Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

ADOMÁNYAINK - TÁMOGATOTTJAINK


E menüponttal nem az a célunk, hogy magunkat dicsőítsük az adományozás terén, hanem hogy példát állítsunk mások elé az adás örömében.

Fontosnak tartjuk felhívni az emberek figyelmét: aki teheti, az éljen ezzel a nemes eszközzel, hogy jobbá, könnyebbé és örömtelibbé tegye mások számára is ezt a világot.

Nagyon hangsúlyos lenne, hogy megtanuljuk a szükséget észrevenni és betölteni önzetlenül.

Legyünk olyan nagylelkű adakozók, akár az Úr!

A magunk részéről hangsúlyt helyezünk a szolgálatunkban a karitatív munkára!

A gazdasági válság kapcsán egyre több a lecsúszott és támogatásra szoruló család.

Szerény eszközeinkkel, de megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy a velünk kapcsolatba lépők terheti enyhítsük, szükségeit betöltsük.

Isten egy látást adott arról, hogy szélesítsük ki az adományozotti kört, és kezdjük el hirdetni az Egyház hazai tagjainak a világszintű adakozás szükségességét.

Az Úr a szívünkre helyezte, hogy ne csak közvetlen környezetünkben, vagy hazai körben, esetleg csak katasztrófák idején, hanem a fejlődő világ országaiba is adakozzunk rendszeresen, mert a szegénység ott még elviselhetetlenebb, mint itthon. A fiatal nemzedék jövőképe még kilátástalanabb.

A világ éhezőinek 90%-a ilyen országokban lakik, számunkra elképzelhetetlen körülmények között.

A nekünk kiszabott út: Afrika.


Milyen területeken munkálkodunk?

- Helyi szegény családok számára aktuális szükséghelyzetben élemiszer- adományok átadása!

- Hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak alkalmi megsegítése pénzadomány formájában.

- Karácsonyi cipősdoboz- és ruhagyűjtő akcióban való részvétel évente!

- 2010-ben volt szerencsénk részt venni az ADAB Alapítvány 1000 Biciklit Afrikának nevű programjában.

Mi is két, elég jó, használható biciklivel járultunk hozzá az afrikai elmaradott térségek közlekedési viszonyainak javításához, az ott élő emberek életének megkönnyítéséhez.

vincze_att.jpg


Céljaink:

Középtávú célként tűztük ki az egri térség nevelőotthonainak támogatását.

Szeretnénk az ottani életkörülményeket javítani. Akár szerelési, akár felújítási munkálatokkal.

A fiataloknak programok és csoportépítő tréningek segítségével tennénk tartalmasabbá a mindennapokat és reményteljesebbé a jövőképet.


Rendszeresen támogatott szervezetek, intézmények

Tartalom:

1. Afrikai - Magyar Egyesület

2. Afrikáért Alapítvány

3. Szájjal és Lábbal festő művészek egyesülete

4. "Karitatív" Alapítvány a Beteg Gyermekekért

5. Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió

6. Gyermekétkeztetési Alapítvány


A következőkben a honlapokról olvashatók az idézetek a szervezetek céjairól, és a nevük alatt megtalálható internetes elérhetőségük is:

1.

Afrikai-Magyar Egyesület - Jajkiáltás központ

http://www.ahu.hu/index.php/tamogatasok/jajkialtas-koezpont


A testi és szexuális erőszakon átesett gyermekekért

A Cris des Méres nevű, Maliban bejegyzett, nem politikai, non-profit szervezet. Megalapulásának célja, hogy harcoljon a gyerekekkel szemben elkövetett szexuális erőszak ellen és segítse őket. A Cris des Méres harcol az utcán nevelkedő árva, vagy otthonról, a rossz bánásmód elől elszökött kiskorú fiatalok szexuális és gazdasági kizsákmányolása, pszichikai terrorja ellen. Kane Sacko Asszony rendőr, és évek óta dolgozik testi - és szexuális erőszakkal kapcsolatos ügyeken. Maga is több gyermekes családanya lévén egy ponton túl már nem bírta elnézni azt a kilátástalanságot és bizonytalanságot, amelybe azok a gyermekek kerültek, akiket megalázva, kidobva, összeverve, megerőszakolva hoztak be az utcáról vagy a kórházból a rendőrőrse. Akiknek szüleit kihallgatták vagy lecsukták, akik önként menekültek el otthonról, vagy egy szomszéd, jóakaró hozta be őket. Muszáj volt tennie valamit, bármit, de a gyerek nem élhet tovább otthon, a szüleivel, mert bántják. Kane Sacko asszony akkor határozta el, hogy saját és kollégái pénzéből, ismerősei összefogásával egy egyszerű, néhány szobás bérleményt biztosít azoknak a gyermekeknek a számára, akiknek nincs semmijük és senkijük, haza nem mehetnek.
A Jajkiáltás központban lakó gyermekek életútja szörnyűséges, brutális, félelmetes. Helyzetükön önmaguk erejéből nem képesek változtatni, hisz gyermekek. Ráadásul fizikailag és lelkileg megtört és ellehetetlenített helyzetű fiatalokról van szó. Fennmaradásukhoz külső forrásra van szükségük, az intézmény kis lakóinak ellátása bizonytalan. Egyelőre kitart még az a rizsük, amit egy támogatótól kaptak, pár hónapja, azóta rizst rizzsel esznek.
A szociális munkást, aki a gyermekek lelkével foglalkozott, már el kellett küldeniük, anyagiak híján.

Kérjük, szánjon egy percet arra, hogy az alábbi gyermekek szörnyű sorsát átérezze, és válasszon egy támogatandó fiatalt. Csatlakozzon programunkhoz. A havi támogatás összege 4000 forint. Nekünk egy mozijegy és egy popcorn ára. Nekik az életé.

Figyelmét köszönjük! Az Afrikai-Magyar Egyesület a Jajkiáltás szociális központtal közös együttműködésben meghirdeti a testi- és szexuális erőszakon átesett gyermekek táv- támogatási programját. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek havi támogatásának összege: 4000 Ft.


2.

Afrikáért Alapítvány

http://afrikaert.hu


Az Afrikáért Alapítvány civil kezdeményezésre létrejött, közhasznú fejlesztési-segélyezési szervezet. Bejegyzésére először Magyarországon (2002), majd a Kongói Demokratikus Köztársaságban (2004) került sor. Az alapítvány vezetője, France Mutombo Tshimuanga kongói származású állampolgár, Magyarországon végezte teológiai főiskolai tanulmányait. 1999-ben egy, a Steps To Life, amerikai non-profit önfenntartó szervezet által indított humanitárius misszióban való részvételt követően az út során szerzett tapasztalatok, a leírhatatlan nyomor és az élet minden területén jelentkező szükség, a két kontinens közötti szociális különbségek indították arra, hogy szervezett kereteken belül segítsen szülőföldjén, Afrikán.

Az Afrikáért Alapítvány célja Afrikában oktatási, szociális és egészségügyi téren, Magyarországon tolerancia-és ismeretterjesztő előadások, kulturális programok formájában fejlesztési, segélyezési, társadalomformáló tevékenység végzése. Az Afrikáért Alapítvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban oktatási, szociális és egészségügyi téren végez tevékenységet: a fővárosban, Kinshasában az Othniel Általános és Középiskolát, a La Providence árvaházat tartja fenn és számos fövárosi és vidéki egészségügyi központot támogat és lát el gyógyszerekkel, műszerekkel, vidéken fejlesztési programokat bonyolít le. Magyarországon globalis nevelés tolerancia-és ismeretterjesztő előadások, kulturális programok formájában mutatja be az afrikai kultúrát.

2007-től kezdődően tevékenységünket a következő területek felé bővítettük: Humanitárius Turizmus programok szervezése (lásd a Humanitárius Turizmus menüpontot), munkánk kiterjesztése Etiópiára együttműködésben amerikai partnerszervezetünkkel.


3.

Szájjal és Lábbal Festő Művészek Egyesülete

http://www.vdmfk.com/index.php?id=3&L=7&MP=3-244


A szájjal és lábbal festő művészek nemzetközi egyesülete (VDMFK) támogatja azokat a művészeket, akik rokkantságukból vagy betegségükből adódóan alkotásaikat nem kézzel, hanem szájjal vagy lábbal készítik. Az évek során 18 száj-, illetve lábfestő kis szövetségéből kifejlődött egy egész világra kiterjedő egyesület, amely a világ 74 országában jelenleg 726 művésszel képviselteti magát.


4.

„Karitatív" Alapítvány a Beteg Gyermekekért

http://www.mimnet.hu/0100_hun/index.asp?go=0100_informacio/0250_kozlemeny/view/&id=19


Az Alapítvány célja:
Olyan, 18 éven aluli, önálló keresettel nem rendelkező beteg gyermek(ek) anyagi támogatása, akiknek a megromlott egészségi állapota indokolttá teszi a nagy költséggel járó műtéti beavatkozások illetve belföldi-külföldi kezelések, gyógyszeres terápiák igénybevételét a betegségük gyógyítása érdekében.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység

Az Alapítvány működési területe:
Kiterjed az egész országra, valamint orientálva a keleti régiókban élők segítésére.


5.

Palánta Misszió, a Gyermek - Lélek - Mentő ®

http://www.palantamisszio.hu


A Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió munkatársai 1991-től szánják oda életüket Magyarország jövőjéért, a felnövekvő generációért.

Tudjuk, hogy a családok meggyengülésével és az ország társadalmi átalakulásával együttjáró folyamatban a legnagyobb vesztes a gyermek. Tapasztalataink szerint nem jut neki elegendő szeretet, személyes gondoskodás, bölcs szülői eligazítás, és nem kapja meg a megfelelő alapot értékítéleteihez, nincs elegendő feltöltés „érzelmi tankjában", ezért nincs ami megőrizze helytelen döntésektől, rossz társaságtól és a sodródástól, ami idővel egész életét tönkreteszi.

A Palánta Gyermek-Lélek-Mentő munkatársai ebben a helyzetben állnak a szülők, pedagógusok és gyermekek mellé.

Munkánk országos méretű.

Kapcsolatban állunk az ország általános iskoláinak több, mint egyharmadával, valamint óvodákkal és középiskolákkal. Bábdarabjainkat gyermekek tízezrei látják karácsony és húsvét idején. A gyerekekkel általános iskolai programunk keretében iskolai csoportokban foglalkozunk.

Bibliai foglalkozásainkat tanóra után, a napközis időben tartjuk. Gyermek-Lélek-Mentő munkatársaink a Szent Írás legfontosabb történeteit és tényeit tanítják a gyerekeknek. Iskolai csoportjainkba szeretettel várunk minden gyermeket, szülőt és pedagógust! Játékos óráinkra a gyerekek szívesen járnak.

Szempontunk, hogy az élet gyakorlati kérdéseiről szóló bibliai tanításokat a gyerekek megismerjék, és a hétköznapi életükben használják. Így lesznek boldogok, és a környezetük is észreveszi: Isten Igéjéből a gyerekek csak jót tanulnak.

6.

Gyermekétkeztetési Alapítvány

http://www.gyea.hu

A Fõvárosi Bíróság által bejegyzett Gyermekétkeztetési Alapítványt 1993-ban alapította Dr. Fekete Eszter ügyvéd.

 A rendszerváltás során bekövetkezett változások miatt sok család anyagi helyzete vált tarthatatlanná, jövedelmük a létminimumot sem közelíti meg. Gyermekeik testi fejlettsége az éhezés miatt létüket veszélyezteti. Ebben az anyagi helyzetben a családok természetesen nem engedhetik meg maguknak azt sem, hogy gyermekeik továbbtanuljanak, ezért a még oly tehetséges fiatalok is már 14 - 16 éves korban dolgozni kényszerülnek. A Gyermekétkeztetési Alapítvány alapító okirata két fő célt tûz ki az Alapítvány elé:

1. Ennivalóval segíteni az éhezõ gyermekeken
2. Segíteni a gyermekeket az iskolán túli képzésben


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 70
Tegnapi: 38
Heti: 108
Havi: 741
Össz.: 331 984

Látogatottság növelés
Oldal: Adományaink - Támogatottjaink
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »