Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

ALPHA KURZUS ANYAGAI

 

 

Tartalom:

 

Az Alpha tanfolyam alkalmai - 10 részben 14 témakör

 

/Egymásra épülő részek. Csak komplex ismerettel kapunk hiteles és teljes képet./

Bevezetés - kezdő előadás - ismerkedés, motivációk

 

  1. rész

Kicsoda Jézus?

Miért halt meg Jézus?

 

2. rész

Hogyan lehetek biztos a hitemben?

 

3. rész

 

Miért és hogyan olvassam a Bibliát?

 

4. rész

 

Miért és hogyan imádkozzam?

Hogyan vezet minket Isten?

 

5. rész

 

Kicsoda a Szent Szellem?

Mit tesz a Szent Szellem az életünkben?

 

  6. rész

Hogyan telhetek be Szent Szellemmel?

Isten ma is gyógyít!

 

7.rész

Hogyan állhatok ellen a gonosznak?

 

8. rész

Mi az Egyház?

 

9. rész

Miért és hogyan beszéljünk másoknak Jézusról?

Hogyan hozhatom ki a legtöbbet az életemből?

 

A vastagon kiemeltek egymás után közvetlenül - összevontak 1 alkalomban!

 

AZ ITT MEGJELENT ÍRÁSOK CSAK JEGYZETEK, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL, VÁZLAT JELLEGGEL. NEM KIFEJTETT ESSZÉK.

FELHELYEZÉSÜK AZ OLDALRA INKÁBB FIGYELEMFELKELTÉST SZOLGÁL A KÍVÜLÁLLÓK RÉSZÉRE, ÉS EGY KIS ÍZELÍTŐT!

TELJES MEGÉRTÉSÜKHÖZ FONTOS A TANFOLYAMI, INTERAKTÍV (KÉRDEZ-FELELEK) RÉSZVÉTEL, ESETLEGESEN AZ AJÁNLOTT KÖNYVEK ÉS FŐKÉPP A SZENTÍRÁS BEFOGADÓ SZÍVVEL TÖRTÉNŐ OLVASÁSA.

A KURZUS HALLGATÓINAK AZONBAN NAGY SEGÍTÉG EZ A LINK, HOGY KÉSŐBB IS ÁTNÉZHESSÉK AZ ALKALMAK ANYAGÁT NAGY VONALAKBAN, ÍGY KÖNNYEBB A TANULTAK ELSAJÁTÍTÁSA, FELELEVENÍTÉSE.

A WORD DOK.-BÓL VALÓ ÁTMENTÉS TELJES, AZ OTTANI OLDALSZÁMOK ALAPJÁN BÁRKI MAGÁNAK IS ÁTMÁSOLHATJA UGYANOLYAN FELOSZTÁSSAL.

A JEGYZET TANULMÁNYOZÁSÁNÁL AJÁNLOTT A BIBLIA ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA A MEGADOTT IGÉKNÉL!

 

ALPHA TANFOLYAM

 

Bevezetés

Saját jegyzet Nicky Gumbel tv-s tanításai alapján

 

Képzés alap Biblia ismeretből

 

Tanulni - megérteni - alkalmazni

 

Megnyílni ennek - befogadóan!

 

Tudatlanság - csapda - rossz döntések oka.

 

Választás lehetősége:

-szenvedve, kínlódva élni, rossz kapcsolatokban, tartalmatlan beszélgetésekben, elpazarolt idővel

„majd túl leszek a mai napon is"... - szemlélettel

 

Pál: Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. (I. Kor. 15: 19)

 

Alap igei fogalmak - kiosztani („Mit mond a Biblia") - otthoni tanulmányozásra.

 

Krisztust követni - együtt járni vele!

Első megismerése annak, hogy mit is akar tőlünk - az Igében áll.

Egy üzenet a vele - és az emberekre - vonatkozó kapcsolatunkról.

 

Tanítványokat keres Jézus, akik hisznek isteni személyében és abban, amit tett, majd az Ő instrukciói (Igéje) szerint folytatják a földön elkezdett munkáját: sátán visszaszorítását, emberi lelkek megmentését!!! Máté 28!!!

 

Gyerekeinket is tanulásra sarkalljuk, hogy boldoguljanak.

Ez az Egyházban is így van! Itt sajnos csak vagy 1-s, vagy 5-s érdemjegyű valaki.

Vagy tudod az igét alkalmazni az életedben és élsz, Mennybe jutsz, vagy hiányos az ismereted, de az a szellemi halálodhoz vezethet, mert az ismeret hiánya miatt elbukhatsz.

Az üdvösséget ugyanis nem csak megszerezni kell, hanem megtartani is - az út végéig.

 

 

I.                   Kor. 15: 33

Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.

Erkölcsös közösségbe, ahol jó dolgok érnek, érdemes járni.

Családot nem, de barátokat mi választunk!

 

Ez a fejlődés és többé válás, az önértékelés megerősítésének, a rejtett képességek felszínre hozásának, valódi identitásodnak (honnan, hová tartok, ki vagyok, miért élek), az élet értelme megtalálásának a helye, és a rossz szokások, bűnök végleges megsemmisítője.

- 2 -

 

Minden ember egyéniség és kincs!!! Krisztusban a Teremtő fogadott gyermeke - herceg(nő).

 

Start és cél: Jézus Krisztus érezhető és látható módon élő kapcsolatban!

 

Nincs tradíció, formalitás - csak spontán, aktuális kapcsolat és folytonos kommunikáció.

 

Krisztust követő embereket nevel az Egyház! Fő cél ez!!!

-akarja ismerni egyre jobban Jézust,

-átélni amit tanult - gyakorlati alkalmazás

-másoknak is átadni az ÖRÖMHÍRT  - mint egy csecsemő születésekor

 

Ez 2000 év után is befolyásolja és megváltoztatja az életedet!

Soha nem avul el!!!!!

 

Alpha:

 

-44000 kuzus, 120 országban

(14.000.000 megtérő, India: 1.000.000 tag megtérése ezen keresztül)

 

Ellenérvek, ha hívunk valakit:

 

1.     Unalmas

-Templomra asszociálnak: nyomott hangulat, temetkezési vállakozó ruhája, nyom a pad, nem értek semmit, nem nekem szól

 

2.     Hamis

-mese és mentőöv gyengéknek, egy igazi férfinak nincs ilyenre szüksége, tudománytalan, stb...

 

3.     Elavult

-közel-keleti történet, 2000 éves, nincs vele már itt kapcsolatom - hogy hathatna rám???

 

EGYIK SEM IGAZ, A TANFOLYAM ALATT CÁFOLJUK MINDET!!!!!!

 

Fogalmakkal sincsenek tisztában az emberek, olyasmit utasítanak el, amit nem ismernek!

a)

félnek és hárítanak, mert érzik, hogy ez régóta befolyásos, nagy volumenű, és ha valami ennyire komoly témát taglal, tart attól, hogy befolyása alá kerül, aztán csalódik és sérül - inkább nem kockáztat

b)

helytelen, hiányos, pontatlan az ismerete, rossz tapasztalat „keresztényekkel" - hamis, negatív kép

 

- 3 -

 

Kurzus célja:

-megismertetni igazságként, hogy az EVANGÉLIUM

a) Igaz

b) a világ legizgalmasabb dolga

c) aktuálisabb a világ helyzete miatt, mint valaha (utolsó idők)

 

Teremtés vagy evolóció vita témaköre:

Miért vagyok itt a világon???? Miért káros az egyénre/közösségre, ha az ember „csak véletlenül" létezik, és nem tervvel lett teremtve???
(Erkölcsi folyamatok módosulásának taglalása:  élj a mának elv, abortusz, önzés-törtetés, aberrált viselkedés elterjedése, önigazultság - öntörvényes viselkedés, rasszizmus, homoszexualitás/hagyományos családmodell és férfi-női szerepek semmibe vétele/, környezet károsítás stb...)

 

Miért van házasság, gyerekvállalás, barátok??? - Kapcsolat iránti igény! Így teremtettünk.

Nélküle - hiányérzés!

A legjobb ember is csak részlegesen tudja betölteni! - HIÁNYÉRZETBŐL FAKADÓAN PÓTSZEREK KERESÉSE ÉS ALKALMAZÁSA!!!

Megoldás: Istenhez hazatérni! (Lev Tolsztoj története a parasztsággal))

 

Nyugat: anyagi gazdagság - szellemi fuldoklás, testi leépülés és képmutatás kifelé!

 

„Hozzám nem passzol..." - NEM IGAZ!

 

Ha nem igaz a kereszt:

Több milliárd ember hazugságban él! 2000 ÉVE! És csak illúzió a sok csoda, természetfeletti segítség, vagy valami trükk!??? Valaki ébresszen fel, VAGY MAGYARÁZZA MEG!!!

 

Ha igaz:

Akkor van Menny és Pokol, számonkérés az élet végén, és nem lehet mellette csak úgy elmenni, mert ez a hozzáállás csak lefelé vezet, káros és vak!

Akkora horderejű a kereszt és feltámadás hatása, hogy nem lehet csak úgy mellékesként kezelni, mert az örökkévalóságban eltöltendő életemre hat - LOGIKÁTLAN TEHÁT AZ A KIJELENTÉS, HOGY NEM PASSZOL HOZZÁM!!!

 

Bizonyítékok: tudományos tények a teremtésről, bizonyságok Isten csodáiról...-

Lukács evangéliuma 16: 19-től - sajnos, önmagában a bizonyság nem segít!!! Gyermeki hit kell - Jézus erre szólít fel! Ezt várja el az Úr!

Aki nem akar, a csodák hatására sem fog hinni - sajnos!

(Lee Strobel: A Jézus - dosszié - AJÁNLOTT OLVASMÁNY)

 

Kereszténység: intim kapcsolat Istennel!

Házasodni is úgy szoktam, hogy ténylegesen is megismerem a partnerem, nem csak levél útján! Valóságosan megtapasztalom, hogy amit róla olvastam: az Igaz!

 

„Én vagyok az Élet!" - valóságosan megtapasztalod Jézussal, mit is jelent valóságosan nem csak túlélni a napokat, hanem ÉLNI.

 

Ehhez tiszta, gyermeki hit kell!!! (Márk 10: 14)

A Krisztus követő élet:

-          nem mindig könnyű élet

-          de ad helyes hozzáállást a mindennapokhoz

-          jobb teherbírást a próbák alatt - felülről nézni, felette állni, rátaposni

-          körülménytől független öröm- és békesség érzést ad

-          igényt egy pozitív belső fejlődésre és gondolkodásra - bibliai alapokon

 

- 4 -

Jakab 4:6

Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.

 

SZELLEMI TÖRVÉNYEK

 

Mert nem látjuk, vagy nem tudunk róla, attól még hat ránk. (mint az áram, gravitáció): ÁLDÁS ÉS ÁTOK formájában!

 

RÓMA 6:23

Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

 

1 János 1:10

Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.

 

-bűneink képernyőre vetítése - ki vállalná??????????

 

Lukács 18:19

Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.

 

Ha nem tudunk egy jobb minőségű élet lehetőségéről: nem élünk majd vele.

Ha nem tudunk egy valós veszélyről - nem teszünk ellene.

Ha sokan becsaptak és csalódtunk, azért még van Igazság és annak követői.

Ahogy egy Ff. Tv - vagy régi gondolkodás is lecserélhető - ha akarjuk és megértjük a változás fontosságát. Az új és jobb minőségre!!!!

 

Máté 12: 33

Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát

 

NINCS TÖBBFÉLE IGAZSÁG!!!! CSAK EGY!

„Én vagyok az Út!" - csak ez vezet az Örök Élethez...

 

Jézus ajtó is: János 10: 9

Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.

 

Az őszinte hit tévedhet: Sztálin, Hitler, Causescu, stb...

 

„Én vagyok az Igazság!" - NEKÜNK IGAZ HIT KELL, nem csak őszinte!!!

 

A TANFOLYAMON BEBIZONYÍTJUK, MIÉRT ÉPPEN JÉZUS KÖVETÉSE TÖLTI BE A VALÓDI IGAZSÁGOT!!!

 

 

Alpha-kurzus

 

 

1.    rész

 

Miért éppen Jézus?

 

 

Ha valaki keresztény lesz - az emberek megdöbbennek!

 

Pedig eddig olyan jó fej volt! - mondják. Vagy : „Szegény, behálózta egy szekta!"

 

Ha érdeklődéssel elkezded olvasni a Bibliát, azaz Isten Igéjét, van egy pont, amikor érzed-tudod, hogy mindaz, amit olvasol, az igaz!

 

Létezett e Jézus?

 

1.

Jézus létezését egy történész sem tagadja. De van kivétel: az orosz marxista ideológia IGEN!

Az orosz értelmező szótárban e címszó alatt ez áll:

„Misztikus alak, sosem létezett!" Mind a leninizmus, mind a későbbi bolsi kormányok, vagy a jelenkor áldemokráciája alatt is az orosz nép nagyon vallásos, istenfélő nép volt.

Nem nagyon tudták ezt a szamárságot bemesélni a legtöbbnek.

Ez a leninista-sztálinista-materialista tanítás hazánkban is nagy károkat okozott szellemi téren.

Rajtunk, keresztényeken a sor, hogy visszaállítsuk bátor igehirdetésünkkel az igazság, ezzel pedig az Úr becsületét.

 

Sok bizonyíték van rá az Ó- és Újszövetségen kívül is, hogy valóban élt.

 

I.                   Tacitus - Római történész is említést tesz róla

II.                Sophoniás közvetett utalásai

III.             Josephus - zsidó származású római történetíró írásaiból ( ő nem volt keresztény)

(kb. i.u. 37-ben született) is tudhatunk az eseményekről.

 

Ez utóbbi így írt:

„Élt nagyjából ez idő tájt egy bölcs férfi, bizonyos Jézus. Ha helyes egyáltalán embernek nevezni őt, mert csodálatos dolgokat tett és tanította azokat az embereket, akik befogadták az Igazságot. A zsidók és a pogányok között is sokakat megnyert...."

 

Beszél az író a keresztről, az állítólagos kereszthalálról és az azt követő feltámadásról!

És úgy fejezi be: „És a róla elnevezett keresztények nemzetsége máig is fennáll."

 

Ószövetségi bizonyítékok elleni kifogás:

-túl régi?

-megváltoztatták a tartalmát?

 

NEM!!!!

 

 

- 2 -

 

A szövegkritika (nyelvészeti) tudománya által bebizonyítható, hogy akik ilyet állítanak, tévednek.

 

Minél több szöveg áll rendelkezésünkre, annál kevesebb a kétely az eredetit illetően!!!

 

Néhai F.F. Brus professzor - Manchesteri Egyetemen a Biblia kritikai és szövegmagyarázati tantárgyát tanította.

 

„Megbízhatóak-e az Ószövetség dokumentumai?" c. könyvében beszél róla.

 

Az Újszövetségi és Ószövetségi információkon kívüli dokumentumok összehasonlításával bemutatja az Ószövetség gazdagságát. Minél kisebb az eltelt idő az eredeti és a másolat létrehozása között, és minél több másolat van, annál biztosabb az eredetire utaló hitelesség. Egyszerű, logikus, egzakt statisztika.

 

Pl.:

 

Író neve                     Eredeti irat                Másolat keletk.          Év-különbség     Másolati   db

 

Herodotosz                 I.e. 488-428 írt                       i.u. 900                       1300                8 db

 

Tucydides                   I. e. 460-400                           i.u. 900                       1300                8 db

 

Cesar Gall háb.          I. e.   58-50                             i.u. 900                       950              9-10

 

Új Testamentum        40-100            Legkorábbi i.u. 70-130                      40-100           

 

5309 db  görög                    

350-ből teljes papírkézirat                                     

 

                                                                                                                          kb. 10.000                                                                                                                                   latin

                                                                                                                                             9.300                                                                                                                                             egyéb

                                                                                                                                 és kb. 36.000                                                                                                                      Újszövetségi idézet

                                                                                                                      abból a korból.

 

F. J. A. Hort - szövegelemző (egyike a világ legelismertebbjeinek) így ír:

 

„Az Újszövetség szövege alapjául szolgáló bizonyítékok sokféleségét és teljességét tekintve magasan felette áll minden más ősi, prózai iratnak."

Egyértelmű következtetés!!!

 

Sir Frederick C. vezető tudós szavai összefoglalást adnak:

„A mű megszületése és a létező legkorábbi példány eredete közötti időrés ebben az esetben tulajdonképpen elhanyagolhatóan kicsi."

 

A tudományos bizonyítékok alapján ma már semmi okunk nincs kételkedni abban, hogy a szentírás ugyanolyan tartalommal jutott el hozzánk, ahogyan létrejött.

- 3 -

 

„Az Újszövetség könyveinek hitelessége és általános sértetlensége egyaránt bizonyítottnak tekinthető."

 

Kérdés most már az, ha tudjuk, hogy kétség kívül létezett:

 

„Ki az a Jézus?"

 

  1. megállapítás

-valóságos emberi lény

a)      emberi testben élt: éhezett, szomjazott, fáradt lett, fájdalmai voltak

b)      emberi érzései voltak - igazságos, szent harag, szeretet, együttérzés, öröm, bánat     (Máté evangéliuma DVD!!!)

 

-átélte az általános emberi élményeket

a)      születés, felnövekedés, tanulás, kísértés, munkába állás...

b)      átélte a gyászt, szenvedéseket, elutasítást, megalázást, és elszenvedte a fizikai halált.

 

 

Sokan egyetértenek ezekben, de azt mondják: „Akkor is csak EMBER volt."

Max. nagy vallási tanító és nem több (pl.: a keleti vallások vagy az iszlám szerint próféta, de nem isten fia, nem a Megváltó)

 

Billy Conolli komikus szintén így beszélt róla:

„Nem tudok hinni a kereszténységben, de azt gondolom, Jézus csodálatos ember volt."

Vagyis: nagy emberi tanító!!!

 

Bizonyítékok - miszerint Jézus Isten:

 

Máté 16:13-16: Bibliából elolvasni!

 

Jézus itt megkérdi: - Kinek mondják az emberek az Ember Fiát? ...Mózes, Illés, stb...

-          És ti kinek mondtok? Simon válasza: „Te vagy a Krisztus (Felkent),

az élő Isten Fia!!!"

 

Sokszor lehet úgy élni valakivel a közeledben, hogy valójában nem ismered. Nem ismered fel, ki is ő valójában!

Pl: Edzésen egy élsportolóval edzel, de nem jössz rá, hogy ismered a tv-ből, bár ott van a  szemed előtt! Akkor nem vagy képes felismerni! Amikor bemutatkozik, és végre „látsz", akkor a fejedre csapsz, hogy hogyan lehettél ekkora ....-lye és vak.

 

Az apostolok ugyanígy voltak, pedig ők 3 évig követték Jézust.

 

- 4 -

 

Közvetlen állítások Jézus Isteni mivoltáról

 

Mit gondolt Jézus magáról?

-nem hajtogatta úton-útfélen, hogy ő Isten, de pontosan tudta magáról, ahogy azt is, hogy most emberként kell élnie küldetése miatt.

 

Mit mondott magáról Jézus?

-Tanítása során önmagát állította középpontba!

 

Más tanítok más vallásokban önmaguktól elvonatkoztatva mutatnak rá Istenre, Ő azonban nem ezt teszi: Önmagára mutat, azonosítja magát a Teremtő Istennel, egy lényegűnek mondja ki.

 

Pszichológusok is sokat beszéltek, vitatkoztak a hitről, az emberi élet értelméről, mozgatójáról, élethez való ragaszkodásról, elsődleges motiváltságról.

-Freud szerint: az ember éhezi a szeretetet. (+ érzelem adás-kapás és elfogadás)

-Young fogalmazása szerint: az ember éhezik a biztonságra! (test és értelem, kapcsolat)

-Adler szerint: az ember éhes arra, hogy fontos legyen! (önmegvalósítás)

 

ÉHSÉG = ŰR!!!! (Be kell tölteni valamiféle „táplálékkal" - fizikai - étel, függőségi szer, lelki - érzelmek, kapcsolatok, önmegvalósítás, szellemi - magasabb rendű cél, tartalom,lelkiismeret)

 

Jézus szerint: „Én vagyok az élet kenyere!" - azt mondja, ha meg akarjuk szüntetni a lelki éhségünket, menjünk hozzá!!! Ő megelégít, és nem éhezünk tovább. Ő a szellemi kenyér, amely nélkül képesek vagyunk éhen halni.

 

1.

Sokan élnek szellemi sötétségben, csalódottan, fásultan, depressziósan, kétségbe esve.

Jézus azt mondja:

„ÉN vagyok a világ világossága! Aki engem követ, nem járhat sötétben, hanem övé lesz az élet világossága!"

 

2.

A megtérés olyan - sokak szerint és csak csatlakozni tudok ehhez a frappáns megfogalmazáshoz -, mintha felkapcsolnák a fejünkben és lelkünkben a szellemi villanykapcsolót! Végre látunk és érzünk! Olyasmiket, amit addig észre se vettünk, vagy ahhoz hasonló csodálatos érzést még sosem tapasztaltunk.

Életünkben először a maguk valóságában kezdjük látni a dolgokat! Fokozatosan kialakul a rendíthetetlen hit (elindulunk és nem állunk meg ezen az úton!)

 

3.

Sokan félnek a haláltól:

A modern társadalom nem akar a halálról még beszélni sem.

Politikailag: a betegek ápolásának negatív eredménye.

-De a halál tény, amivel előbb-utóbb szembesülünk valamilyen formában.

Más civilizációknál társadalmilag elfogadottabb, neveltetésnek része.

 

- 5 -

 

Nyugaton nincs elég információ a kezelésére. A bizonytalanság, téves információ, életfilozófia félelmeket szül, önzést, kapkodást eredményez, ez pedig bűnt. A bűn magányhoz és üresség érzéshez vezet.

 

Jézus így ír ezzel kapcsolatban:

 „Én vagyok a feltámadás és az Élet! Aki hisz énbennem, ha meghal is: Él!!!"

 

Teréz anya válasza, mikor megkérdezték, fél-e a haláltól!

„Hogyan is félhetnék? Sosem féltem! Ha meghalok, hazamegyek az Istenhez. (Pál apostol) Ellenkezőleg:

Várakozással nézek elébe!" Ez a teljes hit megnyilvánulása beszédben.

 

4.

Az emberek előbb-utóbb csalódnak a materializmusban, a hitetlenségben.

Valamilyen szellemi valóság és magyarázatok után kutatnak mind - még az is, aki nem vallja be.

 

Jézus azt mondja: „Én vagyok az Út!"

Tehát az egyetlen út, amelyen érdemes és áldásos járnod - az egyetlen igaz és helyes választás az útelágazásnál.

 

5.

Az emberek keresik életük értelmét, célját.

Jézus válasza: „Én vagyok az Élet!" Tehát valójában azt mondja:

Helló! Itt vagyok! Engem keresel!

 

Mások azt mondják:

-ez az út, ez az igazság, ez meg az élet (akármilyen is)

 

Jézus ezt mondja erre:

„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!

Mindent benne találsz meg, amit keresel.

Örömhír: nem kell tovább keresni.

Végre rátaláltál!!!!

 

6.

-Sokan szoronganak, agyon terheltek, vagy bűntudattól szenvednek:

 

A válasz:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek."

 

7.

-Az emberek bizonytalanok!

Hogyan éljék az életüket?

Vannak hagyományos példaképek: politikusok (korruptak), popsztárok (sznob, léha) - főleg felnőttként már nem ilyeneket akarunk utánozni, példaként állítani életünkben.

 

- 6 -

 

Jézus erre is megadja a választ: „Kövess engem!"

Tehát:

-Aki őt befogadja, magát Istent fogadja be az Ige szerint.

-Aki szívesen fogadja, Istent fogadja szívesen.

-Aki Őt látja, az látja az Atyát!

 

Anekdota:

USA - vidéki kisváros, vasárnap délután.

5 éves kislány elkezdi rajzolni Istent.

Nagymama: „Mit rajzolsz, kisunokám?" A gyerek válasza: „Istent!"

Nagymama: „Figyelj csak! Hogy rajzolhatod le? De hát senki sem tudja, hogy néz ki Isten!"

Mire a gyerek: „Majd ha kész lesz a rajz, meglátjátok és megtudjátok!"

Ezt a naív, tiszta, teljes gyermeki hitet kéri tőlünk az Igében is Jézus, így higgyünk benne. Ezt kellene elérni és mi is meglátnánk az Istent. Ez alap feltétel a Bibliában.

Ha nincs gyermeki hited, kérj, keresd! A gyerekek nyitottabbak a szellemi világra, tradíciók, rossz tapasztalatok, függőség, félelmek még nem nyomják el szellemüket!

Ezért fontos, hogy hogyan neveljük őket, milyen értékeken nőnek fel.

 

Jézus végül is a fenti igével azt mondja:

Ha tudni akarjátok, hogy néz ki a Teremtő: nézzetek rám!

 

Tanítása tehát abszolút önmagára irányul!!! Egyedülállóan a történelemben!!

 

Közvetett állítások arról, hogy Jézus a Krisztus, vagyis Isten

 

1.

Egyenrangúnak tekintette magát Istennel.

-pl.: meg tudja bocsátani a bűnöket - állítja magáról.

-megbocsátani tudunk, de úgy, hogy azt egy 3. személyt érintve tesszük, azt csak Isten tudja.

-+ el tudja törölni a következményeket: igaz bűnbánat után nincs számonkérés.

Úgy mondja: „Hatalmában áll" - ezért Isten káromlással vádolták a farízeusok: szerintük csak Isten bocsáthat meg - de hát nem akarták elfogadni, hogy Jézus Isten.

 

Jézus magának tulajdonította ezt a hatalmat: a bűnök isteni bocsánatát és irgalmat a büntetés felett.

 

Azt mondta:

-Ő fogja megítélni a népeket! Összegyűjtik elé majd mindegyiket az idők végén, ő fogja elválasztani egymástól őket, ahogy a jó pásztor a juhokat a kecskéktől.

Ez nem egy emberi tanító beszéde - így nem szól egy közönséges tanító, bármekkora kenete és szolgálata van.

 

2.

Magáról is állította minden kétséget kizárólag:

TE vagy Isten fia? -kérdezik tőle. Ő pedig: Én vagyok!

 

- 7 -

 

3.

Más állította:

  1. felismerő Péter volt: Te vagy a Felkent (Krisztus), az élő Isten Fia! - Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert ezt a mennyei Atya jelentette ki neked!

 

János 20: 28-29.

Tamás, a hitetlen, kétkedő, mikor meglátta a feltámadt Jézust:

„Én Uram és én Istenem!"

Jézus: „Boldogok akik nem látnak és mégis hisznek!"

Ez kb. azt jelenti: kedves Tamás, te aztán tényleg nagyon-nagyon lassan fogod fel a lényeget.

 

János 10: 30

Én és az Atya egyek vagyunk! Melyik jó cselekedetem miatt akartok megkövezni?"

Nem azért! Hanem mert ember létedre Istennek mondod magad!"

 

Igaz volt-e Jézus kijelentése saját magáról?

 

A zárt-osztályon sokan képzelik magukat Napoleonnak, vagy Istennek: mégsem azok!

 

Ő Isten Egyszülött Fia - vajon joggal tette magáról ezeket a kijelentéseket?

 

3 lehetséges logikai variáció tudományosan

 

A)

Nem igaz az egész történet!

Jézus ezek szerint ugyan elhitte, hogy Ő Isten és az Atya fia, de valójában nem volt az, ebben a kérdésben nagyot tévedett önmagát illetően -vagyis kész dilis, őrült volt!

 

B)

Nem igaz az egész történet!

Jézus nagyon is tudatában volt, hogy ő csak egy ember és nem Isten: tehát valójában kijelenthető róla: CSALÓ VOLT- tehát GONOSZ.

 

C)

Az állítása igaz, mégpedig logikailag! - Jézus valóban az volt, akinek mondta magát!

 

C.S.Luise szerint:

„Olyan ember, aki csak ember volt és olyan dolgokat mondott, mint Jézus, nem nagy erkölcsi tanító, hanem vagy őrült, mint aki főtt tojásnak képzeli magát, vagy maga a pokol ördöge (a farízeusok ezen a véleményen voltak, sok ember ma is).

Döntenünk kell: ez az ember vagy az Isten Fia volt és ma is az, vagy sült bolond, vagy valami annál is rosszabb.

De kérem, ne álljunk elő olyan lekezelő ostobasággal, hogy nagy tanító volt, de csak Ember!

Ezt a lehetőséget szánt szándékkal nem hagyta meg nekünk Jézus az Írások alapján!"

 

- 8 -

 

Ha igaz, akkor mi bizonyítja szavaink igazságát?

 

1.

Hogyan élt?

 

Vegyük a tanításait:

-általános, hogy a legnagyszerűbb ember által kimondott bölcs gondolatok egyik ékes példája, az emberiség morális etalonja, a világ erkölcsi alapját képező, máig aktuális „Hegyi beszéd".

Sok mai törvény alapja a keresztény értékrend és Jézus eme legkiemelkedőbb, összegző, biztos életvezetési alapokat adó tanítása:

-ezeken senki sem tudott javítani - tökéletesek! Nem lehet überelni!

Ez a csúcs! Ez persze csak Istentől várható el! Ember erre, ilyen mély bölcsességre a mai napig nem képes, senki nem tudta utánozni, megközelíteni tanításait, ezt a legmélyebb bölcsességet - és ezeket követte erre épülő csodás cselekedetei serege.

Ez nem egy gonosz vagy egy őrült beszéde vagy élete!

 

-korának és az azt követő koroknak mindmáig legnagyobb, legkiválóbb, legrendkívülibb, legcsodálatosabb egyénisége volt.

Nem unalmas kereszténység volt vele járni és élni a kortársaknak, vele szolgálni, látni csodáit, hallani bölcs tanításait. (Se Platón, se Szokratész, se Buddha, se Gandhi, se Mohamed, sem senki más nem tudta felülmúlni, bármilyen zsenije is volt korának bármelyik is ezen filozófusok, vallási vezetők vagy alapítók közül).

Ő az egész emberiség példaképe.

 

-Jó mulatság volt vele lagziba menni - a vizet is borrá változtatta.

-Vele még kórházba (betegek közé) menni is jó mulatság volt: hisz akihez hozzáért, az meggyógyult - a béna járt, a vak látott, a süket hallott.

-Jó lehetett vele piknikelni: ha sok volt is a vendég, nagy volt a banda.

2 kenyér és 5 hal elég volt 5000 embernek. Egy stadionnyi ember jóllakhatott.

-Vele még temetésre menni is buli volt: a 4 napos hulla is feltámadt. (LÁZÁR)

 

Az ige így ír:

„Ha hiszel (!!!!!!!!) - meglátod az Isten dicsőségét!" 

Bebizonyítja az életedben. A hit nem erőszak.

 

JÉZUS MA IS GYÓGYÍT ÉS MEGSZABADÍT A GONOSZTÓL.

 

Nem csak csodát tesz, de SZERET.

ÁTFORMÁL - ÚJ EMBER LESZEL, ha hagyod, hisz odaadta érted az életét. Viszonzásként csak annyit vár, higgy benne és engedd, hogy szeressen, segítsen, átvállalja a terheidet.

 

Alátámasztja ezeket egész tanítása, cselekedetei és jelleme.

 

- 9 -

 

Több millió nem hívő emberre is jó hatást gyakorol.

B. Levy cikkíró - aki magát nem tartja hívőnek:

„Százezredszerre mondom" !

De Jézus jelleme szíven üt! Ő ma is a világ felé magasodik, üzenete világos, könyörülete végtelen, vígasztalása hatásos, szavai ma is dicsőséggel, bölcsességgel és szeretettel teljesek."

 

Ezzel a bölcs állásfoglalással vitatkozni lehet, de attól még nem lesz jogos a kritika és nem is érdemes.

 

Az Úr tulajdonságai ebből kiindulva:

-Jézus a megtestesült önzetlenség példaképe, de sohasem az önsajnálaté!

-Az alázaté, de nem a gyengeségé!

-Az örömé, de nem mások kárára!

-A kedvességé, de nem az engedékenységé!

Bölcsesség - arany középút mindenben!

A világból jövő nyomás alatt nehéz dolog a hit!!!! Ma még inkább!!! Sokszor ciki!

 

-Benne még ellenségei sem találtak hibát! (Pontius Pilátus nem akarta elítélni: „Mosom kezeimet! Vére a ti fejetekre száll!" vagy Heródes visszaküldte P.P-hoz, veszélytelen őrültnek tartotta, egyik sem akarta felvállalni egy ártatlan ember kivégzését.)

 

-Barátai pedig azt mondták: bűntelen!

 

-Beteljesítette az Ószövetségi Próféciákat, amit senki más nem tett!

Születése előtt több évszázaddal írtak róla könyv-gyűjteményt.

Kb. 300 prófécia teljesedett be, 29 egy nap leforgása alatt.

 

-Agyafúrt szélhámos lehetett! Sokat melózhatott, hogy így tudja megcsinálni, összehozni!

Megérdemli az elismerést! David Copperfield is tanulhatna tőle

Beteljesítette! Még a születését is: „Nekem Betlehemben kell megszületnem!" Jól csinálta!

Rengeteg mindent (valójában talán semmit) nem az ember irányít az életében.

Születés, nem önkézzel végett vetett halál, stb... - ezeket szó szerint beteljesítette, ezeket, amiket évszázadokkal előtte írtak róla. (Ezeket nem lehet megszervezni!!!! Logikai képtelenség!!!)

 

-Kijelenthetjük ezek alapján, hogy Jézus, a Krisztus (Felkent), igenis feltámadt, tehát

legyőzte a halált! Vagyis ebből következően: NEM EMBER, hanem ISTEN!!!

Ez a hitünk alapköve! Feltámadása jelzi, hogy van egy Teremtő, életet adó és szabályzó Isten!

Az Atyát Jézus szemüvegén át kell nézni! Ő is Jézuson keresztül néz minket!

Jézus van kettőnk között! Ő a közbenjáró.

- 10 -

 

Mi bizonyítja a Feltámadást?

 

  1. Jézus nincs a sírban!

Feltételezések, elméletek gyártása folyik - Hollywood kihasználja a tudatlanságot, de egyik sem meggyőző, vagy bizonyítható.

A gonosz sok embert használ, hogy Jézus tekintélyét rombolja.

 

A sátán fő célja:

-ne higgy a gonosz létezésében (!!!), mert akkor nem is akarsz tenni ellene. Egy nem létező valami ellen nem harcolsz. De a gonosz LÉTEZŐ NEGATÍV SZELLEMI VALÓSÁG.

-azért küzd, hogy ne ismerjék meg, vagy ne értsék meg, ne kövessék Jézust és legfőképpen átadva életüket, ne higgyenek Krisztusban!!! Hisz az Úr az ajtó, ami az Atyához a Mennybe, vagyis szellemi szülőhelyünkre visszavezet, őrajta keresztül jutunk HAZA.

-Fő céltáblái a keresztények!!!-

-Tradícionális, formális vallásosság, spiritizmus, hamis ideológiák és vallások „istene" ő.

-Bosszú az emberiségen, mert kivettetett csalárdságáért a Mennyből.

-Ő a NAGY CSALÓ!!! Sokat ígér, majd mindent visszavesz, kamatostul.

-A világosság angyalaként mutatkozik és ejti tőrbe a tudatlanokat.

(nem mindig látható a rossz szándék, ezért kell az evangélium hirdetése, hogy az emberekben ezek a dolgok tudatosuljanak)

 

Kihasználja a gonosz:

-emberi tudatlanságot

-emberi gyermeteg lázadozás, sértődés hajlamát

-lustaságot

E három összefügg, együttes léte táptalaj a gonosz felettünk való győzelmének!

Az emberi gyenge jellem segíti a sátánt és szolgáit!

EZÉRT RENDKÍVÜL FONOTOS A KERESZTÉNY ALAPÚ SZEMÉLYISÉGÉPÍTÉS, ISMERETÁTADÁS!!!

 

Szellemi hierarchia:

Teremtő Isten (szentháromság) és a szolgáló, jó angyalok - MENNY (uralkodik a gonosz és az ember fölött),

Alatta

 

Sátán és a démonok (ezek a hamis szellemi vezetők, hamis istenek, ideológiák urai, a sötétség fejedelmei) (uralkodik a világi, nem Krisztus hívő embereken)

Alatta

 

Ember (alárendelt a gonosznak mindaddig, míg meg nem tér az Úrhoz és oldalán már uralkodik a gonosz felett - helycsere történik, de feltétele a visszafordulás vagy másnéven megtérés!!!)

 

- 11 -

 

  1. Jézus nem halt meg a kereszten

 

Pedig elszenvedte a véres, fájdalmas, az elviselhető emberi mértéken felüli megostorozást, majd a keresztre feszítést gyakorlott kivégzők kezében - lásd Passió!!! Ja és mégsem halt meg! A legdurvább legkegyetlenebb, legembertelenebb kivégzőeszközön!

János 19: 33-34: „Látták, hogy halott, nem törték el a lábát (mármint hogy meggyorsítsák a fulladást - ez is meg volt írva prófétikusan, nem valószínű, hogy a katonák Jézus lefizetett emberei voltak, csak hogy mindenképp az ige szerint történjen a kivégzés és a halál). Megszúrták: vér és víz jöttek ki az oldalából."

A halál klinikai bizonyítéka: a vérszérum és a vérrögök szétválása.

Tudományosan bizonyított: Jézus meghalt!

 

  1. Feltámadás

 

a)      Őrizték a sírt a katonák, senki nem lophatta el a testet.

A tanítványok egyszerű, tanulatlan emberek voltak, mély, vígasztalhatatlan gyászban.

Szenvedtek, csalódottak voltak, szomorúak, elveszettnek érezték magukat a veszélyes kinti világban a vezetőjük nélkül.

Megrendült a hitük átmenetileg, és kérdésessé vált a körülmények hatására egész 3 éves Jézus oldalán töltött szolgálatuk értelme és célja! Az addig látott csodák ellenére (vagy pont azok miatt) nem értették, hogy történhetett mindez! Nem bírták elfogadni!

Péter is, aki megbízott vezetőjük lett, bár elsőként ismerte fel Jézusban Isten Fiát, húsvét előtt, mikor az Úr a közelgő szörnyű haláláról prófétált, Péter maga tagadta annak valódiságát.

Az Úr ekkor szent haraggal és nem kis csalódottsággal a sátánhoz hasonlította első tanítványát, mert nem értette még ő sem, aki amúgy már tudta, hogy a vezetője maga Isten, épp azért nem tudta elfogadni, hogy ilyen megtörténhet és nem is látta értelmét.

A kivégzéskor, szintén Jézus próféciája alapján, meg is tagadta az Urat kakasszóig 3X, csakhogy védje magát. Pedig neki volt a legnagyobb hite. De ilyen gyenge, gyarló az ember.

Ezek is, akik szemtanúk voltak, és láttak saját szemükkel mindent, még ők sem tudták felfogni, akkor mi, 2000 év távlatából mit szóljunk?

 

Nonszensz dolog, pszichológiailag, hogy olyas valakiért, vagy olyan eszméért vállaljam a halált, a nyomorúságot, a szenvedést, amiről tudom, hogy hazugság vagy csalás.

Még igaz, szent dologért is meggondolom, hogy önfeláldozó legyek-e, nemhogy hazugságért, ami lebukással fenyeget és büntetéssel!

Ők a feltámadással való szembesülés után hirtelen átalakulva, örömben, erőben vállalták az üldöztetést, a kínzásokat, a börtönt és a kegyetlen kivégzéseket: megkövezés, agyonkorbácsolás, állatokkal való széttépettetés, kereszthalál, stb...

 

b)      A farízeusok lopták el?

Akkor azonnal bemutatták volna a tetemet, amikor szárnyra kelt a hír, hogy Jézus feltámadt. Nem tették, mert nem tudták. Nem volt mit! Az angyalok megelőzték őket!

- 12 -

 

c)      Sírrablók rabolták el?

Az egyetlen érték a drága halotti lepel volt, az pedig ott maradt. Senkinek nem volt oka, nem állt érdekében a tanítványokon és a farízeusokon kívül, hogy a halottat ellopja.

„Mint a lepkegubó üres hüvelye" - így írják le, vagyis más szóval, mintha eltűnt volna belőle, nem volt hozzáérve, mint mikor kitakarja magát valaki, vagy más. A fejfedő külön össze volt hajtva.

 

  1. Jézus megjelent tanítványainak

 

-hallucinálni ideges, pszichotikusan beteg vagy kábítószeres egyének szoktak!

-de tömegesen? Tamás egyenesen kételkedett, míg a szemével nem látta. Nem voltak sokkal másabbak, mint ma mi. Ne felejtsük el, hogy ők nem hallomásból, vagy egy könyvből ismerték Jézust, hanem személyes kapcsolatban voltak az Úrral: látták, hallották, élményeik voltak vele.

 

-kb. 500 embernek jelent meg 11 alkalommal a város különböző részein 6 héten át. Ugyanazt hallucinálják? Egy helyen, kb. egy időintervallumban?

 

A hallucinációkban nincs tárgyi valóság.

„Megrettentek!" - a tanítványok, mert kétkedtek!

„Tapintsatok és lássatok!"

Nem mertek hinni! - Erre az Úr megette bizonyságul a halat!

Van, aki e miatt a sült hal miatt hitt és lett keresztény. Ilyet nem lehet hallucinálni.

-40 napig evett, ivott, hosszú tanításokat és beszélgetéseket folytatott még velük, készítette fel tovább őket a szolgálatra.

Feltámadása által most már teljes hitben jártak, végre igazságra alapozva kezdhették el a szolgálatot, Jézus dicsőséges megjelenése, majd szemük láttára történő Mennybe menetele után már semmit sem kételkedve.

 

A bátortalan, szomorú, bujkáló csoportból hirtelen boldog, hittel Jézus Igéjét hirdető, rendíthetetlen csoport alakult ki. Bátran felvállalva hitüket, megjelenve az utcákon, vállalva a börtönt, kivégzést - mosollyal az arcukon.

 

Ráadásul őket is, pünkösd után, - amikor beteltek a Szent Szellemmel, amit Jézus a maga helyettesítésére és a munka folytatására, a tanítványok további isteni vezetésére küldött le a Földre - csodák serege kísérte, éppúgy, mint mesterüket, és pontosan úgy, ahogy Jézus előre megígérte nekik.

-Mindenféle embert ugyanaz a csodás élmény köt össze! Ma is!

 

Jézus Krisztus ma is él! - mondjuk mi keresztények.

Megkérdezik: -Honnan tudod?

Mire mi: - Hát, ma reggel fél órán át beszélgettem vele?

 

A válasz:

Átéltük és éljük minden nap: Jézus él!

Megtapasztaljuk a szeretetét, jelenlétét, vezetését, támogatását, áldásait, tanítását.

 

JÉZUS FELTÁMADT ÉS MA IS ÉL!!!

- 13 -

 

Tények:

-nem őrült, se nem gonosz!

Értelmetlen, abszurd és inlogikus ezt állítani! Ezt vezettük le az utóbbi

-egyszerre Ember és Isten!

-saját állításait magáról tömeges bizonyítékok támasztják alá!

 

Sherlock Holmes:

„Amikor kizárod a lehetetlent, biztos, hogy ami megmaradt, az az igazság, bármennyire is valószínűtlennek tűnik!"

 

C.S.Luise:

„Ijesztő lehetőséggel kerülünk szembe tehát.

Jézus Isten: és vagy az volt és ma is az, aminek mondta magát, vagy őrült, vagy esetleg még rosszabb. Számomra nyilvánvaló, hogy nem volt őrült, sem megszállott, következtetésképpen bármilyen furcsának, ijesztőnek, valószínűtlennek tűnik is, el kell fogadnom azt a nézetet, hogy Jézus Isten volt, és ma is az!"

 

Isten, Jézus képében, emberi alakban leszállt a Földre, erre a sátán által ellenséges megszállás alatt álló bolygóra és a gonoszra végső csapást mérve győzött!

 

Ha hiszünk benne, akkor ez a győzelem a miénk is lehet az életünk minden területén!

Vegyük át ezt a győzelmet, ehhez csak át kell adnunk a szívünk és életünk vezetését a Mennyei Irányítóközpontnak!!!

 

Imádkozzunk! Aki szeretné befogadni az Urat, most megteheti.

 

Uram! Te azt mondtad az igében, hogyha megvallom a számmal az Úr Jézus Krisztust Uramnak és Megmentőmnek az emberek előtt, akkor én újjá születek szellemben!

Hiszem, hogy Jézus meghalt értem, kiontott vérével megfizette a váltságot a bűneimért, harmadnapon feltámadt a halálból, felment a Mennybe, és ül az Atya Isten jobbján, és onnan ítél meg eleveneket és holtakat.

Hiszem, hogy magára vette bűneimet, betegségeimet, kötelékeimet, fájdalmamat, szenvedésemet, szegénységemet, rám kimondott, vagy családomtól örökölt átkot is, hogy nekem ne kelljen elhordozni azokat és szenvedni tőlük!

Hiszem, hogy Ő az én mennyei védőügyvédem, s közbenjár értem az Atyánál!

Megígérem, hogy a te utadat követem mostantól Uram és csak Neked szolgálok! Hátat fordítok a múltamnak, bűneimnek és szemeimet ezután csak Rád szegezem!

Kérlek, vedd ki a kő szívemet és adj helyette élő hús szívet, mely olthatatlan tűzzel érted lobog mindörökre! Bocsásd meg a bűneimet, ahogy én is megbocsátok mostantól minden ellenem vétkezőnek! Bűneimet vesd el olyan messzire, amilyen távol van napkelet napnyugttól, és ne emlékezz meg róluk soha többé!

Moss meg engem, tisztíts meg Uram az Úr Jézus drága vérével, fedezz be, szentelj meg, áldj meg! Segíts, hogy hitemet hiteles, szent élettel tudjam bemutatni a világnak.

Hiszem, hogy új Teremtmény lettem Krisztusban, a régi, bűnös életemnek  én is meghaltam Jézussal együtt a kereszten. Hiszem, hogy bűnbocsánatom és örök életem van, s a mennyi polgárság és a királyi papság tagja vagyok és mostantól a sátán nem uralkodik rajtam!!! Erős és győztes keresztényi életet fogok élni a Szent Szellem vezetése alatt a Názáreti Úr Jézus Krisztus hatalmas és dicsőséges nevében!

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 67
Tegnapi: 38
Heti: 105
Havi: 738
Össz.: 331 981

Látogatottság növelés
Oldal: Alpha kurzus anyagai
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »