Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

BÖLCSESSÉGEK ÉS VICCEKA HELYES ÚTON JÁRNI EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ.

 A NEHÉZ AZ, HOGY RÁTALÁLJ A HELYES ÚTRA!!!LÉGY TE MAGAD A VÁLTOZÁS,

AMIT A VILÁGBAN LÁTNI AKARSZ.
Szabadon gondolkodni...  Nagy dolog!

 De helyesen gondolkodni...

Jóval nagyobb!!!


1.


A bűn messzebbre visz, mint azt szeretnéd!

Többe kerül, mint azt valaha is gondoltad volna!

Tovább tart fogva, mint ameddig maradnál!


2.

A keresztről szóló beszédet

nem csak megtanulni kell,

hanem megélni is!


3.

A sátán sokat ígér, keveset ad,

később viszont azt is ellopja,

amit nem Ő adott!!!


4.

A tanítók csak az ajtót

nyitják ki - belépned

neked kell!


5.

Az Élet nagy játék, ahol a Teremtő a Játékvezető!

Ő diktálja és hozza a szabályokat!

A szabályok azért kellenek, hogy élvezni tudjuk a játékot!

A káosz fájdalmat és szenvedést hoz, csak a rendben lehet öröm!


6.

Elhívásunk célja: A világ előtt,

a gyakorlatban visszatükrözni a

Teremtő Isten egyedülálló jellemét!


7.

Isten valódi szerelmeseinek (imádóinak) jutalma, hogy találkozhatnak Istennel!


8.

ISTENT IMÁDNI ANNYI, MINT MEGHAJTANI A FEJEDET ISTEN ELŐTT!


9.

Az evangélium hirdetése valójában:

A legjobb barátod, Jézus bemutatása a társaságnak!


10.

Jézus Krisztus nem lehet a Megváltód,

ha nem az Életed Ura!

11.

Az utolsó időkben nyilvánvaló különbségként fog látszani, hogy

Szellemben kik vannak

Jézus Krisztus keresztjére szegezve, és kik azok,

akik csak „egyházasdit" játszanak.

12.

Nem attól leszel győztes, ahogy elkezded a versenyt,

hanem ahogy befejezed!

13.

A félelem kopogtatott az ajtón.

A hit válaszolt.

S íme, már senki nem volt ott.


(Az angliai dunkirk-i csata jelmondata)

14.

A rossz győzelméhez nem kell más, csak az,

hogy a jók

ne tegyenek semmit!

15.

Istenem, adj lelki békét,

annak elfogadására,

amin változtatni nem tudok,

bátorságot, hogy változtassak azon,

amin tudok,

és bölcsességet,

hogy felismerjem a különbséget."


"Nincs biztos befektetés. Ha szeretsz, sebezhető vagy. Szeress bármit, és biztosra veheted, hogy megszakad a szíved, de legalábbis sebet kap.
Ha érintetlenül meg akarod őrizni, ne add senkinek, még egy állatnak se!
Óvatosan bugyoláld be mindenféle kis hóbortba és kedvtelésbe; gondosan kerülj minden kötődést; zárd be jól önzésed ládikójába - vagy koporsójába!
De ott a koporsóban - ott a biztonságos sötét, fülledt éjszakában elváltozik majd.
Nem törik össze, törhetetlen, áthatolhatatlan, megváltoztathatlan szív lesz belőle.
A tragédiának, vagy legalábbis a tragédia lehetőségének egyetlen alternatívája van: a kárhozat. A mennyországon kívül pedig csak egyetlen helyen lehetsz teljes biztonságban a szeretet veszélyeitől és izgalmaitól, ez pedig a pokol." (C. S. Lewis)

Viccek:


Kicsoda mehet be?


Egy keresztyén ember azt álmodta, hogy a pokol kapujánál állt, és megkérdezte:

„Vannak itt katolikusok?"

„Igen", hangzott a válasz.

„Protestánsok?"

„Igen."

„Mások is?"

„Igen!"

Megszomorodva ment el onnét, majd a menny kapujához érkezett. Ott ugyanazokat kérdezte.

„Vannak itt katolikusok?"

„Nincsenek", volt a válasz.

„Protestánsok?"

„Azok sem!"

„Hát akkor kik?"

„Itt csak bűnösök vannak, akiket Jézus Krisztus megváltott."Három ember

Három ember........meghal, és felmennek a menybe. Be is akarnak menni, de a kapuban egy ember megállította őket.

"Ki vagy te?" kérdezi a kapuban álló az első embert.

"Én egy híres evangélista vagyok, sok könyvet írtam, még televíziós szolgálatom is volt, és általam sok millió ember ismerte meg az Úr Jézust.

"Na ez mind szép és jó, de mondd csak, ismered az Úr Jézust?"

"Persze hogy ismerem, hiszen mint már mondtam, én egy híres evangélista vagyok!"

"Na és te kivagy?" Kérdezte a második embertől.

"Én híres pásztor vagyok, egész megagyülekezeteket pásztoroltam a Földön, az Istentiszteleteinket is sok millió ember nézte különféle televíziós csatornákon."

"Na, ez valóban csodálatos! De mondd csak, ismered az Úr Jézust?"

"Persze hogy ismerem, hiszen én híres pásztor vagyok!"

"Na és te ki vagy?" Kérdezte a harmadik embert.

"Amint azt magad is látod, én egy egyszerű öreg ember vagyok. Az életem gyorsan elmúlt, és ez idő alatt nem is tudtam semmi maradandót alkotni. Nem lettem híres prédikátor, sem gazdag, hanem egy kis házikóban éltem hosszú éveken át. Sokat imádkoztam, és azon igyekeztem, hogy hűséges maradhassak az én Istenemhez."

"Na és ismered az Úr Jézust?"

"Igen Uram, ismerlek Téged."


Tanulságos történetek:


Előkészület a halálra

"Régebben szokás volt, hogy előkelő emberek a maguk szórakoztatására udvari boblondot, tréfacsinálót tartottak. Egy grófnak is volt ilyen bolondja. Adott neki egy csörgősbotot, és hozzáfűzte: - Tartsd meg mindaddig, amíg találkozol valakivel, aki még nálad is nagyobb bolond; annak add majd át! Néhány év múlva a gróf súlyos beteg lett. Meghallotta ezt a bolond. Megtudta azt is, hogy urának már nem sok ideje van hátra. Meglátogatta hát, és megkérdezte tőle:
- Most hová vezet az utad?
- Messze, nagyon messze - felelte a gróf.
- És mikor jössz vissza? Egy hónap múlva?
- Nem!
- Egy év múlva?
- Nem!
- Hát mikor? Talán soha?
- Soha!
- És milyen előkészületet tettél az útra?
- Semmilyent sem!
- Mindörökre elutazol teljesen felkészületlenül?
Akkor tessék, itt a botom, mert ilyen nagy bolondságot soha életemben még nem láttam!" (Stephen Menzies)
A baleset

Egy fiatalasszony autóval ment haza a munkahelyéről.  Óvatosan vezetett, mert a kocsi új volt, előző nap vették át  az autószalonban. Sokáig spóroltak rá, férjének is sok többlet munkát kellett végeznie, hogy meg tudják  vásárolni a kiválasztott modellt.
Az egyik zsúfolt kereszteződésben az asszony nem jól számította ki a távolságot és egy szembe jövő kocsi végighúzta autója oldalát.
Elsírta magát.
Hogyan fogja ezt  megmagyarázni  férjének?
A másik autó vezetője megértő volt, de ragaszkodott ahhoz, hogy adataikat kicseréljék. Az asszony remegő kézzel kereste a papírokat  egy nagy irattartóban, amelyből egyszer csak egy cédula pottyant ki.
Határozott, férfias kézírással a következő szavak álltak rajta:
"Baleset esetén emlékezz drágám arra, hogy téged szeretlek és nem az autót!"

"Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben..."

Pál levele az Efézusbeliekhez 5.1-2a


A szikla

Éjszaka volt. Az ember a kunyhójában aludt, mikor hirtelen fény töltötte be a szobát és megjelent Isten. Az Úr azt mondta neki, hogy el kell végeznie egy feladatot, és odavezette egy hatalmas sziklához, ami a kunyhóval szemközt volt.

Az Úr elmagyarázta az embernek, hogy a hatalmas sziklát teljes erejéből kell tolnia. Így hát az ember ezt tette nap, mint nap. Több éven keresztül reggeltől estig küszködött a kővel, nekifeszült a hátával, a vállával a nagy szikla hideg felszínének, és teljes erejéből nyomta. Minden este kimerülve és fájó tagokkal tért vissza a kunyhójába. Úgy érezte, hogy az egész napja hiábavaló volt.
Ahogy az ember elbizonytalanodott, a Sátán elhatározta, hogy színre lép és gondolatot ültet el az ember agyában, hogy "Hosszú ideje napról napra kínlódsz azzal a sziklával és az mégsem mozdult meg." Sikerült azt a benyomást keltenie benne, hogy a feladat lehetetlen és felsült vele. Ez a gondolat teljesen elbizonytalanította és elcsüggesztette őt.

-Miért töröd magad ezért? - kérdezte a Sátán. -Felesleges annyi időt rászánnod. Csak éppen, hogy told egy kicsit, az is elég lesz.

Ez volt az, amit az elcsüggedt ember is tervezett, de elhatározta, hogy előtte imádságban az Úr elé viszi ezeket a zaklatott gondolatokat.

-Uram - mondta - hosszú ideje fáradozom, és keményen szolgállak téged, minden erőmet latba vetve, ahogyan kérted. De még mostanra sem sikerült elérnem, hogy a kő akárcsak egy fél millimétert is mozduljon. Mit csinálok rosszul? Miért nem tudom teljesíteni a feladatot?

Az Úr könyörületesen válaszolt:
-Barátom, én arra kértelek, hogy szolgálj engem, amit te elfogadtál. Azt mondtam, az a feladatod, hogy nyomd azt a követ teljes erődből, amit meg is cselekedtél. Én egyszer sem mondtam neked, hogy azt el kell tolnod. Neked csak annyi volt a dolgod, hogy nyomd a sziklát. Most pedig hozzám jössz, mert úgy gondolod, hogy feleslegesen vesztegetted az idődet és az erődet. De ez igazán így van? Nézz csak magadra! A karod erős és izmos, a hátad kigyúrt és barna, a kezeden bőrkeményedés van az állandó erőlködéstől, a lábad masszív és kemény lett. Az ellenállás megerősített és most sokkal többre vagy képes, mint eddig. Igaz, hogy nem mozdítottad meg a követ, de én csak azt kértem, hogy engedelmeskedj és nyomd azt teljes erődből, hogy gyakorold a hitedet és bízz az én bölcsességemben. Ezt te meg is tetted. Most akkor, barátom, elmozdítom a követ.

Sokszor, mikor Isten szavát halljuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját eszünkkel próbáljuk megfejteni, mit is szeretne tőlünk. Pedig ilyenkor Isten csak engedelmességet akar és azt, hogy higgyünk Benne. Vagyis gyakorold a hitet, amely hegyeket mozdít el, de ne felejtsd, hogy Isten az, aki a hegyet elmozdítja.


Ami belül van

Egy néger kisfiú nézte a léggömbárust a vásárban.
Az árus jó üzletember volt és reklámként eloldozott egy piros lufit, amely felszállt a magasba, ahová sok gyermek szempár követte, míg el nem tűnt a szemük elől. Egy sereg fiatal vásárlót vonzott oda a felemelkedő lufi látványa. Azután eloldott egy kék színűt, majd egy sárgát is az árus. Egymás után felszálltak a magasba, egyre kisebbnek látszottak, majd eltűntek.
A kis néger egy darabig álldogált a fekete lufi előtt, majd bátortalanul megkérdezte:
- Bácsi ha elengedné, a fekete lufi is felszállna olyan magasra, mint a többi?
A léggömb árus megértően mosolygott rá. Eloldotta a fekete lufi zsinegjét és miközben az felszállt a magasba, így szólt:
- Kisfiam, nem a színe számít, hanem ami belül van, az emeli magasba!


"Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember,
 mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van,
 de az Úr azt nézi, ami a szívben van."

Sámuel első könyve 16,17b.


Atyád karjai

Az éjszaka közepén az egyik emeletes házban tűz ütött ki. A lakók a ház udvarára menekültek ,és kétségbeesve figyelték a tűz terjedését.
Az egyik családban az édesanya  döbbenten vette észre, hogy öt éves gyermekük nincs az udvaron tolongó emberek között. Az történt, hogy a gyermek félelmében nem a kijárat, hanem az emelet felé menekült. A szülők rettegve néztek egymásra. A tűzoltók késtek és a lakók a gyorsan elharapódzó tűzbe nem mertek bemenni.
Akkor észrevették, hogy a felső emelet ablakából a fiúcska segítségért kiált.
-  Ugorj le!  Elkaplak! -  kiáltott  fel az édesapa.
-  Nem látlak apa! - kiáltott a gyermek.
-  Én viszont jól látlak és ez elegendő!  Azonnal ugorj!
A gyermek leugrott. Édesapja biztos karokkal ölelte magához a zuhanó gyermeket.


"Várva vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám,
meghallotta kiáltásomat.
Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból,
sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet."

Zsoltárok könyve 40.2-3.


AZ ÉLETÉT IS... 

Egy kislány haldoklott egy olyan betegségben, amelyből nyolc éves bátyja valamivel korábban felgyógyult.
A kórházban az orvos így szólt a fiúhoz:
- Csak a te véred mentheti meg a kishúgod életét.
  Kész vagy- e vért adni neki?
A kisfiú szeme tágra nyílt a félelemtől. Habozott egy darabig, majd így szólt:
- Rendben van doktor bácsi, kész vagyok.
A transzfúzió végeztével a kisfiú tétován megkérdezte:
- Tessék mondani doktor bácsi, mikor halok meg?
A doktor csak akkor értette meg azt a pillanatnyi félelmet, ami elfogta a fiút.
Az áldozatkész testvér azt gondolta, hogy ha vérét adja, az életét adja kishúgáért


Csapatmunka

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember, név szerint: Mindenki, Valaki, Bárki és Senki.

Egy szép napon szóltak Mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, sürgősen meg kell csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy Valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, viszont Senki se csinálta meg! Valaki dühös lett emiatt, mivel ez Mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy Bárki megcsinálhatná, és Senki nem vette észre, hogy Mindenki kerüli a munkát. Végül Valaki lett, akit Mindenki okolt, amiért Senki nem csinálta meg azt, amit Bárki megtehetett volna.


Csizma

Erdélyben hallottam ezt a történetet:

Egy gyülekezeti alkalmon, prédikáció közben, idősödő testvérünk rendszeres HALLELUJAH felkiáltással adott hangot az elhangzottakkal való egyetértésének. Mellette ülő, csizmakészítő barátkozó tűrte-tűrte egy darabig, végűl oda súgta "hangoskodó" szomszédjának:

-bátyám! Ha abba hagyja a bekiabálást, én adok magának egy pár új csizmát!

Az ajánlat módfelett kecsegtető volt, és egy darabig nem is hangzott HALLELUJAH. Ám az új csizma  igérvénye csak ideig-óráig tudta kordában tartani testvérünk mennyei érzéseit, mert hamarosan a következő felkiáltás hangzott:    "HALLELUJAH, nem kell csizma!"


Félúton

Ma is, mint minden reggel, a kapu előtt találkozott idős szomszédjával. Csoszogó járással most jött vissza az öreg reggeli sétájából.
- Jó reggelt! - kiáltottam rá - milyen volt a reggeli séta?
- Egyáltalán nem volt jó. Tudja rendesen reggelente körbe járom a háztömbünket! Ma valami nincs rendbe velem... Képzelje, csak a fele utat tudtam megtenni, onnan meg vissza kellett fordulnom!

- . -

Kolombusz mikor elindult az ismeretlen világ felfedezésére és hónapok óta haladtak az Atlanti óceánon, a feltételezett part felé, eljött az idő amikor élelmük felét elfogysztották. Döntést kellett hozniuk, hogy visszaforduljanak, vagy az ismeretlen ideig tartó utat tovább folytatják. Úgy döntöttek, hogy tovább haladnak.

"... de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve,
ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok
egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a
Krisztus Jézusban adott jutalmáért."

Filippiekhez írt levél 3.14.

"De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az
életem sem drága, csakhogy elvégezhessem
futásomat és azt a szolgálatot, amit az Úr Jézustól
azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten
kegyelmének evangéliumáról."

Apostolok cselekedetei 20.24.

 

Hogy is működik...?

Sam egy kicsi afrikai faluban lakott a dzsungel mélyén, távol a civilizációtól.
Egy napon elvitték őt a falutól messze fekvő városba. Mikor hazajött, büszkén mutogatta szerzeményét, amit a városban vásárolt, - "Ez itt arra való, hogy száraz maradjak, amikor esik az eső" - magyarázta, és dicsekedve mutogatta élete első esernyőjét barátainak.
Nemsokára megjött az eső. Minden gyerek összegyűlt a faluban, hogy lássák megvéd-e az esernyő az esőtől. Sam büszkén sétált ki a kunyhóból, az esernyőjét a kezében lóbálva. Természetesen bőrig ázott, és a többiek kinevették.
Nem tudta, hogy az esernyőt ki kell nyitni, és a feje fölé kell tartania...


"Az Istennek teljes beszéde igaz és pajzs az ahhoz folyamodónak."

Példabeszédek könyve 30.5.

"Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják azt."

Lukács evangéliuma 11.28


JÓ CSELEKEDETEK

Egy kisfiú az asztalra könyökölve "Jó cselekedetek" címmel írt dolgozatot a füzetébe. Édesanyja mellette éppen ruhákat vasalt és figyelte gyermeke felsorolt vállalásait.

- Ha látnám, hogy valaki fuldoklik - írta a kisfiú - azonnal a vízbe ugranék, hogy megmentsem őt. Az égő házból kimenteném az életveszélyben lévő gyermeket. Ha földrengés lenne, nem félnék attól, hogy a romok közé menjek és kimentsem a bajban lévőket. Az életemet arra szánom, hogy a világ éhezőit segítsem.

Ekkor édesanyja így szólt a fiához - fiacskám szaladj át a boltba és hozz egy kiló kenyeret.

- Anya, hát nem látod, hogy el vagyok foglalva, és különben is kint esik az eső. Majd ha elállt az eső, és befejeztem a dolgozatot - szólt a fiú.

Milyen sok "ha" van a mi jó cselekedeteink előtt.
Nem elég a szándék, a fogadalom. Tettek, cselekedetek kellenek.

"Mert Isten alkotása vagyunk, akiket Krisztus
Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket
előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk."


Efézus 2.10.

Ne akarjunk világraszóló jócselekedeteket véghez vinni.
Kezdjük a környezetünkön. Lássuk meg a melletünk élő
emberek rászorultságát és mutassuk be szeretetünket
azzal, hogy a kis dolgokat, szolgálatokat is szívesen,
örömmel elvégezzük.
Így szól Isten igéje az ilyen emberekhez:

"Jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál,
sokat bízok rád ezután."

Máté 25.21.


Még ma...

 

Közöltem négyéves ikreimmel, hogy ha televíziót akarnak nézni, előbb el kell pakolniuk játékaikat.

Megmutattam nekik, hogy hol áll majd az óra nagymutatója, amikor a gyerekeknek szóló műsor kezdődik.

Egy időre magukra hagytam őket, de amikor visszatértem, még mindig nem fejezték be a rendrakást.

A lányom mosolyogva fordult hozzám, és közölte:

- Semmi baj anyu!  

Kivettem az elemet az órából, hogy nyerjünk még egy kis időt.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sokan szeretnének időt nyerni, az idő múlását megállítani, de ha az óra meg áll, és nem méri az időt, az idő azért csak halad tovább, és minden ember számára elkerülhetetlenül eljön az utolsó óra, utolsó perc, utolsó másodperc, és utánna........

Azt mondja a Biblia : ".....nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke

előtt...

2 Kor.5.10.  Ma még van lehetőséged, hogy elfogadd Jézus hívását, és jóra forduljon sorsod.

Azt mondja Jézus: "....úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Ján. 3 . 16....

Nem kell elveszned...


Nagyság

Az amerikai függetlenségi háború alatti harc közben egy tizedes rákiáltott az egyik közlegényre, hogy emeljen odébb egy akadályt az úton.
George Washington éppen ott haladt el és rászólt a tizedesre:

- Miért nem segít neki?

- Uram én tizedes vagyok!

Washington ledobta köpönyegét, felgyűrte ingujját és segített a közlegénynek. Közben megjegyezte:
- Tizedes úr, ha egy nehéz munkához segítségre lesz szüksége, hívja nyugodtan a generálist.


"...aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok;
és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki
szolgája. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy néki
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja
váltságul sokakért."

Márk evangélioma 10. 43.-45.

Ütközés

Egy ember békésen ment hazafelé az utcán, amikor az egyik kapualjból kivágódott egy férfi. Alaposan összeütköztek.
A rohanó férfi magán kívül volt, tombolt és a másikat hibáztatta. Emberünk könnyedén meghajolva, szívélyesen rámosolygott a dühöngőre és így szólt.
- Barátom nem tudom ki okozta akaratlan, de heves összeütközésünket. De semmi kedvem most ezt kinyomozni. Ha én mentem Önnek, kérem bocsásson meg. Ha Ön szaladt volna belém, felejtse el...!
Újból könnyedén meghajolva egy búcsúmosollyal folytatta útját.

"Boldogok, akik békét teremtenek,
mert ők Isten fiainak neveztetnek. - mondja Jézus

Máté evangéliuma 5.9


Vigasztalás

Egy 5 éves kislány hazajött a szomszédasszonytól, akinek a kislánya néhány napja tragikus körülmények között halt meg.
- Mit keresel ilyenkor a szomszédban? Van annak az asszonynak elég baja, még csak te hiányzol neki! - korholta a gyermekét édesanyja.
- Azért mentem át, hogy megvigasztaljam a nénit.
- Gyermek létedre, hogyan tudnád te megvigasztalni azt a bánatos asszonyt?
- Hát az ölébe ültem és együtt sírtam vele. - válaszolta együttérző szeretettel a kislány.

"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal."

Pál levele a Rómabeliekhez 12.15.


TERÉZ ANYA


Az Élet törvényei


Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan.

Az élet szépség - csodáld meg.

Az élet boldogság - ízleld.

Az élet álom - tedd valósággá.

Az élet kihívás - fogadd el.

Az élet kötelesség - teljesítsd.

Az élet játék - játszd.

Az élet érték - vigyázz rá.

Az élet vagyon - használd fel.

Az élet szeretet - add át magad.

Az élet titok - fejtsd meg.

Az élet ígéret - teljesítsd.

Az élet szomorúság - győzd le.

Az élet dal - énekeld.

Az élet küzdelem - harcold meg.

Az élet kaland - vállald.

Az élet jutalom - érdemeld ki.

Az élet Élet - éljed!!!!a)

Noé Bárkája
  
 Minden amit tudnod kell az életben, arra megtanít Noé Bárkája.
  
 1. Ne késd le a hajót.
  
 2. Emlékezz, mind ugyanabban a hajóban vagyunk!
  
 3. Tervezz előre. Akkor sem esett az eső, amikor Noé megépítette a Bárkáját.
  
 4. Tartsd jó kondiban magadat. Mikor 60 éves leszel, lehet valaki felkér egy nagy dologra.
  
 5. Ne törődj a kritikákkal. Csak csináld meg a munkát, amit meg kell csinálni.
  
 6. A jövődet építsd magasra.
  
 7. A biztonságod érdekében mindig párban utazz.
  
 8. A sebesség nem mindig számít. A csiga és a párduc is ugyanabban a hajóban van.
  
 9. Ha stresszes vagy, lebegj kicsit.
  
 10. Emlékezz: a Bárkát amatőr, a Titanicot pedig profik építették.
  
 11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a szivárvány.


b)

„Az optimizmus őrült kitartás amellett, hogy akkor is minden rendben van,
amikor épp semmi sincs rendben.(Voltaire)

 

 

„A pesszimista panaszkodik a széljárásra,
az optimista abban reménykedik, hogy megváltozik,
a realista pedig állít a vitorlákon" (William Arthur Ward)


c)

A vak leány
>>
>> Volt egyszer egy vak leány, aki gyűlölte magát amiatt, hogy vak volt.
>> Mindenkit gyűlölt, kivéve a kedvesét. A fiú mindig vele volt. Mondta
>> egyszer a barátjának:
>> - Ha láthatnám a világot, hozzád mennék feleségül.
>> Egy napon megműtötték, szemeket kapott. Amikor levették
>> szeméről a kötést, láthatta az egész világot, beleértve a barátját is.
>> A fiú megkérdezte:
>> Most, hogy látod a világot, hozzám jössz feleségül?
>> A leány a fiúra nézett, és látta, hogy vak. A lehunyt szemhéjak
>> látványa szinte sokkolta. Erre nem számított. Az a gondolat, hogy az
>> élete hátralévő részében ezt kell nézze, arra a döntésre
>> vezette, hogy visszautasítsa a fiút.
>> A fiú csendesen könnyezett, majd pár nap múlva írt néhány sort:
>> 'Vigyázz jól a szemeidre, mert mielőtt a tied lettek, előtte az
>> enyémek voltak.'
>>
>> Valahogy így működik az emberi agy, amikor megváltozik a helyzetünk.
>> Csak kevesen emlékeznek arra, milyen volt az életük azelőtt, és ki az,
>> aki mindig mellettük volt a nehéz időkben.
>>
>> Az élet ajándék.
>>
>> Ma, mielőtt kimondasz egy bántó szót, gondolj azokra, akik nem tudnak
>> beszélni.
>> Mielőtt panaszkodsz az ételed íze miatt, gondolj azokra, akiknek nincs
>> mit enni.
>> Mielőtt panaszkodsz a férjedre vagy a feleségedre, gondolj azokra, akik
>> Istenhez fohászkodnak, hogy legyen társuk.
>> Ma, mielőtt panaszkodsz az életre, gondolj azokra, akik túl hamar mentek
>> el a másvilágra.
>> Mielőtt siránkoznál amiatt, hogy túl nagy távolságon kell vezessél,
>> gondolj azokra, akik ugyanezt a távolságot gyalog kell megtegyék.
>> És amikor fáradt vagy és panaszkodsz a munkádra, gondolj azokra a
>> munkanélküliekre, akik szívesen végeznék a Te munkádat.
>> És amikor gyötrő gondolatok rossz kedvűvé tesznek, mosolyogj egyet és
>> gondolj arra, hogy élsz és csodálatos, ami körülvesz.


d)

A paraszt és a csacsi
 
 Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át
 szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbálta kitalálni mit is
 tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg és a kutat úgyis
 ideje már betemetni; nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a szomszédait, hogy segítsenek. Mindegyik lapátot fogott és elkezdtek
földet hányni a kútba. A szamár megértette mire készülnek, és
rémisztően üvölteni kezdett, majd nemsokára elcsendesedett. Kis idő elteltével a paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy
a szamár él, és minden lapátnyi föld után valami csodálatosat művel. Lerázza magáról a földet, majd feláll a tetejére. Ahogy a paraszt és szomszédjai tovább lapátolták a földet a szamárra, ő lerázta magáról azt, és egyre feljebb lépdelt. Hamarosan mindenki ámulatára a szamár átugrott a kút peremén és boldogan elsétált!
 
 Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád lapátolni. A kútból
 kimászás trükkje, hogy lerázd magadról és tegyél egy lépést. Minden
 probléma egy újabb lehetőség a továbblépésre. Bármilyen problémából
 van kiút, ha nem adod fel, nem állsz meg! Rázd meg magad és lépj
 egyet feljebb.

e)

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 77
Tegnapi: 38
Heti: 115
Havi: 748
Össz.: 331 991

Látogatottság növelés
Oldal: Bölcsességek és viccek
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »