincsen semmim, amit nem Te adsz!

Mit is adnék, hogy velem maradj?

Csak egy szívből jövő éneket - Uram:

Dicsőség neked!


Bridge:

Neked élek én, szemem Téged néz.

Jelenléted édes méz!

Terved életcél, vezess, kérlek, még!

Veled fényességben élnék!


Ahogy ablakon a pára van, ahogy elszárad egy nyár alatt:

A virág, ami ma még nyílik, él: elveszti színét!

Úgy múlik el minden, elszalad, de a TE beszéded megmarad!

Hangom törje át a kék eget! - Jézus! Dicsőség Neked!

Coda:

Dicsőség neked, hogy megteremtettél!

Dicsőség azért - ahogyan megmentettél!

Ha a szent szél fúj - szívünk tiszta lesz és száll!

Vigyél el Jézus, mikor visszajössz hozzánk!


Futunk a hitpályán

 

Futunk a hitpályán, mennyei díj vár rám!

Mindennél fontosabb, hogy célba jussak!

Semmi sem állít meg, mert Te mellettem vagy!

Megtartasz az Úton, végig! Tudom!

Nagyobb vagy Te, ki bennem élsz,

Mint a világmindenség!

 

Refr.:

Hit! Hegyeket mozdít el, áttöri a gátakat!

Nem fél!

Hit! Mindent megnyer, mindent megvalósít

Krisztusban, aki győztes!

 

HIT!!!

Harcos


Harcos, aki ott állsz a harcmezőn.

Akit éltet Vizem s Borom - az ÉN Erőm!

Harcos, páncélod szép csillogó!

De bensőd a sok küzdelemtől megfáradott!


Harcos, szemed a célpontra szegezd.

Segítsd meg, hordozd a sebesülteket.

S bár fáj otthagynod a harcban elesetteket.

Készen álljon új csatára erős kardod és szellemed.


Refr:

És este amikor a fények kihunynak, s lepihensz:

Tudd meg, hogy büszkén nézlek és békém körülölel.

Hadd nyugtassalak, hadd vegyem le terhedet!

Mert Te vitéz katonám vagy - csak ne feledd!

Gyermekem vagy, akit szeretek!


Harcos, aki ott állsz a harcmezőn.

Akit éltet Vizem s Borom - az Én Erőm!

Hidd el veled vagyok, amikor a világ változik.

És veled is maradok, ó, az idők végéig!


Harcos, emeld magasra a zászlód!

Ne engedd elragadni a csatából.

És mindenek felett zengje kürtöd a riadót.

Mert az én mennyei seregem veletek harcba indul.


Istenem nem értem...


Istenem nem értem,

Hogyan létezhettem nélküled.

Nem ismerve a kegyelmed és

Féltő szereteted.


De Te gyermekeddé fogadtál,

Új életet ajándékoztál,

Nem kínoz már a félelem,

Hisz mindig itt vagy velem.


(Elölről...)


Refr.:

Áldom nagy kegyelmed,

Téged ünnepellek.

Téged, és senki mást,

Amíg csak élek.

Én, Atyám, áldom

Nagy kegyelmed.

Téged ünnepellek.

Téged, és senki mást,

Amíg csak élek.


Elölről...


Hogy megszülettél értem, köszönöm Neked.


Itt állok előtted


Itt állok előtted,

Szívem-lelkem már tied.

Téged nézlek, és úgy vágyom

Meglátni szépségedet.


Refr.:

Menny és Föld hódolnak neked.

Nemzetek zengik Nagy Neved.

És királyságod eljön, mert eljössz a felhőkön.

Én is más emberré leszek.

Újjáformál Szent Szellemed,

Hangos szóval dicsérlek,

Amíg csak élek - Te vagy az Élet!!!


Jézus, hívtál engem

és követlek minden nap.

Add kegyelemed, hogy mindvégig

hűséggel szolgáljalak!!!


Refr.:


Menny és Föld...


Jót terveztél...


Jót terveztél az életem felől!

Szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem!

Értem adtad, Jézust, a Bárányt!

Hogyne ajándékoznál mindent nekem!


Mielőtt megszülettem, te már elhívtál!

Szerelmed, mint a fény, árad rám!

Kegyelmed örökké tart, sosem múlik el!

Fiaddá fogadtál! (elölről!)


Igen, jót terveztél!

 

Jézusban fiad vagyok, szeretett gyermek!

Te lettél az igazgyöngy, akiért élek!

Semmi sem választ már el a te szerelmedtől,

Te vagy már örökségem!


Olyan jó vagy hozzám!

Tőled kaptam mindent!

Értem adtad az Egyetlen Fiad,

Mert nagyon szeretsz!

Kiáltom: Abba, szerelmes Atyám!


Óh, igen jót terveztél nekem!

Értem adta a Bárányt!

Hogyne adna mindent nekem!


Legyenek kedvedre valók...


Legyenek kedvedre valók szájam mondásai.

És az én szívem gondolatai előtted legyenek!

Óh, Uram! Kősziklám és megváltóm! (2x)

/2 X /


Tarts távol a bűntől és minden vétektől!

Taníts és vezess engem, óh, Uram!

Úgy vágyom ismerni a Te utjaidat!

Vágyom követni parancsaidat!

(2x)


(Elölről!)


Mert a Te beszéded gyönyörűség nekem!

Táplálja, erősíti a lelket!

Jobb, mint a színarany!

Édesebb, mint a méz!

Átformál és gyógyít engem!


Miatyánk, Isten

 

Miatyánk, Isten!

Aki vagy a Mennyekben!

Szenteltessék meg a Te neved!

Jöjjön el országod hozzánk a Földre!

S a Te akaratod legyen meg!


Minden napon add meg kenyerünket!

És bocsásd meg vétkeinket!

Mint ahogy mi tesszük ellenségeinkkel,

S a gonosztól szabadíts meg!


Mert Tiéd az ország, Tiéd a hatalom!

S a dicsőség most és örökké...

Mert a Föld megismer, s teljes lesz neveddel,

Ahogyan a tenger vizekkel!


Miért szolgálnék másnak...


Miért szolgálnék másnak,

Amikor ismerlek Téged?

Miért áldoznék a világnak,

Miközben nevedet félem?


Bridge:

Tudom jól, két úton nem járhatok.

Mert Te vagy az Út.

Tudom, két úrnak nem szolgálhatok.

Mert Te vagy az Úr.

Tied a szívem és életem.

Te vagy az Isten, az én Istenem.


Miért fordulnék hátra?

Kereszted előttem ragyog!

Miért hallgatnék másra,

Amikor hangod hallhatom.


Mikor még semmi nem létezett


Mikor még semmi nem létezett:

Nemzetek, népek, királyok és bölcsek,

Nem volt még ember és földi élet sem,

Te akkor már szerettél engem!


Hatalmak jöttek és tűntek el!

De oly csudát, mint te, senki nem tehet!

A földnek kincse - nem érhet fel Veled!

És senki másé nem lesz már szívem!


Refr.:


Eljöttél, feláldoztad magad!

Szenvedtél, azért, hogy célt mutass!

Helyettem meghaltál, hogy éljek!

És ezért követlek, bárhová!


(Elölről!)


Mikor megsokasodott... (Szabadító)


Mikor megsokasodott a fájdalom

A szolgaság földjén,

Segítségül hívta a nép az Ő Istenét!

És meghallotta a Mennyből a Mindenható!

És elküldött egy férfit, hogy legyen Szabadító!


De nem olyan volt ez a férfi, amilyet vártak Ők!

Olyan volt, mint egy ács fia, Názáretből!

És hiába mondta a jelszót, azt a réges-régi szót,

Amit Mózes hallott a csipkebokorból:

„ÉN VAGYOK!"


Refr.:

Szabadító! Emlékezz a Szövetségre! Szabadító!

Csak benned bízunk már, Szabadító!

Áldott vagy, aki jössz az Úr nevében! Szabadító!

Csak benned bízunk már, Szabadító!


Nem olyan sok idő múlva, mikor megnyílik az ég,

És felismeri a nép, a nép az Ő Istenét!

Mert újra megsokasodik a fájdalom

Az egész Föld színén,

És visszajön az a férfi, és azt mondja, amit rég:

„ÉN VAGYOK!"


Refr.: Szabadító!...


Mikor olyan összetört a szíved...


Mikor olyan összetört a szíved,

Nem adod a nagymenőt, a lázadót!

Menekültél sokszor, mégis így lett!

Belül az a hang ma végre szól!


Leporolod azt a régi könyvet!

Bele lapozol, és újra szomjazol!

Lepereg az arcodon a könnyed,

Ki tud befogadni ennyi jót!


Nem ad ilyet, senki más, csak Jézus!

Neve beragyogja minden évszakot!

Ugye, milyen messze már a régmúlt!

Utad olyan tiszta, mint a hó!


Refr.:

Nem ad ilyet, senki más, csak Jézus!

Mert ki az, aki mindig lát és ért!

Ki az, aki megbocsát, mindenen túl?

Gyere csak és mondd, mi fáj,

Ha tele van a nagy pohár!

A szíved, ahogy van, csak tárd az Úr elé!


Mily nagy Istenünk


Mily nagy Istenünk!

Énekeld: Mily nagy Istenünk!

Lásd meg: Mily nagy, mily nagy Istenünk!


A Fény Királya Ő!

Fenségbe öltözött!

Örüljön a Föld! (2x)

Mert fény veszi körül!

A sötétség menekül!

S megremeg, ha szól! (2x)


Refr.: Mily nagy...


Az Örökkévaló, Időn Uralkodó!

A Kezdet és a Vég! (2x)

Ő az Atya Isten, a Fiú, Szent Szellem!

A Győztes Oroszlán, a Megölt Bárány!


Refr.: Mily nagy...


Minden név fölött való!

Dicséretre méltó!

Szívem énekel - Mily nagy Istenünk!


Mennyien vétkeztek...


Mindnyájan vétkeztek,

Mindnyájan elestek,

És egy ember sem akadt,

Aki hűséges maradt.


Erőszak, gyilkosság,

Minden út a hazugság,

Eljön az ítélet,

Mert nem kellett az élet.


Térjetek Hozzám, hogy megtartassatok,

Egész világ határai.

Mert én vagyok, én vagyok az Isten.

És minden más, aki meg tudna szabadítani.


Elhagytál, megcsaltál,

A hűségben megfáradtál,

Istened a világ lett,

Elfoglalta szívedet.

Mégis az Enyém vagy!

Szívemen hordozlak,

Soha el nem felejtlek,

Újra összegyűjtelek.
/Mennyien vétkeztek - folyt./


Önmagamért, csak magamért teszem,

Mert szeretlek, mert szeretlek!

Meggyógyítom az álnok szíveket,

S hozzám hűséges népet teremtek.


Légy bátor, készen állj,

Légy erős, légy szilárd!

Ne félj, érted harcolok!

És ma győzelmet adok.


Indulj hát, és ne várj!

Az úton vigyázz, meg ne állj!

Vígasztaljad népemet!

Fordítsd hozzám szívüket!


Refr.:

Mert vizet öntök a szomjúhozóra,

Folyóvizet a szárazra,

Kiöntöm szellemem a te magodra,

Áldást árasztok utódaidra. (2x)Mint jó illatú füst szálljon...


Mint jó illatú füst szálljon fel hozzád Jézus:

A hódolatot, az imádatot fogadd el tőlem!

Isten angyala gyűjtsd össze arany kelyhedben,

És az oltár parazsával vidd az Úr elé...


Lássa meg szívemet, küldje el Szellemét közénk...


Jézus, Jézus, Jézus!

Az áldás, a hatalom, a dicsőség, a tisztelet, a méltóság:

Csak a Tiéd! Tiéd mindörökké!


Mint szarvas...


Mint szarvas hűs folyóvízhez,

Úgy vágyik lelkem Istenhez.

Ő megszabadít, elveszi minden terhem!


Kegyelme újra átkarol,

Lelkemről minden lánc lehull,

Megvigasztal! Az, ami fájt, emlék csupán!


Bridge:

Csak Ő és én - nem kell más, utána vágyom!

Jelenlétében csodálom szépségét!


Refr.:

Soha nem leszek többé, az, aki voltam rég!

Mert Ő rám talált és megfordult a világ!

Szívem érte ég és bármit megtennék, hogy házában maradjak!


Nekem nincs más...


Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus!

Életem forrása vagy!

Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal

Dicsérlek, Uram!


Refr.:
Ez a hús-vér templom Érted épült!

Neked ég a tűz bent, oltárainál.

Ez a hús-vér templom Téged dicsér!

Szívem minden húrja rólad muzsikál!


(elölről)


Nem volt reményem...


Nem volt reményem,

És nem volt barátom.

Egyedül voltam

Itt a világon.

Nem ismertem Őt,

De közel jött hozzám.


Új reményt adott,

És átformált engem.

Ami volt, elmúlt,

Új ember lettem.

Drága Szellemét

Küldte el hozzám.


Refr.:

Megtalált az Úr

És elhívott engem.

Mindenem övé,

A gyermeke lettem.

Megtalált az Úr

És elmúlt minden félelmem.

Megtalált az Úr

És viszem a jó hírt.

Jézus ma is él

És neveden szólít.

Megtalált az Úr

És elmúlt minden félelmem.

Jézus él a szívemben.

(Elölről...)


Ó, Uram, kívánja lelkem...


Óh, Uram, kívánja lelkem

Látni szent hajlékodat!

Szívem - testem ujjong Tehozzád,

Aki Élő Isten vagy!


Boldog az az ember, aki nálad lakhat!

És dicsérhet Téged szüntelen!

Boldog vagyok, mert Veled járok!

Szívembe írtad ösvényedet!

(Újra)


Óh, én Uram, tekints le az égből

S lásd meg felkented arcát!

Mert jobb egy nap a Te házadban,

Mintsem ezer, ezer másnál.


Inkább ülnék Nálad, ajtód küszöbén is,

Mint hogy lakjam a gonosz sátorában.

Mert nap és pajzs vagy Te, Uram, nékem!

Te vagy az Élet és Áldás!

(Újra)


Te vagy az Élet és Áldás

Te vagy az Élet és ÁldásOdaadom neked mindenemet


Odaadom neked mindenemet

Amit akarsz, cselekedd meg most Velem.

Legyen, ahogy akarod!

Kincseiddel töltsd meg életemet:

Adj nekem látást, hogy ne tévedjek el.

Újítsd meg friss keneted. (2x)


Formálj át engem, hogy hasonlítsak rád!

Drága Szellemeddel gyere közel hozzám.

Egy pillantásod, ha megtalál,

az többet jelent minden szónál!

Jelenléted, ha eláraszt engem.


Egy villanás dicsőségedből és

újjá lesz minden bennem.

Jézus vérén át jövök hozzád,

tüze ég a szívemben.


Odaadom neked ...


(Elölről)Ott akarok lenni


Ott akarok lenni, ahol Te vagy

Mindennap jelenlétedben

Nem akarlak távolról látni

Vonj magadhoz közel


Ott akarok lenni, ahol Te vagy

Vezess ösvényeden engem

Taníts meg a mennyei útra

Tölts be Szent Szellemeddel


Mert nálad lenni oly jó, nincs ahhoz hasonló

Asztalod terítve, s átjár dicsőséged fénye

Együtt Veled - ez tesz csak boldoggá engem

Erre szomjazom, ezután vágyódom én

/Elölről/


Ó Istenem, Te vagy erősségem, s énekem

S mikor megérint Szellemed

Új dal fakad szívemben


Ott akarok lenni, ahol Te vagy

Mindennap jelenlétedben

Nem akarlak távolról látni

Vonj magadhoz, vonj magadhoz közelSoha semmi

 

Amikor teljes sötétség borul reá,

És mikor kialszik minden fény,

Amikor éjszaka lesz a világosság,

És mikor elhagy minden remény.

A sötétség nem borít el előlem,

Az éjszaka úgy fénylik, mint a nappal énnekem.

A sötétség olyan, mint a világosság

Mert Te Jézus eljöttél hozzám. (2x)


Meg vagyok győződve,

Hogy sem halál, sem élet,

Sem démonok, és semmilyen hatalmasság.

Sem amik most vannak,

Sem amik jönni fognak,

Sem magasság, sem mélység többé már...


Refr.:

Soha semmi, semmi nem választhat el,

Örökké tartó szerelmedtől Istenem.

Amit adtál a Te egyetlen Fiadban,

A mi Urunk, Jézus Krisztusban. (2x)Súlyos teher nyomja a vállad...


Súlyos teher nyomja a vállad! Tedd le Jézus lába elé!

Összetört és üres a szíved!

Ő az, aki vár és karjaiba zár!


Refr.:

Feltámadt, ki halott volt! Ő az én Uram!

Bűnömből megváltott! Ő az én Uram!

Minden tisztelet Őt illeti meg!

Hatalmas Úr, dicső Király!

Csak Ő méltó rá! /Ő az én Uram! /


És ha nincs, aki meghallgasson Téged,

Jézus hűséges barát!

Várod, mit hoz majd a holnap!

Ő az, akinél Rád örök élet vár!


Bridge:

Szálljon fel a szentek éneke, trónodhoz, Uram!

Minden nemzet áldja Őt, minden nyelv csak Őt!


Ő az én Uram!... Ő a megváltó!... Ő a gyógyító!...

Ő a szabadító! Ő az ügyvédem!... Királyok Királya!...

Jézusról éneklem - ő az én Uram!

Minden tisztelet csak őt illeti meg!

Hatalmas, dicső Király - csak ő méltó rá!Szelence Alabástromból

 

Hirtelen csend lett, ahogy a zsúfolt házba lépett,

Bukdácsolt sűrű könnyfátyolán át.

Arcában égtek a szúrós tekintetek:

’Nincs helye köztünk!’

Mind ezt súgták, mind Őt gúnyolták.

Ő mégis ment tovább, át a szégyen tűzfalán.

Míg térdre hullt Jézus lábai előtt.

S bár egy szót sem szólt, mégis mind értették Őt!

Ahogyan kiöntötte szívét, alabástrom szelencéjét!

 

Refr.:

Hadd szálljon fel, jó illatként az én imám,

Tehozzád éppen ugyanúgy!

Hadd mossam meg lábaid a könnyeimmel,

Hajammal, hadd szárítsam fel!

Szeretnék most leborulni, hogy megmentettél: megköszönni!

Mindenért hálám kifejezni!

De a dalnál jobban szól egy szelence alabástromból!

<
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 89
Tegnapi: 38
Heti: 127
Havi: 760
Össz.: 332 003

Látogatottság növelés
Oldal: Keresztény dicséretszövegek
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »