Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

Látások és kijelentések a TestbenEszter szelleme a  gyülekezetben

( Suchné S.Ilona ) 


Eszter 8:1

„ Azon a napon Ahasvérus király Eszter királynénak adta Hámánnak , a zsidók ellenségének a házát"

 

Ahasvérus jelentése:  Oroszlánkirály, nagyhatalmú

Hámán jelentése: tomboló , ő  a zsidók hírhedt ellensége és üldözője

Susán = Babiloni város volt


Az Eszter könyvének írása idején Babiloni fogságban volt az Izrael népe.

Az ellenség Hámán által vádolja a népet, hamis váddal, hazugsággal, féligazságot terjeszt a fogságban élő népről. Ezek a hazug vádak majdnem veszedelembe sodorták az Isten népét, a zsidókat.

A fogságban élő nép elnyomás, kárhoztatás alatt van.

Nincs élő dicsőítés, nincs istentisztelet a templomban, nincs papi szolgálat, az Isten törvényeit , a mózesi törvényeket nem tudják betartani, mert fogságban semmi nem működik Isten szerinti módon.

Bús-borongós,melankólikus, apatikus hangulat és életmód jellemzi itt a zsidókat.

Ez a mai európai és a magyar eklézsia állapotára is jellemző. Ma a XXI sz.-i  eklézsia is Babilon szelleme alatt nyög, fogságban van.

Isten népe ma  vallásosság és Jézabel szellemének fogságában siránkozik.

Ez a szellem bilincsben tartja az embereket, a vezetőket,

  Jeremiás 52: 11  - szerint  Cidkijját  a királyt és fiait is megölték,

megvakították és bilincsbe verve tartották.

Ezt teszi az első számú  vezetőkkel, a kulcsemberekkel is , elveszi a látásukat , ha lehet szellemi halál állapotába sodorja őket és velük illetve általuk   a népet is.

Ezt akarta elérni Hámán is a zsidókkal.

Nincs élő dicsőítés ott ahol a vallásosság szelleme még ott van, nincs a Szent Szellem friss kenete ott, lehet gyönyörű a dicsőítés hangszerelése, de nincs menny íze, nincs élő,

szellemből  fakadó  imádat ez alatt a szellem alatt.

Nem tudnak  felfakadni a Szent Szellem ajándékai, a kenet, a próféták nem jönnek elő, távol van az Isten jelenléte, sokszor pedig csak imitáció, nincs rhéma, nincs kijelentés, nincs látás és vezetés , nincs hallás a menyből, nincs jövőkép ebben a gyülekezetben és az ilyen keresztények életében.

A vallásosság szelleme lefolytja a keresztények ígéret földjét, nem tudnak felfakadni a forrásaik, a tehetségüket is elnyomás alatt vannak.

De lefolytja a házasságokat, a keresztények anyagi élete is  fogságban, visszatartásban  van.

Erről szól gyakorlatilag az egész Jeremiás Siralmai, hogyan tette tönkre Isten népét a Babilon szelleme.

Nagyon valóságos ma is az Eklézsiában, ezt az Isten népe akkor fogja igazán meglátni és észre venni ,

ha már kijött belőle.

Ha lehullik a keresztények és a vallásos világ szeméről a homály, a felekezeti homály amely elveszi a látást.

Aki már kijött alóla megdöbbenéssel látja hogy egyszeriből elkezd működni a Biblia és az ígéret földje is valóságos lesz.

Ezek a tünetek csak akkor szüntethetőek meg, ha az Isten népe között valóságos módon felállnak

az Eszterek , a közbenjárók.Eszter 4:14

„ Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre"

Most jött el annak az ideje, hogy az Eszterek végre felálljanak , közbenjárjanak és szóljanak, mert a Babilon szelleme  tönkre teszi az Isten népét, ha hallgatnak.

Isten most előhívja az Esztereket , a közbenjárókat arra, hogy rájuk terhelje az eklézsia sorsát, a fogságban lévő keresztények sorsát.

Kell, hogy közbenjárjunk azért, hogy ez a Babiloni szellem , ami alatt nyög a magyar egyház, ne pusztítsa el Isten népét, kell hogy Isten ráterhelje a szívünkre a mieink sorsát!

Ha az eklézsia kitart, az Eszterek közbenjárása eredményes lesz!


 Eszter 8:6

„ Hogyan tudnám elnézni azt a veszedelmet, amely népemre vár?

És hogyan tudnám elnézni rokonaim pusztulását?"


Ez ellen az ellenség ellen , a vallásosság ellen csak bűnbánattal , megtéréssel, Isten előtti megalázkodással  lehet elkezdeni a közbenjárást, ahogy Márdokeus tette. Ez a bűnbánat egy közbenjárásba folytatódott Eszter részéről, a királyhoz ment könyörögni, esedezni az ő nemzetségéért. ( 4:8b )

Ebben a képben kétféle közbenjárás tükröződik ki, amelyet érdemes megfontolnunk.


      332 a szellemi harcosok, imaharcosok a gyülekezetben,  / nálunk ezt az ŐRSZEM csoportnak hívjuk / akik a városukért,

a régióért, az országukért és az Isten népéért tényleges harcot folytatnak, akik végzik a szellemi feltérképezés szolgálatát, az összpontosított közbenjárást a régiókban

     222 a tényleges őrállók „ Márdokeus „ vezetésével, ők már nem annyira a  szellemi harcban vesznek részt, hanem a belső védelmet biztosítják a gyülekezetben


Fel kell állítani a gyülekezetekben ezt a kettős közbenjárást, hogy sikeres legyen a győzelem Babilon szelleme ellen!

Ez nem kis háború Isten népe!


Márdokeus veszélyezteti Hámán hatalmát, a közbenjárók pedig az ördög királyságát.

De csak az Eszteri közbenjárás eredményeképpen jön fordulat Márdokeusra  és jön felemeltetés a közbenjárókra is.

Mindez azért történt mert Eszter megfelelő módon, a megfelelő időben  és bölcsen végezte a szolgálatát.

Az Eszter 7. része arról szól, amikor az ország, a városod, a gyülekezeted közbenjárói az őrszem csoporttal  együtt partit tartanak .


Vagyis a Szent Szellem jelenlétében és a Szent Szellem által leleplezik  az ördög munkáját és ítéletet hirdetnek, végrehajtást, azonnali kiparancsolást hírdetnek a Babilon szelleme felett és az azt képviselő embereket leleplezik.

Itt dől el minden . Ez a szellem még vezetőkön keresztül sem rombolhatja Isten munkáját  és nem akadályozhatja az ébredést.

Le kell lepleznünk minden szolgálattevőben a vallásosság szellemét, mert lefolytja rajtuk keresztül a Szent Szellem munkáját.

Amikor a Jézabel, a Babilon szelleme kivégeztetik és már nem ő diktál az eklézsiában  akkor a közbenjárók felemeltetnek és olyan eredményes lesz a szolgálatuk, aminek a gyümölcseit az egész eklézsia látni és érzékelni fogja.


Eszter 8:13

„ Legyenek készen és álljanak bosszút ellenségeiken ! - ez a Király parancsa , amely most kihirdettetik.

Védd meg magad Isten szent népe és harcolj a Babilon szelleme ellen!

Jeremiás 51 rész: „ Mert az Úr bosszúállásának ideje eljött erre a szellemre és megfizet neki tetteiért.

Babilonnak el kell esnie! „

Ezért „ fussatok ki Babilonból és jöjjetek ki  én népem! - ( Jeremiás 50:8)

 

Ha az egyház a vezetőkkel együtt bűnbánatot tart és elkezdi felismerni szisztematikusan ennek a szellemnek a tüneteit magán és megbánja, levetkőzi, harcol ellene akkor, akkor, akkor!   Isten népe akkor....

Eljön a PURIM ÜNNEPE!!!!!!!  Az öröm és a vígasság ünnepe!


Mert a Babilon szelleme alatt élők, a vallásosság szelleme alatt élők nem tudnak az Isten jelenlétében örvendezni és nem érzik az Isten jelenlétét.

Akiben egy kicsit is ott van ebből a szellemből, az csak nézi amikor a Szent Szellem dolgozik; ő maga olyan, mintha egy üvegbúrában lenne , nem érzi a jelenlétet, nem tud felszabadulni a dicsőítésben és az imádatban sem .

Gyülekezetünkből néhányan már átmentünk ezen a szabaduláson és ahogy levetkőztük a vallásosság szellemét, attól kezdve már nem kell monumentális dicsőítés ahhoz, hogy bemenjünk az Isten jelenlétébe, elég ha a belső szobánkban megszólítjuk a Szent Szellemet, Ő már ott van és beszél hozzánk,  örömet ad, megértjük és élvezzük az Isten jelenlétét.

A Babilon szellemét és Jézabel szellemét  levetkőzni magunkról nem egyetlen perc alatt lehet,

ez egy folyamat.

Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a lepke leveti a kitin páncélját szép lassan tolja le magáról.

Ez úgy zajlott nálunk, hogy nap, mint nap adott Isten egy-egy újabb világosságot, egy-egy tünetre,

amit még le kell vetkőznünk.Először megújítja Isten a Biblia olvasást , megeleveníti az Igét. Olyan dolgokat kezdtünk el megérteni , amit addig 20 évig olvastunk, de nem mondott semmit, most egyszeriben megnyílt az Ige.

Aztán megújította az imaéletünket, most már élmény az ima, egyre jobban kívánod, hogy találkozhass és beszélhess a Szent Szellemmel.


Új látás és kijelentések zöme, jövőkép tárul elénk az életünkkel, a gyülekezetünkkel kapcsolatban!

Ez fantasztikus megélni  akkor, amikor eddig nem láttál!

Elkezdesz egyre többször a Szent Szellem által imádkozni, ez egy újabb élmény. Bejön az Igének a tisztelete, kapod sorba a rhémákat, nem győzöd megvallani őket és gyönyörködsz bennük, mert rájössz, hogyha kimondod elkezd működni és megvalósulni!! 


Halleluja!!!

Aztán kezdesz rájönni, 5-10 éves keresztény múlttal a hátad mögött, hogy a vallásosság szelleme alatt mennyi rossz szokást kialakítottál, mennyi tradíció épült be a keresztény életedbe.

Erre is az a megoldás, mint a többi esetben:

Felismerni, megbánni,megtérni belőle,  megtagadni, és tudatosan odafigyelni, hogy ne jöjjön vissza !!!

Isten elkezdi ezután betölteni új tartalommal, friss kenettel azokat a vallásos szokásokat,

amiket lehet hogy tovább is fogsz gyakorolni,

/ mondjuk az asztali áldást / de már nem tradícióból teszed többé, hanem élő friss módon.

Megújult szellemmel elmondani még az asztali áldás is más! - itt kezdődik a te személyes felébredésed!

Ha te és te és én és mi mindannyian az egyházban egyenként felébredünk, lekerül a szemünkről a vallásos szemüveg, akkor, akkor Isten népe  elkezdődik az egyházban a Purim ünnepe,

az egyház farsangja, az öröm és a vígasság ünnepe,

ahol a keserűség örömre és a siralom ünnepre fordul.

Ez az ébredés napja lesz a magyar eklézsiában!!!!


 Eszter 8:15 - 17

„ a zsidóknak világosság támadt öröm, vígasság és tisztesség."

Ez egy belső ünnep lesz, ahogy itt is az volt, nem a világé, hanem az egyházon belüli ébredésről,

szabadulásról szól először.

De mivel olyan nagy horderejű dolog lesz, kihat majd a világra is és az egyház szabadulása által sokan hívővé lesznek majd.

„ Elesett Babilon, „ most már Isten megfordítja a helyzetet az egyházban, többé nem fogja a Babilon szelleme tiporni Isten népét, nem fogja félelemben tartani őket, nem fogja bilincsben és szolgaságban, bezártságban, beszűkült állapotban lenyomva tartani Isten népét,

mert eljött az ideje a fordulatnak.


Eszter 9:2

„ Egybegyűltek a zsidók városaikban.... és leverték minden ellenségeiket..."

A zsidók együttes erővel intéztek támadást az ellenségre, amelyre most már volt hatalmuk és engedélyük és tekintélyük.

Már nem ők a kisebbség, már tudtak uralkodni, kormányozni, elkezdtek félni tőlük a tartományok vezetői,

 a kormányzók, és kedveztek nekik.

Az Isten népének és a vezetőknek együtt kell közbenjárnia Magyarország érdekében, először is egy behelyettesítő bűnbánattal, aztán pedig ima, böjttel együtt, egységben kell Magyarország ügyét Isten elé vinni.

De ehhez az kell, hogy már ne a vallásosság és a varázslás hatalma alatt legyünk , ne  a Babilon szellemének hatalma tartson bennünket fogságba.

„ Hámán 10 fiát felakasztották „ - ha már elbántunk a fejedelemséggel a személyes életünkben, gyülekezetünkben, Magyarországon egyaránt , akkor vegyük sorba a „ kisdémonokat „ is.

Mert minden tüneteit ,magatartásformáit ennek a szellemnek ki kell irtanunk,

nem élhet együtt az Isten népével.Eszter 9:16    

„ a királyi tartományban" is kiírtották az ellenséget, tehát a vezetői garnitúrában sincs helye a vallásosságnak, nemcsak a vidéki tartományokban, városokban.

Az Eszteri közbenjárás eredménye minden esetben ez:

Azon a napon, azon a napon, / a fordulat napján /a kitartás eredményeképpen,  Júda Oroszlánkirálya, a Názáreti Jézus Krisztus Eszternek, / a közbenjáróknak /

adja Babilon szelleme fölött,

az Isten népének legnagyobb ellensége fölött  a hatalmat, Babilon javait, értékeit,kincseit,házát, anyagi javait és tekintélyét!

Ezért ébredj Magyarországi eklézsia, kelj fel, rázd ki magad a porból,vége a gyásznak, szomorúságnak, a vallásos pusztaságnak,  és a fogságnak mert jön a purim ünnepe, az öröm, a vigasság ünnepe,

az Isten népének a farsangja közeleg!!!!Halleluja!

 


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 80
Tegnapi: 38
Heti: 118
Havi: 751
Össz.: 331 994

Látogatottság növelés
Oldal: Látások és kijelentések a Testben
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »