Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

GYEREKSAROK

 

Tartalom:

1. A Bibliáról - gyerekeknek

2. Humor-zsák

3. Felfedezések a természetben - Minden Istenről beszél!!!!

 

1.

 

A BIBLIÁRÓL - Neked!!! Vigyor

 

Láttál már Bibliát, vagy talán neked is van? - Ez a könyv minden más könyvtől különbözik, mert amikor a Bibliát olvassuk, az olyan, mintha Isten személyesen nekünk szánt levelét olvasnánk. Isten az őt halló prófétai szolgáival úgy íratta meg a régi időkben, hogy egyetlen hibát sem követtek el közben. Később egyetlen könyvbe kötötték az összes írást, és ezt nevezzük ma Bibliának - vagy Isten Igéjének, Szentírásnak.

 

A Bibliában Isten sokmindent kijelent számunkra önmagáról.

Először is a Biblia elmondja, hogy Isten teremtett mindent, amit csak látunk, és azt is, amit nem látunk.

Tudta, hogyan helyezze el a Napot az égen, hogy ott maradjon, ahol lennie kell.

Tudta, hogyan teremtse meg a halakat, hogy a vízben élhessenek.

Tudta, milyenre teremtse a szárnyaló madarakat, hogy berepülhessék az eget.

Tudta, hogyan teremtsen embert, akinek olyan teste van, mint az Övé, hisz az Ő képére és hasonlatosságára formálta Ádámot, akitől származik minden ember.

A Biblia azt mondja, hogy (1 Mózes 1: 1): Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A Biblia elmondja, hogy Isten szent. Mindig minden gondolata jó. És bármit tesz, az mindig jó. (Zsoltárok 119: 68)

Rólad is elmondható ez? Te is csak jót gondolsz mindig? Te mindig jót teszel? Ugye, nem! És én sem.

Ez csak Istenről mondható el. - Nincs senki szent, csak az Úr - tanítja a Biblia (1 Sámuel 2: 2)

Csodálatos Istenünk ragyogó fényben él. Tudod, hol van az a csodálatos hely, ahol ilyen fényesség van? (Kitaláltad?) Isten otthona a Mennyország.

A Mennyországban lesz egy csodálatos város, a Mennyei Jeruzsálem, amelynek utcái színaranyból vannak. Sokkal fényesebbek, mint ez az aranyszín, amit itt a földön mi ma ismerünk.

Isten nagyon szeret téged is, és engem is, ezért azt akarja, hogy egyszer az Ő csodálatos városában éljünk. A Biblia azt mondja, hogy "úgy szerette Isten a világot" (János 3: 16) Ez azt jelenti, hogy Isten szereti az embereket, akik ezen a világon élnek. Te is ezen a világon élsz, Isten téged is szeret. Jobban szeret, mint bárki más. Szeret téged, bár sok rosszat tettél, aminek egyáltalán nem örül.

 

Említettem, hogy Isten tökéletesen jó, de a Biblia azt mondja, hogy ez senki másról nem mondható el az általa teremtett emberek között.

A Biblia ezt mondja rólunk: "Mert mindnyájan vétkeztek" (Róma 3: 23)

Te is követtél el olyan dolgokat, amiknek Isten nem örül, de én is.

-Gondoltál már rosszat másokról?

-Gondoltál már arra, hogy valami rossz történjen valaki mással?

-Hazudtál már életedben?

Talán azt gondolod magadban, hogy ezekről a dolgokról senki sem tud rajtad kívül, és talán a szüleid vagy a barátaid nem is tudnak róla, de Isten bizony tud, mert a Biblia azt mondja, hogy "látja a jót és a rosszat is".

Látja azt is, amikor jót teszel, és azt is, amikor rosszat teszel. Mindaz a rossz, amit teszel, bűn előtte.

Isten azt mondja a Bibliában (Róma 6: 23), hogy bűneinkért halált érdemlünk.

Ez nem az a halál, ami mindenki életében elkövetkezik, amikor nem lélegzünk többé és örökre lecsukódik a szemünk.

Ez a halál azt jelenti, hogy örökre távol leszünk Istentől a büntetés helyén - ezt úgy hívják, hogy Pokol, amit az Úr a gonosz sátán részére készített.

 

De ne felejtsd el, hogy Isten nagyon szeret - és egy embert sem akar ott látni!

 

Nem akarja, hogy a büntetés helyére kelljen menned, ahol távol lennél tőle.

 

A Fiúisten, akinek Jézus a neve, lejött a mennyből és megszületett, mint a többi csecsemő - az Ő születését ünnepeljük Karácsonykor. Talán már megcsodáltál a születése történetét megjelenítő Betlehemi Jászolt is.

 

Isten olyan testben élt, mint amilyen neked is van. - A Biblia szerint: "Nagy az istenség titka, Isten megjelent testben" (1 Timótheus 3: 16).

 

Emberré lett, Ő volt az Isten-ember.

Felnőtt, ahogy minden fiú felnő, de Ő más volt, mert soha semmit sem tett, aminek Atyja nem örült volna.

Ő az egyetlen tökéletes ember, aki a földön élt emberi testben az emberi történelem során, és aki sohasem követett el semmilyen bűnt. - (Zsidók 4: 15)

Azért jött le a földre, hogy elvégezze azt a feladatot, amit Atyja rábízott. Tudod, mi volt ez a feladat?

Azért jött, hogy a te bűneidért és az én bűneimért meghaljon.

 

Amikor elérkezett az ideje, engedte, hogy az emberek a Golgota hegyén keresztre szögezzék, ahol az egész világ bűnéért magára vette a büntetést és felvállalta helyettünk a szenvedést.

- A Biblia azt mondja, hogy "Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint" (1 Korintus 15: 3).

Önként vette magára a büntetést, amit mi, te és én, érdemeltünk volna.

A büntetést Atyjától kapta: "Mert bűnné tette értünk, aki bűnt nem ismert"(2 Korintus 5: 21).

Látod, mennyire szeret az Úr Jézus? Nemcsak Isten, az Atya szeret, hanem a Fiúisten is nagyon szeret.

Fontos volt, hogy a vérét adja. Atyja azt mondta, hogy szükség van rá: "Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat"(Zsidó 9: 22).

Oda kellett adnia a vérét, hogy bűnbocsánatot kaphassunk. Aztán levették a keresztről és egy gazdag hívő zsidó ember sírjába tették. Ez a sír olyan volt, mint egy barlang. De a harmadik napon feltámadt (1 Korintus 15: 4).

 

Az Úr Jézus ma is él.

Visszament a Mennybe olyan testben, amilyet akkor kapott, amikor lejött a földre.

Most a mennyben van, Isten jobbján ül dicsőségben.

Az Úr Jézus feltámadt és ezzel bebizonyította, hogy Ő a megígért Megváltó (Messiás).

Feltámadása bizonyítja, hogy Ő a megígért Megváltó. Feltámadása bizonyítja, hogy az Atyát kielégítette, amit az Úr Jézus tett, és bűnbocsánatot kaphatsz.

A te Megváltód akar lenni.

Nagyon figyelj, olvasd el ezt a verset, melyet megtalálsz a Bibliában: "Aki hisz a Fiúban, örök élete van annak" (János 3: 16).

Isten kész megbocsátani a bűneidet és örök életet - új tiszta életet - akar neked adni.

Az örök élet az Ő élete. Neked pedig ezt kell tenned: Higgy az Úr Jézusban. Így hiszel az Úr Jézusban: Elhiszed, hogy Isten Őt büntette meg azokért a bűnökért, amiket te tettél. Ha elhiszed, Isten beváltja az ígéretét.

 

Megbocsátja a bűneidet.

 

És új, tiszta életet ad. Ilyennek kell lennie az életednek, hogy Istent kövesd itt a földön, és... Ez az az élet, amit Isten csodálatos otthonában élhetsz majd egyszer az Ő közvetlen közelében. Ha szeretnéd, hogy Isten ilyen új és tiszta élettel ajándékozzon meg, de nem tudod igazán, hogyan történhet ez meg, további segítséget adunk neked, ha megkeresel.

 

2.

Humor-zsák

 

Káposzta


-Kisfiam, miért nem eszed a káposztát? Hiszen attól nőni fogsz!
-Jaj, apa, ha attól nőni lehetne, a nyulak már mind akkorák lennének, mint az ökrök!


Hal

A vendég mondja a pincérnek fizetés közben:
- Azt az egy szelet halat olyan drágán számította, mintha egy egész halat rendeltem volna!
- Nálunk ez így szokás, uram.
- Még szerencse, hogy nem marhaszeletet rendeltem!


Mennyi?


Japánok egymás között:
- Mi van a kezemben?
- Hifi-torony.
- No, igen, de mennyi?


Nagyvad


- Mi szükséges ahhoz, hogy valaki nagyvadra vadásszon? - kérdezik a híres vadásztól.
- Három fontos dolog. Éles szem, nyugodt kéz és erős hang.
- Erős hang?...
- Igen, hogy meghallják, ha egy fa tetejéről segítségért kiabálok...


Gallér


Egy vadász meséli:
- Egy alkalommal az erdőben készültem letelepedni egy datolyafa árnyékában, amikor mögöttem megjelent egy oroszlán. Egyre közelebb jött, már a nyakamon éreztem a leheletét.
- És mit csináltál?
- Mit, mit? Felhajtottam a galléromat.


Idegeneknek tilos


- Álljon meg! Nem látja, hogy ki van írva: Idegeneknek tilos feljönni a színpadra!
- De látom, csak valahogy kezdtem nagyon rosszul érezni magam az üres nézőtéren egyedül!


Kilométer


Az autós eltéved. Végre nagy örömmel megpillant két iskolás gyereket. Megkérdezi az egyiket:
- Mondd, fiam, milyen messzire van innen Bivalyfalva?
- Egész pontosan 40004 kilométer!
- Hogy? Hiszen ha 40 ezer kilométert megyek, akkor körülautózom a földet.
- Úgy bizony, én is úgy gondolom. De ha megfordítja a kocsiját, és ellenkező irányba indul, akkor 4 kilométer az egész.


Pótkerék


Autóvezetői vizsga, elméleti rész. A vizsgabiztos megkérdezi egy vezetőjelölt fiatal lánytól:
- Kanyarban melyik az a kerék, amelyik legkevesebbet fordul?
A jelölt mélyen elgondolkozik, majd diadalmasan kivágja:
- A pótkerék!


Rajz


A rajztanár megkérdi a diáktól:
- Hogy lehet az, hogy ilyen szépen lerajzoltad a szamarat, amikor kettesed van rajzból?
- Véletlenül. Ugyanis lovat akartam rajzolni.


Óra


- Leesett az órám!
- És megállt?
- Naná, elkezdett szaladgálni!

 

Unalom

 

Egy nagy fogadáson az egyik vendég nagyon unatkozik. Egyszer csak meglát a sarokban egy urat, aki nagyokat ásít. Odamegy hozzá és megkérdezi:
- Unatkozik?
- Rémesen.
- Mi lenne, ha ellógnánk?
- Nem lehet... Én vagyok a házigazda.

 

Szerelmi vallomás

A teve szenvedélyes szerelmi vallomása:
- Úgy kellesz nekem, mint a hátamra egy púp!

 

Kapusok

- Tegnap láttalak - mondja egyik kapus a másiknak.
- Hol?
- A házatok kapujában.
- És milyen voltam?

 

Halbolt

- A férjem ma reggel elment horgászni, de biztos vagyok benne, hogy nem fog semmit.
- Miből gondolja?
- Mert a halbolt ma leltározás miatt zárva van.

 

Mázli


A kisdiák lelkendezve rohan haza a bizijével.
- Hű, papa, óriási mázlid van!
- Na, mesélj!
- Képzeld, jövőre nem kell új tankönyveket venned.


Legyek

Két légy sétál Robinson fején. Egyszer csak megszólal az egyik:
- Én most elmegyek. Majd Pénteken találkozunk.


Szög


Az öreg szög felszáll a villamosra. Egy fiatal szög máris felugrik és átadja a helyét. Megszólal az öreg: Fiam, derék szög vagy!


Álmatlanság


- Mondja bácsi, maga mit szokott csinálni, ha este nem tud
elaludni?
- Én? Elszámolok háromig és már alszom is.
- Tényleg? Háromig?
- Háromig, de van úgy, hogy fél négyig is.- Mama, hogy hívják a ló papát?
- Csődörnek, kislányom!
- És a ló mamát?
- Azt kancának!
- És a ló gyereket?
- Kiscsikónak!
- Na, de mama! Hát egy olyan ló sincs, akit lónak hívnak???


Mozi


Az idôs skót házaspár otthon üldögél. Egyszer csak azt mondja az
asszony:
- Te, John, igazán elvihetnél moziba!
- Ugyan, drágám, már voltunk moziban!
- Igen, de ez már hangosfilm!


Forgalmi dugó


Taxiban a Lánchídon, forgalmi dugó, a sor csak lépésben halad.
Türelmetlen hölgy a taxisofôrhöz:
- Mondja, nem tudna egy kicsit gyorsabban menni?
- Én tudnék, asszonyom - mormogja a taxis -, de nem hagyhatom itt a kocsit...


Dicsekvés


Két farmer beszélget:
- Az én farmom olyan nagy - dicsekszik az egyik -, hogy ha reggel
elindulok az autóval, csak este érek a végére.
Mire a másik:
- Hajh, nekem is volt már ilyen rossz kocsim...


Gyorsvonat


- Ha a gyorsvonat három óra alatt, a személyvonat, pedig öt óra alatt ér Debrecenbe, mennyi idő alatt ér oda a taxisöfőr?
- ???
- Pedig egyszerű. Attól függ, hogy gyorsvonattal megy, vagy személlyel.


Légy


- Pincér! Egy légy van a levesemben! 
- Pszt! Ott a pók a tányér szélén, mindjárt elkapja!

 

Öt állat


Tanító néni kérdezi az iskolában a gyerekeket, tudnak-e öt állatot mondani, amelyek az Északi-sarkon élnek. A teremben nagy a csend, de egyszer csak az egyik gyerek majd kiesik a padból, úgy jelentkezik. A tanító néni felszólítja:
- Nos, mi az az öt állat?
- Három jegesmedve és két fóka! 


Történelemóra

A történelemtanár felszólítja az egyik nebulót. 
- Beszélj valamit Hunyadi László lefejeztetéséről! 
A diák hallgat. 
- Na, mi az? - sürgeti a tanár. - Miért nem beszélsz? 
- Mert úgy felháborít a dolog, hogy nem találok szavakat... 


Ferde torony


-Mi lesz a pisai ferde torony sorsa? 
- ??? 
- Majd eldől!


Párnák közt


Két párna beszélget: 
- Nagyon fáj a hátam. 
- Csak nem megemelted magad? 
- Dehogy, csak huzatot kaptam.


Mellszobor


-Hogy hívják a medve mellszobrát?
- Mackófelső.


Étteremben


Bemegy a pingvin az étterembe, és megkérdezi a pincért: 
- Nem láttad a testvéremet? 
- Hogy nézett ki? 
- Szerinted?


Két virág beszélget


Két virág beszélget a réten. Az egyik megkérdezi a másiktól: 
- Nincs kedved délután eljönni velem moziba? 
- Sajnos nem tudok, nem érek rá, fogorvoshoz kell mennem. 
- Fogorvoshoz??? Megőrültél? Tudod jól, hogy nekünk, virágoknak, nincsenek is fogaink! 
- Az igaz, de én gyökérkezelésre megyek!


Csiga?


Egy építkezésen a kőműves mérgesen agyontapos egy csigát. 
A segéd kérdi: 
- Mit ártott az a csiga? 
- Teljesen az idegeimre ment azzal, hogy egész nap követett.


Vonat


- Bátyám, ha átvágok a maga kertjén, elérhetem még a nyolc harmincas vonatot? - kérdezi az eltévedt turista a kapuban álló gazdát. 
- Meglehet, de ha kieresztem a kutyát, még a nyolc órást is.


Ipszilon


Hogy hívják? 
- Török Menyhért. Ipszilon nélkül! 
- De hát ebben nincs is ipszilon! 
- Ezt mondtam én is.

 

Különbség

Mi a különbség a víz és az ikrek között? 
-A víz H2O, az ikrek: Ó, há' kettő?

 

Bokorból?

 Mi az, sziszegve jön ki a bokorból? 
- Kígyó 
- És mi az, ami sziszegve megy be a bokorba? 
- Begyó.

 

Öreg virág

� Hogy mondják másképpen az öreg virágot?
� Időskála.

 

Legöregebb állat

- Melyik a legöregebb állat a világon?
- ???
- A pingvin, mert az még fekete-fehér.

 

Konyhában

Gróf bemegy a konyhába, ahol Marcsa, a cselédlány tisztogatja az evőeszközöket. Megkérdezi tőle:
- Inox?
Mire a lány:
- Nem, uram. Nem látja, hogy támaszkodom?

 

Hogyan?

- Hogyan állítja meg batman a buszt?
- ???
- Rálép a fékre.

 

Mindegy...

- Elnézést! Mit jelent az, hogy  "I don't know"?
- Nem tudom!
- Mindegy, azért köszönöm.

 

Világűr

- Miért nem visznek fel lovakat a világűrbe?
- ???
- Mert elhúznák a Göncölszekeret!

 

Váróteremben

Felirat egy állatorvosi váróteremben:
"5 perc múlva jövök. Marad! Ül!"

 

Hold

- Jean, mondja, élnek a Holdon emberek?
- Nem, uram.
- Akkor miért világítják ki minden este?

 

Szám

Jean és gazdája zenét hallgatnak. Az úr megkérdezi:
- Jean, maga szerint milyen a szám?
- Kissé maszatos, uram.

 

Eső

- Jean, meglocsolta már a kinti kaktuszokat?- Nem uram. Esik az eső.
- Hát akkor vigyen magával esernyőt.

 

Opera


Egy elegánsan öltözött férfi az utcán megkérdez egy hegedűtokkal sétáló urat:
- Mondja, hogy jutok el az operába?
- Gyakorlással, sok gyakorlással.

 

Két alma

Két alma ül a fán. Mondja az egyik:
- Birs?
Erre a másik:
- Sőt, seretlek.

 

 

3.

Felfedezések a természetben - Minden Istenről mesél!

 

Zivko Kustic: A természet Istenről beszél - "A leleményes csirke"

 
 

A tojásban fejlődő csirke nagyon gazdaságosan használja ki a tojás űrtartalmát. A nyakát behajtva és csőrével a hasa felé fordulva várja világrajöttének idejét. A harmadik hét végén a csirke már életképes. Ki kell jönnie a héjából, de hogyan? Nincs hely arra, hogy kinyújtsa a nyakát, és hogy csőrével rákoppintson. Ahogy a csőre áll, csak a saját hasát tudná megsérteni -- semmi mást. A helyzet igen komoly. Erre azonban senki sem gondol. A gazdasszony csupán a napokat számlálja, és várja a csirke kelését, a kotlós viszont csak ül, és semmilyen probléma megoldására nem alkalmas -- még a kiscsirke sincs tudatában annak, hogy milyen kellemetlen helyzetbe jutott... De, minden rendben van. A meghatározott időben -- kuc! kuc! -- a tojáshéj megtörik, és egy erőtlen lény a napvilágra jut. Hogy sikerült ez neki?

Valaki gondoskodott erről (valaki, aki ismerte a helyzet nehézségét). A kelés előtti napokban a csirke csőrén egy kis sárga dudor formálódik éppen a héj irányában. A fej természetes előre- hátra mozdulataival a csirke reszeli és töri a tojáshéjat, amíg az meg nem nyílik.

Később ez a ,,szarv'' a csőrön a csirke számára hátrányos lenne. Akadályozná a fűben és a kórók közötti csipegetésben. Valaki ezzel is számolt. Ha nem vennéd kezedbe a csirkét életének első napjaiban, sohasem vennél tudomást erről a jelenségről. Ugyanis a harmadik napon eltűnik ez a dudor, és a csőr egészen normális alakú lesz.

A Teremtő Elme alapos gondoskodásáról tanúskodik ez az ,,apróság is'', amely a csirkét a világra segíti.

Forrás: Pázmány Péter E-könyvtár

 

Zivko Kustic: A természet Istenről beszél - A titokzatos zsiráfnyak

 

 

A zsiráf nyakának hosszúsága mindig izgalmas téma volt az emberek számára. A monda szerint ez az állat is "normális" nyakkal látott napvilágot, de egy nap, mivel a többi állat lelegelte előle a füvet és az alsóbb faágak lombjait, a felsőbb ágak után "nyúlt" - és élve maradt. Az évszázadok folyamán az a zsiráf maradt életben, amelyik hosszabb nyakat viselt.
Ha ezt a dajkamesét hallja egy óvodás vagy egy alsós elemista, hát elhiszi, egészen addig, amíg saját eszével nem kezd gondolkodni. Ekkor rájön, hogy ennek az állatnak a nyaka - ugyanúgy, mint a többinek - nincs gumiból (hacsak nem veszi figyelembe játékzsiráfját), hanem húsból és csontból, vérerekbôl és idegekből. Tegyük fel, hogy a zsiráf már előre tudta, ő pont egy magas ágat akar lelegelni, de azzal már nem volt tisztában, hogy hány nyakcsigolyája van, és hányra van még szüksége ahhoz, hogy elérje azt a magas ágat!?

A léglökéses repülőgépek és rakéták korszakának kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy a zsiráf nyaka titkának a nyitjára jöjjünk. Ugyanis felfedték, hogy a zsiráf vérkeringése kőolajvezetékre hasonlít, és hogy kitűnő szolgálatot tenne az asztronautikában.
A modern repülőgépek óriási sebességgel száguldanak. A szatelliteket kilövő rakéták ennél még nagyobb gyorsaságot érnek el. A hirtelen fordulatnál, a felszállásnál vagy megállásnál a vonzóerő mesterségesen annyira megnövekedik, hogy a pilótának legtöbb vére a lábába száll. Az agy táplálék (vér) nélkül marad,
és beáll az ideiglenes eszméletlenség állapota. (Lám, mi vár a jövendő holdweekendezőkre!) És ekkor a tudósoknak eszükbe jutott a zsiráf: a kis feje - hosszú nyakának köszönve - két és fél méterre van a szívétől.

 

 


Amikor a végtelennek tűnő erdőségben rohanni kezd, feje az óra ingájához hasonlóan "kileng" - mégsem jut eszébe elájulni. Bizonyára végtelenül erős és bonyolult összetételű szíve van - gondolnánk. Ezért azután Dél-Afrikában a boncasztalra került majd harminc zsiráf, hogy megfejtsék nyakának titkát. Szíve teljesen normális volt. Hasonlított az őz, a zebra szívére. Ekkor boncolni kezdték a nyakát. Nyakának artériájában speciális "szivattyútelep"' helyezkedik el, és ez segíti a szív működését. (Az állat titka tehát nyakának vérereiben van!) Ezek szelepek, amelyek pontos időközökben nyílnak és csukódnak. Minél közelebb jutunk a fejhez, annál sűrűbb a szelepek elhelyezkedése.

Ezek után készek vagyunk azt hinni, hogy a zsiráf hosszú nyaka későbben fejlődött ki, szíve normális testhez alkalmazkodott. A hosszú nyak miatt késôbb "megrendelték"', "megtervezték", majd megvalósították a speciális szivattyútelepet. Kinek az agyszüleménye ez? Ki gondolt már előre arra, hogy ezt a hosszú nyakú állatot megvédje az ájulástól? Ki viselte gondjukat évszázadokon át, hogy ezek az élelemre vágyó állatok
hozzáférhessenek eledelükhöz - még a legmagasabb ágakon is?

Sajnos, a zsiráf, még ha értelmes volna is, akkor sem tudna válaszolni ezekre a kérdésekre, mert teljesen néma. A halálos találatot is "szótlanul"' elfogadja. Vannak emberek, akik szívesen hangoztatják a természet zsenialitását, az élet kifogyhatatlan lehetőségeit. Azután, ha ilyesmit akarnának bemagyarázni egy-egy gyermeknek, valamelyikük biztosan megkérdezné: Hogy lehet az élet - még ha nagybetűvel írjuk is - zseniális, amikor nem élő személy?
És ekkor még a tudatlan emberpalánta is felfogja: sem a természet, sem az élet nem magyarázható meg a Teremtő Isten bölcsessége, személye nélkül.

 

Zivko Kustic: A méhek rejtjeles tánca

 

 

Az erdő szélén egy virágmezőre talált a méhecske.
Visszasietett a kaptárba, és tájékoztatta társai: - "Figyelem!
Nagyon sok édes eleséget találtam 625 méternyire a mi
kaptárunktól, vagyis a napsugarak irányától 35 fokra balra."
Ha ezt nagymama mesélte volna unokáinak, azt mondanánk, a modern nagymama matematikai adatokkal korszerűsítette az állatmesét. És eszünk ágába se jutna, hogy komolyan vegyük. Pedig modern természettudósok támasztják alá a tényeket. Hogy az adat még meghökkentőbb és pontosabb legyen, elmondjuk, hogy a méh üzenete kifejezéséhez szavak helyett rejtjeleket használ, s ezek igénybevétele olyan matematikai, ábrázoló mértani és asztronómiai
ismereteket feltételez, amelyekre minden középiskolás büszke lehetne.

Két tudós, a német von Frisch és a francia Rémy Chauvin felfedezte, hogy ha a méh dús legelőre lel, visszarepül kaptárába. Ott a raj minden tagja előtt rejtjeles táncot lejt. A gyors tánc közben mintha nyolcas számjegyeket írna le. A tánc sebességével adja a többiek tudtára, milyen távolságra van az eleség. A szög
pedig, amelyet a nyolcas főtengelye és a napsugarak zárnak be egymással, jelzi az eleség helyének irányát. A méhek rögtön "megértik" ezt az üzenetet, és pontosan a táplálék helyére repülnek. A rejtjeles tánc olyan szabályos és pontos, hogy az ember, aki megfigyeli, nagyon gyorsan megtanulhatja a méhek "nyelvét", és jómaga is meghatározhatja a helyzetet pontos szögmérôvel és valamilyen optikai műszerrel, amellyel a méh
"nyolcas" táncának a sebességét méri. Ezzel szemben a rajhoz tartozó méhek műszer nélkül fejtik meg az üzenetet. Még a raj legfiatalabbjai is, akiket senki nem tanított erre, azok is pontos irányba repülnek.

Mi vonható le mindebből?

Vajon a méh okosabb, mint az ember? Azt kell-e hinnünk, hogy a méhek matematikai és geometriai ismeretekkel születnek? Higgyük-e, hogy e képesség a méhek véletlen táncának során alakult ki? Vagy tudományosabb volna elfogadni a méhraj valamilyen kollektív intelligenciáját, amelyben az egyes méhek célszerű szolgálatot teljesítenek, mint ahogy a szervezet egyes sejtjei az egész szervezet érdekében végzik feladatukat?

Nem egyszerűbb, ésszerűbb az emberiség általános felfogásával összhangban elismerni, hogy a természetben az Alkotó Elme nyilvánul meg?

Forrás: http://www.felfedezesek.hu/index.php?content=felfedezesek&cid=7

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 84
Tegnapi: 38
Heti: 122
Havi: 755
Össz.: 331 998

Látogatottság növelés
Oldal: Gyereksarok
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »