Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

HÁZASGONDOZÁS

 

Házasgondozásra bárki bármikor jelentkezhet a megadott elérhetőségeinken!

Ajánljuk mindenki figyelmébe a Házaskurzus-házasrandi tanfolyamunkat!

 

A HÁZASSÁGRÓL MINDENKINEK

 

  1. Mózes 1: 27-28 és az 1. Mózes 2: 24

 

A nőt és a férfit az Úr Isten társaknak teremtette! A társ nem alacsonyabb rendű!

De ahol két fő van, az már csoport! Egy csoportnak pedig kell, hogy legyen vezetője!

Ez a férfi, Isten képmása! Ő a felelősségvállaló és döntéshozó!

De a nő nem másodhegedűs, hanem kiegészítője... Sok értékes, egyéni tulajdonsággal!

Ketten alkotnak egy harmonikus egészet!

 

„ És lesznek ketten egy testté..."

 

Nehéz megtalálnunk az Istentől rendelt párunkat! Az énünk másik felét!

De nem lehetetlen! Istennel semmiképp! Világiként el vagyunk választva az Úrtól a bűneink miatt, mint egy ércfal emelkedik minden vétkünk közénk és az Úr közé...

Nem hallhatjuk meg azon keresztül a hangját, és megyünk a saját fejünk után a gonosz erőteljes befolyására a végzetünk felé... Egyik csapdából a másikba! Egyik kapcsolatból a másikba! Megbántva alkalmi partnerünket, és önmagunkat is! Sebeket ejtve és kapva!

S aztán az Istent szidjuk, mert rossz az életünk!

Pedig csak rossz helyen vagyunk egy rossz döntés miatt!

 

Isten oda tudja adni és meg tudja mutatni az Igazit! Akit csak neked alkotott! (de ahhoz vissza kell térni Istenhez, és ő elhalmoz áldásaival!)

 

Az ember, társas lény - leginkább ezen a téren sebezhető és támadható, befolyásolható, torzítható a gonosz által a körülmények hatására!

 

Pedig - a házasság egy életre szóló kaland!

 

1.

Kaland - nem kalandorság

(bátorság kell, nem vakmerőség hozzá! Bölcs döntések, nem pedig ész nélkül való feláldozása az értékeknek!)

 

a)      tudatosság:

-megismerése a másiknak

-elkötelezettség egy életre!

 

b)      fejlődő folyamat kell, hogy legyen

Legyen a szlogenünk: A házasság jobbik része csak most jön!

(rávesz, hogy ne stagnáljunk, építsük egyre jobbá!)

 

2.

Hatások

-szülői örökség (szerepek - ösztönös cselekvés mindenkinél, ahogy a nevelés is, csak az Egyház van, ami felkészít, a világi oktatás, család nem igazán, ezért sok a válás - 70%!)

 

-társadalom (haverok, média, oktatás, rokonok, stb...)

 

- 2 -

 

Kell tehát egy objektív, független, követhető és jól bevált értékrend - ez Isten Igéje!

 

Ez egy:

-szerelmes üzenet a te szerető, teremtő Istenedtől

-életvezetési technika tankönyv - hogy el tudj könnyedén igazodni az élet útvesztőiben,

-egy bölcs, kipróbált, tapasztalt szülői intelem és örökség,

-egy több évezredes, jól bevált recept

-megoldási kulcs az élet minden kihívására, problémájára,

-örök Igazság,

 

aminek betartása áldást, teljességet, valódi boldogságot hoz!

 

 

Ez által tudunk különbséget tenni a jó és a rossz, az értéktelen és az értékes, a sátáni, átkot és boldogtalanságot közvetítő csapda és az áldást, örömöt, békességet közvetítő Isteni akarat, szellem között!

 

Az Ige egy erős kőszikla, amin állva nem rendelünk meg, az Ige maga az Úr Jézus Krisztus, akiben hiszünk, és valósággal élünk!

 

Kérdés önmagunkhoz - válaszoljunk őszintén:

 

1.

Miért akartam (akarok) megnősülni/házasodni? (mi volt/lenne a célom vele?)

2.

Mit szeretnék rajta keresztül megvalósítani?

 

 

Okok lehettek/lehetnek:

 

-testi kötelék (szex)

-érdekek (anyagi, lelki)

-gyerek utáni vágy, vagy útban lévő baba

-szerelem

 

Mikor jön a gond?

1-2. év - rájövünk, valójában kivel is élünk együtt - laposabb lesz a kapcsolat

-anyagi problémák, időbeni, és energiabeli hiányok - elfásul a kapcsolat (kívülállóval rázzák fel - belép a 3. fél!)

-40-50. életév - ha már nincs elérendő cél - unalmas élet

-40-50. életév - kapuzárási pánik - „jaj, öregszem! - vajon kellek még valakinek - bizonyítok!)

-gyerekek kirepülnek - megszünik az összetartó ok!

 

- 3 -

 

A házasság több!!!

 

1. hosszú távú, végleges elkötelezettség, örök szövetség!

2. ami a szereteten alapul

(önzetlen odaadás - átadom önmagam, az energiámat, időmet, pénzemet - a másiknak!)

3. közös hitrendszer

 

A  hitünk alapján élünk! Ez a legfőbb tekintély az életünkben, ez irányít!

 

Férfi és nő különböző - meg kell akarni ismerni, tudatosan elfogadni és értékelni megtanulni a másik fél csodás, minket kiegészítő másságát!

 

Ker. pásztor mondta egyszer egy nagy konferencián:

 

„Megnézem a feleséged, és megmondom, milyen férj vagy és milyen keresztény!"

Súlyos mondás! De igaz! Szerintem fordítva is!

 

Tiki-taki golyó - hoz hasonló a házasság!

 

  1. Közös felfüggesztés - azonos hitet takar!

Ha a nehézségek szét is választják és egy időre eltávolítják egymástól, ha szabad utat kapnak, az természetes lendület mégis mindig összetartásra kényszeríti őket!

 

  1. Külön felfüggesztésű golyók - külön hitrendszer

Erőltetve össze lehet őket fogni, de mihelyst elengeded - távolodni fognak, másik irányba lendülnek ki!

 

A házastársad nem az ellenséged!

Ő kell legyen a szereteted központja és alanya!

Ő a másik feled! A te kiegészítésed! Vele vagy egész!

 

Alap - a kommunikáció!!!

 

-a legjobb kapcsolatokban élőkkel felmérést készítettek és szinte mindenki 1. számú feltételnek a tabuk nélküli, őszinte, gyakori, kibeszélős, önátadós beszélgetést jelölte be.

 

-figyelmes hallgatás - (mindkét félnél) - mint alap ezen belül

-jól megértetni magam (ne legyen félreértés)

-szeretet és ne a harag motiváljon

-sértődés is rossz tanácsadó - és egyenlő apostolunk szerint a vereséggel!

(főleg nőknél fordul elő!)

 

Bocsánatkérés!!!

 

Büszkeségünk levetkőzése, önkritika gyakorlása mellett!

Tudsz ilyet?

-          4 -

 

Megbocsátás: feladni a jogot a bosszúra! Inkább elszenvedem a bántás, a bűn sérelmeit, sebeit!

 

Ezt tette értünk Krisztus! Helyettünk szenvedett, átvállalta a bűneink terhét!

 

A megbocsátás - nem a rossz elfogadása, vagy jóváhagyása!

A rossz rossz marad!

De elengedem az elégtétel vételélt!

 

Nagylelkű leszek, nagyvonalú! Tudom, hogy nem ítélkezhetek, ez Isten dolga, hisz én magam más időben, más helyen, más módon, de szintén okoztam már sebeket!

Megbocsátani nem csak azért kell, mert Isten is megbocsátott nekem és tőlem is ezt várja el!

Magunk miatt is! Mert lemegy rólunk egy csomó lelki teher! Nem kell többé cipelnem!

Szabaddá válok! A harag nagyon nagy teher! Dobd le, szabadulj meg tőle!

 

A sérelmeket ki kell beszélni - de nem haragból - csak a megbocsátás után!

 

HÁZASSÁG -ELKÖTELEZETTSÉG

 

Ez ma nem divat!

Nem egy életre szól manapság, sajnos! Összetört életek és csonka családok fémjelzik a hiányának útját!

 

Mit jelent?

Megkötöm magam mellett (magamhoz vagy magamat a másikhoz) egy tudatos, előre átgondolt, és elhatározott, végleges, egész életre szóló döntéssel, lemondva mindenki másról a jövőbeni körülményektől függetlenül - „jóban, rosszban"!

 

A házassággal nem kell megszűnni a szerelemnek!!!

 

Szerelem:

-spontán érzés, testi vágy

-megmagyarázhatatlan, eufórikus érzés (lebegünk, rószaszín köd, nem igazán érdekel a valóság, jó lenni!)

-szerelmesek vagyunk a szerelem lehetőségébe!

-mindenre van erőnk, új dolgokat csinálunk,

-úgy érezzük: célba értünk

 

Pedig még el sem indultunk! És aztán kis idő elteltével - felébredünk!

 

Kell a jó kapcsolathoz:

-tudatos józanság

-idő a mélyebb megismerésre! (ZAVARÓ HATÁS: A SZEX, IDŐ ELŐTT!)

 

A szerelem időnként persze újra és újra előjön a házasságban, de az idő, az öregedési folyamatok ,a gyerekek megérkezése, a munka, megváltoztatják a dolgok menetét, az idő és energia beosztást, sok minden átalakul - nem rosszabb lesz, csak más!

 

 - 5 -

 

A változást tudni és akarni kell elfogadni - ez az élet rendje, ahogy pl. idős korban az elmúlást is!

 

Mindenhez tudatosság kell és időben való felkészülés!

 

Szerelem:

Öncélú, magára irányuló - nem érdekli a másik fejlődése

 

Szeretet: önzetlen, fegyelmezett, másokra irányuló

 

Az elsőt át kell konvertálni a másodikra!

 

A szeretet nem népszerű, a mai szabados (vagyis a szabadsággal visszaélő, önző, törtető, fogyasztói) világban.

De mégis ez az egyetlen út a valódi boldogsághoz!

 

Érdekelnie kell, hogy mitől boldog a másik - csak akkor mondhatom, hogy szeretem!

Ha nem érdekel, akkor ez csak rólam szól, a kiszolgálásomról! Ez nem szerelem!

(de ez áll a szüleimre, a tesómra, a gyerekemre, a barátomra, a hívő társamra, a szomszédomra, vagyis minden „felebarátomra")

 

A SZERETET MIATT ÉRDEKEL VALAKI!

Ha nincs bennem, akkor bármit is teszek, valójában Isten előtt értéktelen, mert nem szeretetből fakad - márpedig Isten a szeretet!

E nélkül Pál szerint csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom!

 

Meg kell tudnom, hogy mivel tudom feltölteni a szeretteim szeretet tankját?

Vagyis a lelkét!

Hisz csak tele tankkal tudja velem együtt testben és lélekben töretlenül (vagyis seb nélkül, boldogan) róni az élet útját!

 

Már az udvarlás alatt el kell DÖNTENEM, hogy igenis több évtizeden át akarom (még ha erőt véve magamon is) töltögetni a szeretet cselekedeteivel a tankját - vagyis boldoggá akarom tenni Őt, hiánytalanul, maximális odaadással!

I.                   Kor. 13!

 

Magány - sorvasztó és átkot hozó!

Szeretetéhség visz sok fiatalt az idő előtti szexualitásba és alkalmi kapcsolatokba.

De nem az igazi szeretetre talál, az űr megmarad, előbb-utóbb a szeretet eredménytelen és hiábavaló hajszolása kiégetté, fásulttá teszi, aztán újabb pótszerek követik: alkohol, drog, szerencsejáték... Idősebbként, ha az értelem győz is ezek felett, a sebeket és a rossz beidegződéseket magával cipelve boldogtalan kapcsolatban fog élni...

 

Nem helyeseljük ezt az életvitelt, de nem ítéljük el! Isten nélkül egyenes út vezet ide, sajnos!

Prevenció a fiataloknál, sebgyógyítás az idősebbeknél - az evangélium hirdetése által lehet!

Élő kapcsolatba kell kerülni a mindent tartalmazó Úr Jézus Krisztussal!

 

- 6 -


Ez a valódi orvosság! A végleges és teljes helyreállítás! Krisztus tud megtanítani az istentől jövő bölcsességgel a helyes kapcsolatra, a helyes életre!

 

5 szeretet-nyelv van!

 

Ezt magunkban és a társunkban is fel és meg kell ismerni, ha helyre szeretnénk hozni, vagy nem akarjuk elrontani a meglévő vagy jövendőbeli kapcsolatot!

 

Törekedni kell ezek betöltésére folyamatosan!

 

1.

ELISMERÉS

 

-dícsérni, bátorítani, együtt érezni - jó hansúllyal!!! - nem kényszerből, hanem szeretetből!

-szelíden szólni - a másik nem gyerek, nem parancsolhatunk neki, csak kérhetünk, tanácsolhatunk, megoszthatjuk vele a látásunkat - egyenlők a felek!!!

 

A KÖVETELÉS: TELJESÍTÉSI KÉNYSZER - NEM SZERETET!

 

2.

MINŐSÉGI IDŐ

 

-          az az idő, amikor csak Ő van - max. odafigyeléssel!

-          Közös, örömet szerző programmal!

-          Cél: érzelmi feltöltődés - közös élményszerzés, emlékezés a szürkébb napokon (kapaszkodó)

-          Visszafogottabb fél gyakorolja tudatosan a megnyílást társa felé

-          A hangosabb gyakorolja a visszafogottabb hozzáállást

 

PL: családi szinten nagyon jók a közös étkezések (kihalóban!)

 

3.

AJÁNDÉKOZÁS

 

-nem sajnálni az időt, energiát, esetleg pénzt (persze norm. Határokon belül!) az örömszerzésre!

-éreztetni - fontos nekem a másik, az eszembe, a szívembe van mindig!!!

-ha megőrzi az ajándékokat és tudja, hogy mit kitől kapott, gyanakodhatunk, hogy ez a szeretet nyelve a párunknak4

-ajándékozd önmagad! - a tartalmas jelenlétedet! Pl: menned kellene máshová, de te mégis vele vagy egy adott szituációban!

 

 

- 7 -

4.

SZÍVESSÉGEK

 

-szükségek betöltése - Jézusban Isten szolgált nekünk példát mutatva! (János 13: 3-17, Galata 5: 13)

 

-őszintén kérve tudtára kell adni a másiknak, miben várunk segítséget

-akarjam tudni, mivel vehetem le a társamról a terheket? Hogyan könnyítsem meg az életét!

-a partner nem tárgy, ha annak kezeled, úgy is fog viselkedni - ami nem fog tetszeni!

-nem szolga! Egyenragú társ!

 

A HÁZASSÁG KÖLCSÖNÖSSÉGEN ALAPULÓ KAPCSOLAT!

 

5.

TESTI ÉRINTÉS

 

-BENSŐSÉGESSSÉG + SZERETETVÁGY = HŰSÉG - MONOGÁMIA

-Ha ezt megkapom otthon - nem keresem máshol!!!

-legyek szélsőségektől mentes, kedves, de fantáziadús, egészséges erotikával bíró

-a nap folyamán többször is lehet átölelni, megcsókolni a másikat

(gond, ha azt sem tudod, utoljára mikor csókoltad meg a társadat spontán módon, vagy mikor simítottad meg a haját, mikor ölelted át ok nélkül - csak mert szereted!!!)

 

6.

SAJÁT SZERETET NYELVEM!

Derítsük ki, mi az!

 

Válaszoljunk őszintén:

-mivel okozza nekem a legnagyobb sértést? Melyik mulasztása bánt a legjobban velem kapcsolatban?

-mit kérek tőle számomra fontos dolgot a leggyakrabban!

-én hogyan mutatom ki a szeretetemet felé leggyakrabban?

 

Általában mind az ötöt használjuk, és igényeljük, csak eltérő mértékben!

Rá kell jönnünk a sorrendre és a leginkább fontosat kell előtérbe helyezni mindkettőnknél, kölcsönösen.

 

Akarjunk egy döntést hozva adni - és nem kapni! Adjon időt és lehetőséget a változásra a gyengébbnek az erősebb! Járjon elől jó példával és kitartással! Ez meg kell, hogy hozza a gyümölcsét!

 

A szeretet a legkeményebb vasat is megolvasztja!

És ha mindkét fél idővel így gondolkodik, akkor egy nagyon boldog élet előtt állnak!

 

- 8 -

 

A SZERETET VÁLASZTÁS DOLGA!

Útelágazásoknál jól vagy rosszul dönthetünk! Isten Igéje, a Szentírás segít!

 

Tudni kell tanulni a hibákból! Tudjunk folyamatosan önkritikát gyakorolni - ami nem mindig könnyű!

Krisztusban azonban semmi sem lehetetlen - mert Ő a szeretetből példát mutat és általa átformál, megtanít tisztességesnek lenni és szeretni!

 

Hálás vagyok a férjemért, mert őt már Istentől kaptam, ő nekem lett formálva, teremtve, a másik részem, általa vagyok teljes és boldog! Mindent megtesz értem!

 

Naponta meghozom vele kapcsolatban én is a döntést - gondolatban, beszédben, cselekedetekben, testben és lélekben betöltöm a szeretetigényét! Mert szeretem!

 

 

 

Kányádi Sándor: Két nyárfa

Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.

Osztódom én, osztódol te:
só vagy az én kenyeremben,
mosoly vagy a bajszomon,
könny vagyok a két szemedben.

Köt a vére, köt a vérem:
szeretőm vagy és testvérem.
köt a vérem, köt a véred:
szeretőd vagyok s testvéred.

Szellőm vagy, ki megsimogatsz,
viharom, ki szerteszaggatsz,
szellőd vagyok, ki simogat,
viharod, ki szétszaggatlak.

Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa,
s búvunk egymás árnyékába.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 38
Heti: 106
Havi: 739
Össz.: 331 982

Látogatottság növelés
Oldal: Házasgondozás
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »