Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

BÉTA KURZUS - KÖZÉPHALADÓKNAK


Saját jegyzet az eredeti kurzus alapján


Bevezetés


Jövőben meghosszabbíthatják az életünket a tudósok!

-De érdemes lesz élni?


Filippi 1:21

Pál nem félt a haláltól - DE JÉZUS ÉRTÉKESSÉ TETTE SZÁMÁRA AZ ÉLETET!


Zsidó 13: 8

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz."


Amit kétezer évvel ezelőtt cselekedett, azt ma is megteheti és meg is teszi veled és velem.


Téma: A Filippi beli gyülekezethez írt levél feldolgozása


Helyszín: Filippi (Görögország ÉK-i részén - ma már rom)

-Ázsia-Európa közötti egyik fő útvonalnál feküdt, jó termőtalaj, arany- és ezüstbányák, nemzetközi kereskedelem (Pl.: mint ma London)

-társadalma összetétele változatos - ez kihat a plántált gyülekezetre!


Megtérők:

 1. Lydia: gazdag nő - folyóparton megtér, Pál nála száll meg (Apcsel 16: 14)
 2. Görög rabszolgalány - kiűzik belőle a jóslás démonát - ezen felgerjedt dühös gazdái miatt majd halálra verik őket a főtéren a zsidó elöljárók parancsára.
 3. Római börtönőr - középosztálybeli katona - örül, hogy Pál nem szökik meg, mert nem akar neki bajt- megtér.


A gyülekezet magja: megtért családok! Házaknál gyűltek össze! (Régészeti emlékek!!!!)


Egész családok és a személyzet is csatlakozott - házicsoportok!!!!

Családi hitélet jó alap - kiindulópont!


PÁL CÉLJA:

BÁTORÍTÁS!!!!

-nem csalódott, nem elégedetlen


-köszönetnyilvánító, meleg, szeretetteljes, hálás - mert van rá oka!!!!


Levélírás idején: Rómában rabláncon van, mégis örömben ír!!!!


Nem a körülményei befolyásolják a jókedvét!!!!

ELÉGEDETT!!!! Csak szellemi dolgokra néz!!!!


Magát rabszolgának nevezi - nem emeli fel magát a többi keresztény fölé.


Látta bennük a szentet és a mindennapi keresztényt is - nem világi hierarchia szerint struktúrálta a gyülekezetet! Jézusnál a vezető hordozza a többieket.


Kegyelmet és békességet kíván a híveknek - ezzel összefoglalja a kereszténység lényegét.

BÉTA KURZUS


I. RÉSZ


ÚJ SZÍV


(FILIPPI 1: 3 - 11 alapján)


Példa:

Fülöp-szigetek - bennszülött törzs megtérése missziósok által - vak férfi


3-6. vers

Isten hatalmában bízó szív


3 megtérés természetfeletti szinten!!! - Apcsel. 16: 14 - hivatkozó rész!


Hinni kell - ha Isten elkezdte bennünk a jót, be is fogja fejezni!!!


János 10: 28.


Jézus örök életet ígért, mely a megtéréskor kezdődik, és nagyon értékes!!!

Bármit elveszíthetsz hívőként, de az ÖRÖK ÉLETET soha!!!


Keresztény 1. ismérve:

KITARTÓ


Ha visszamégy a világba, a bűnöket folytatni - nem volt valódi a megtérés!

Ha csak időlegesen buksz el - idővel visszatérsz.


7-8. versek

Az Isten népével együttérző szív


Pál keményen ki tudott állni a dolgai mellett, de lágyszívűség is jellemezte adott helyzetben!


5-6. vers - arról szól, hogy együtt evangelizáltak, és szoros kötelék fűzi össze őket - baráti.


Kötődött hozzájuk atyai szeretettel, hiszen szellemi apjuk volt a megtérésben!

Krisztus szerinti szeretettel szerette és féltette őket, együtt érzett velük- izgult értük, hogy jól megálljanak a hitben! Végig megtartsák az üdvösséget a helyes hozzáállással!

A filippiek győztek! Jó és engedelmes tanítványok voltak!


Nem állt bosszút a börtönőrön, hanem testvérévé fogadta a római katonát az örömhír beszédét követő megtérése után. A JÉZUSI SZERTET MOTIVÁLTA SZOLGÁLATÁT!

(Hivatkozva az Efezus 6-ra!!! - nem test és vér ellen van tusakodásunk! De ő használta is hittel a kenetet - nem ijedt meg a gonosztól, mert tudta, milyen kincset (védelmi fegyvert) kapott Krisztusban, Isten gyermekeként)

Példa: Román pásztor esete a volt ÁVH-s rákbeteggel!!!


I.                   Kor. 13. - Szeretet nélkül semmik vagyunk!

- 2 -


Krisztusi együttérzéssel meglátod a többi ember sátáni láncok között való vergődését.

És segíteni akarsz, megszabadítani őket, áldásba vezetni!!! Ez a normális!!!


9-11. versek

A szív, amely a növekedéssel törődik


Kétféle növekedés:

a)      létszámban

b)      érettségbenElsősorban szeretetben kívánta, hogy a hívők növekedjenek!

-Isten felé

-egymás felé

(Két alap parancsolat betöltése!!!)


A szeretet nem csak érzelmi megtapasztalás!

A szeretet gyökere le kell, hogy nyúljon az ISMERETIG!


Meg kell akarni és tudni ismerni azt, akit úm. szeretünk!!!!!!!!

A szeretet feltételezi a valódi, mély érdeklődést!!! (E nélkül csak önző és képmutató, felszínes, érdek kapcsolat!)


Dr. Johnson:

„Azt kívánom, hogy haljak meg azon a napon, amikor elveszítem fejlődőképességemet."


Pál is így gondolkodott:

Az egészséges kereszténynek növekedni kell Isten ismeretében! - megértette a tanítványság lényegét!!!!!!!!!!!!!


Meg kell ehhez hallani a Szent Szellemet - Igeolvasás, imádkozás, prédikáció közben!


A hívő közösség az, ami tud segíteni Isten megismerésében, ami a legfőbb célok egyike!

Az elszigetelt keresztény emiatt visszamarad - Maugli a dzsungelben!


10-11. versek:

Imádkozik értük a vezetőjük, hogy növekedjenek a szent életben, legyenek feddhetetlenek (akik nem botránkoztatnak meg senkit, akire nem lehet rosszat mondani igazságban...)

Mind belül - lelki motivációink szerint, mind kívül - világ külső megítélése cselekedeteink által - legyenek tiszták!!! Mert csak ez méltó Krisztus követéséhez!

 

Pál arra vágyik, hogy növekedjenek, és Jézushoz hasonlóvá váljanak „az Isten dicsőségére és tiszteletére."


Példák:

Yonggi Cho - Koreai gyülekezet növekedése - legfontosabb ott a házicsoportok szerepe!!!

1907 - Első koreai felekezetközi konferencia, 1500 ember - nagy bűnbánat...


-          3 -


Szent Élet - Feddhetetlenség

„aki nem botránkoztat meg senkit!"

-kívül-belül tiszták!


Teréz anyáról - „a szentség szépsége"!


-a bűn akadály, hogy az áldás kiáradjon (1907-ben a konferencián egyik vezető gyülekezeti sikkasztása miatt 8 napig nem szállt le a Szent Szellem - nyílvános bűnvallása mindenkit erre késztetett, s ezután viszont csodák kezdtek történni.)


Cél: Jézushoz hasonlóvá válni „az Isten dicsőségére és tiszteletére".
BÉTA KURZUS

 

                                                  II.RÉSZ

 

ÚJ CÉLOK

(Filippi 1: 12-30)-Krisztusért nehézségeket is tudnunk és akarnunk kell elviselni - másoknak (főképp tanítványainknak lehet nagyon buzdító és követendő magatartás ez a bátor hit és kitartás!


-Mindenképpen legyen Krisztus hirdetve - „akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő".


Pál úgy ír magáról, mint „leláncolt nagykövet"-ről - sokszor volt börtönben a hitéért, és elviselte a szenvedést, mert komolyan vette, hogy földi életében Krisztus képviselője.

Ez volt élete elhívása, amivel tisztában volt - ezáltal beteljesült szolgálatában az „evangélium előmenetele". Ez valamennyi keresztény elsődleges feladata - előbbre vinni Isten átfogó tervét.


Hol van lehetőség a kihirdetésre?

-Pál a börtönben is hirdette - vagyis bárhol is volt!

-a mi alkalmas ,vagy alkalmatlan időnk most van - otthon, barátok közt, munkahelyen

-gyerekeinkből, mint ajándékokból jól sáfárkodva, katonáit kellene nevelnünk!

(ez szülői felelősség és számon leszünk érte kérve, hogyan gazdálkodtunk a nekünk adott lélekkel)


-sokan egyre bátrabban terjesztik az Isten szavát - írja Pál a 14. vrsz-ban

(Ma Kínában és Afrikában, néhány muszlim uralom alatt élő országban a hit nagyon magas és bátor szintre jutott - kiemelkedő példák az ott élő testvérek munkái...

Sok helyen már a Biblia tartása is börtönt von maga után, hát még Isten erejének nyilvános bemutatása, demonstrálása!

Ezek a hívek - akik amúgy is nagyon nehéz körülmények között élnek - bátran felvállalják hitükért a szenvedést, és nem tagadják az meg, akár életük árán sem! Követendő!

Pl.: Kína - hívő testvér 8 év munkatábort kapott, egyszer büntetésből pöcegödörbe dobták. Büdös lett, elkerülték, békén hagyták - tudott imádkozni, és csakhamar kikerült.


Nyugati félelmek:

-nem leszünk népszerűek

-elszigetelődünk, mert senki sem akar minket

-ki kellene használni azonban a szabadságban rejlő lehetőségeket


-          2 -


 1. Az evangélium elsőbbsége


-nem számít az egyéni érdekem - nem önmagamért élek, bár természetesen alapvető érdekeimet muszáj szem előtt tartani családom szempontjából is...

-fontos a torzítatlan evangélium, az egészséges tanítás (Galata 1:8)

-számít az eszkös - az inkvizíció egy sátán eszköz volt - gonosz és hamis!

-a motívum, ami miatt csinálom, legyen tiszta és az igére építkező!!!


Sokan mondják, hogy a hamis indíttatás is jobb, mint a semmi! - legyen az pénzért, vagy saját dicsőségért, de sajnos, ez is veszélyeket rejt magában - ez nem a világ, itt a negatív reklám nem feltétlenül áldás hosszú távon!

A fiatal hívők, ha képmutatást tapasztalnak, joggal ábrándulnak ki a Testből - és sajnos, hamisan, de mégis azonosítva ezt Jézussal, az Úrból is!

Nehéz az ilyen híveket visszaépíteni úgy, hogy ne ezekre a gyarló emberi hibákra nézzenek és tudjanak újra bízni vakon Istenben és beilleszkedni az Ő csodálatos és tökéletes tervébe - akkor is, ha azt néhányan bemocskolják, vagy eltorzítják időnként.

Fontos, hogy megtanítsuk a tanítványokat ezeken túllépni, felül emelkedni!

Mert ilyesmi mindig is lesz!


 1. Az evangélium, mint életcél


-Pál egyenesen a halált nyereségnek tartja - de tisztában van, hogy amíg itt tartózkodunk, addig velünk az Úr Jézusnak konkrét terve, célja van, amit nem szabadna megkerülni.

-Még Mozart is az igazi boldogsághoz vezető útnak tartotta

-1100-as évek végén egy egyházi vezető annyira megörült, hogy halálos beteg és végre találkozhat az Úrral, hogy ez a jókedv újabb 3 hónapot jelentett az életben - ami önmaga is bizonyságként hatott

-Moltke gróf - egy náci ellenállási mozgalom vezetője azt írta: a halál annak nem számít - aki Hozzád ragaszkodva él!

-egy román gyülekezeti pásztor: „ A világ legerősebb fegyvere, hogy halálra ítél. De utána már semmit sem tehetnek velünk."

„... győzelem, lemondhattok rólam, én pedig otthon leszek."


Általában mások kedvéért akarunk tovább élni. Persze, az élet igenlés és megbecsülése fontos, az öngyilkosság pl. halálos bűn. A hazahívás jogát nem vehetem el Istentől.


Egy keresztény azonban a testi haláltól nem szabadna, hogy féljen. Az itt maradás legfőbb indoka, hogy gyümölcsöző munkát kell végeznünk többi embertársunk megmentése érdekében.
Mit keresnek az emberek?

-pénz - gazdagság, elismertség, látszólagos biztonság

-szeretet - szexuális kielégülés

-siker, hírnév


Madonna kijelentette: Addig nem leszek boldog, amíg nem leszek olyan ismert, mint Isten!

-          3 -


A valódi hiány: Jézus Krisztus


 1. Életstílus


-          nem elég hirdetni - úgy is kell élni - jó és követendő példaként - ez a közösség minden tagjára érvényes kell legyen - így hiteles (és nem képmutató) az egyház.

-          1. számú állampolgárságunk már a Mennyei identitást takarja

-          27-30. versszak - feltétele krisztus hű követése - szabadságban, örömben, szeretetben - tehát méltók a mennyei városraElengedhetetlen, hogy bármi történjék, viselkedjek Jézus Krisztus evangéliumához és annak képviseletéhez méltó módon. Mennyei polgárság tudatában kell élni már itt is...


Filippi - a történet helyszíne - tipikus római város - kiváltságokat élvező, latin nyelvű, viselet, áruk, szertartások - mind igazi római.


Ők méltók akartak lenni a római állampolgárságukra.


A rosszban a jó, hogy a megtérések után ez a mentalitás megmaradt. Csak most már a keresztény értékrend tekintetében.

Világi korukban az Úr már előkészítette őket. Hangsúlyos rész volt a személyiségükben a hűség, a kitartás.


Az evangélium hirdetésének alapja:

- a közös cél, egyesíteni minket a közös hitben

-ellene kell menni a megosztásnak

-fel kell készülni az ellenállásra és a szenvedésre

-nem félhetünk, nem vagyunk egyedül - Isten és a közösség a hátország!


Ha valakit támadnak közülünk, mindenkit támadnak - az Urat is!

(Pálnál ez egyértelmű volt a damaszkuszi úton Jézus szavai szerint)


Római Falanx - ütőképes és jó védelmi rendszer volt.


Hasonlóan, váll váll mellett kell állni, szorosan, és egy lélekben, egy dinamikus hittel álljunk meg a Testben! - és akkor a világ hinni fog!
BÉTA KURZUS

 

III.RÉSZ

 

ÚJ HOZZÁÁLLÁS


(Filippi 2: 1-11.)


Az intelem és a buzdítás a cselekvésre, a keresztény tanításban mindig szeretetből fakad.


Cél: a Szent Szellem és az Ige által ugyanarra kell törekedni mindannyiunknak.


Alapvetően más javára kell törekedni, azt keresni.

Az önzés ördögi - ilyen mentalitással nem lehet bejutni a Mennybe.


(Krisztusba vetett hit és példájának követése az egyetlen jogos alap!)


Miben keressük a boldogságot?

-          a világban pénzben, kapcsolatokban, sikerben keresik

Pál a nélkülözések között is boldog volt, mert egy titok ismerője lett - számra Krisztus nem mítosz vagy kuruzsló, hanem valóságos, élő Isten volt, az egyetlen követésre méltó és érdemes példa.


Egyetlen dologért aggódott - a gyüliben ne legyen viszály - nagyobb mértékben a Testben!


Hiszen:

a)      Egyesültünk egymással Krisztusban, egyénileg pedig Krisztussal!

b)      úgy szeressük egymást, ahogy a mi mennyei atyánk szereti őket - minket!

c)      ugyanazon szellem által itattattunk meg, egységben, egy cél érdekében!

 

Helytelen:

-az önzés, vagy az egyéni ambíció - az világi szokás és vágy!

-önmagunk túlbecsülése - hiú dicsőségvágy

-preztizs - sokaknál a gazdagságnál is fontosabb (csodálat, tisztelet kivívása minden áron - hízelgés elfogadása)

-nagyképűség, büszkeség, önteltség, kevélység - ellenszenves (sokszor örülnek, ha az ilyen elbukik - és az ige azt mondja, ez törvényszerű előbb-utóbb)

-hamis alázat - alábecsülni magunkat képmutatással (valójában gondolatban nagyon is magasra teszem magam)

az ige szerint nem tehetségesebbnek, hanem fontosabbnak kell mást tartani magunknál  - ez nem mindegy!!!!

-önközpontúság - saját érdek előtérbe helyezése - egoizmus - az emberiség problémájának gyökere!


-          2 -


Egy angol újságíró szerint két csoport van:


1)

Csillagok - híres emberek - a mai kor példaképei, bálványai (főleg tiniknél)

szerinte sok tekintetben igen nyomorult emberek!

egészségtelen, zavaros élet testben-lélekben

Irónikus - krónikus bizonyítási vágy - önbizalomhiány miatt!


2)

Szolgák - Paul Brant 20 év India legszegényebbjei közt - leprásoknál!

-a szolgák - mentőalakulatok

-alacsony bérből is segíti a náluk is szegényebbeket

-miközben elveszítik saját életüket, láthatóan egy másik életformában meg is találják - pont ez a krisztusi élet lényege


Szeresd felebarátodat, mint magadat! - ez az újszövetségi parancs!


Lukács 10: 27


Az emberek gyarlók - hiányosságaik, bűneik vannak. Jézus ezt tudta! De ha szeretetben közelítünk, feloldhatjuk a jeget.


Jézus nem akart zsákmányolni hírnevet, felmagasztalást - nem ragaszkodott az Istennel való egyelőséghez


A ranglétrán ő lefelé ereszkedett - lefokozta magát...


Ember lett - mindenki szolgája, hogy életét adva sok embert megmentsen.


-          lemondott társadalmi státuszról, hogy nem királyként jött először, hanem megvetett emberként

-          szolgai alakot öltött, kiüresítette magát - ő szolgált, nem neki szolgáltak!

-          lemondott jogi státuszáról - az élethez való jogról - nem is védte magát bírói előtt


Bűntetlenül, de bűnözőként kezelve halt meg. Keresztfán, ahol a lázadókat, a bűnözőket, a külföldieket és a rabszolgákat végezték ki!


Hasonlóvá lett hozzánk, hogy mi szabadok lehessünk - Ki- és megváltott!


Alázatos szolgálat és önzetlen szeretet mindig kéz a kézben jár!

Egy elérendő cél!

Isten gyermekei vagyunk, Krisztus örököstársai, Jézus példája előttünk van, mégis egész életünk rámegy a gyakorlásra, a tökéletesedésre, hogy hasonlókká váljunk Hozzá!

Ahogy néhány sztár gyermeke akar apjára hasonlítani és sok gyakorlással követni őt a pályáján. Lehetséges - ha kitartó és eltökélt valaki, hisz a célban.


Minket a hitünk az isten által elismert valódi nagyság felé vezet.

Az út a szolgaságon keresztül vezet. Lukács 14: 11-          3 -


Ha felmagasztaljuk magunkat, ő megaláz - nem támogatja tervét a kevélyek serege.

Márk 10: 43-44


 1. Péter 5: 5-6

Ha megalázkodunk és elismerjük őt Úrnak, aki felé engedelmességgel tartozunk, jön a kegyelem!

Jézus a végsőkig elmenve megalázta magát - új nevet kapott istentől. - Úr Jézus Krisztus!

(Az isten szót úrnak fordították - isteni úr!)

Ez a név lett a leghatalmasabb tekintély a Földön! Úr lett az Atya dicsőségére!


Krisztus urunk példájával dicsőséget szerzett a mennyei Atyának:

-szeretnünk úgy kell, ahogy ő tette

-szolgákká válunk - adni kezdünk, nem elvárni

-önhittség helyett más érdekét és felemelkedését szolgáljuk

-önközpontúság helyett a fókusz Istenre és az emberekre kerül magunk helyettBÉTA KURZUS

 

IV.RÉSZ

 

ÚJ FELELŐSSÉG

 

(Filippi 2: 12-18 alapján)


A gyülekezet jellemzője kell legyen az engedelmesség! Akkor is, ha nincs szolgálati kontroll, felügyelet.

Zúgolódás helyett béke kell jellemezze! Mindenki tegye az Úrtól való elhívását!

Fontos, hogy örömmel szolgáljanak, ne kényszeresen!

A leglényegesebb, hogy ragaszkodjanak az Igéhez, tanulmányozzák és építsék be az életükbe gyakorlati módon.


Feltétele: felelősségvállalás az életükben és a szolgálatban!

Nagyon komolyan kellene venni!!!!


Már az Édenben is Ádám Évára, Éva meg az ördögre mutogatott - senki nem akart felelősséget vállalni, pedig mindenki hibázott!


Jézus áldoztatára a legjobb válasz saját felelősségteljes és engedelmes életünk.

Ezáltal erősítjük a tőle kapott szabadságot - üdvösséget.


-szabadok vagyunk a félelemtől, bűntudattól, káros szenvedélyektől

-fel vagyunk szabadítva szellemben isten megismerésére, egymás szeretetére

-hogy az isten által kijelölt szerepben éljünk az úr áldásától övezve


A szabadság felelősséggel jár - tehát számonkérhetőek vagyunk miatta!

Sokan ezért utasítják el és rettegnek tőle!


Nem a szabadságért kell munkálkodni - azt megkaptuk Krisztusban. A szabadságot kell munkálni, mint a kapcsolatainkat (pl. házasságot) - erősíteni, művelni.


Fontos kimunkálni keresztény szolgálatunk körét.


George Hoffmann a múlt század elején pénzalapot hozott létre a szegényekért.

Milliókat gyűjtött össze kampányával - felhívta a keresztények figyelmét a globális szükségekre is, amit észre kell venni!


Munkálkodjunk istenfélelemmel, ne bántsuk meg istent, ne szomorítsuk meg a szellemét, mert elpocsékoljuk az életünket és az ő egyik munkaterületét, ahol sokat tehetett volna az emberekért általunk.


„Aki jót tehetne, de nem teszi, bűne az annak." - Lukács 12: 47 - számon kéri az úr a sáfárságot.


-          2 -


Ha együtt működöm isten szellemével, akkor segít a krisztusi életet kimunkálni az Úr.

A növekedést Isten adja, de a kertész is fontos tényező!


13. vers - az Ő céljai szerint akarjunk dolgokat és éljünk minden nap!

Ez egy átadott élet kell legyen teljes mértékben!


Sokan félnek isten szerint élni - nem ismerik őt, és azt gondolják, olyat kér, amit nem tudnak véghez vinni, vagy amit nem akarnak - vagy zűrzavarba vezeti őket.


Ez hamis elképzelés - ő a legjobbat akarja és tudja nyújtani, ha hagyjuk és a feltételei szerint játszunk - amik szintén mi értünk vannak.


Ha készek vagyunk az alárendelődésnek, vágyat ad, hogy el akarjuk végezni azt, amire elhívott!


Személyiségünk kiteljesedik és azzá válunk, amivé isten eredeti terve szerint alkotott.


Kiműveli az Ő jó célját bennünk!


Felelősség a társadalom iránt:

„elferdült-romlott nemzedék" - Kr. e. 800 körül - Hérodotosz így ír:

„ a mai fiatalok nem tűrik a korlátokat..."

„reménytelennek látom a jövő nemzedéket..."

„a fiatalság kimondhatatlanul felelőtlen..."


Ergo az emberiség nem változik - csak a környezetünk, technikánk - a problémáink ugyan azok évezredek óta.


Szókratész (Kr. e. 470-400)


„ a mai gyerekek szeretik a luxust tiszteletlenek az idősekkel, locsognak, nem tanulnak!"

„a család zsarnokai, szembeszegülnek szüleikkel... csak az édességet falják..."


Keresztény elhívás:

Lázadó társadalom vegye észre életükben a különbözőséget.


Zúgolódás (erkölcsi) - vitatkozás (isten elleni intellektuális) lázadás! Elégedetlenség Istennel!

Ezekhez kapcsolódik az önsajnálat is!

Az isten dicsőítés ellentétei - ilyenekben nem vehet részt egy keresztény!


„kifogástalanok" - olyanok, akikben jogszerűen nem találni hibát, max. meg lehet őket rágalmazni.


Látni kell a külvilágnak a tisztaságot, hogy valóban változás történt - ÚJ Emberek lettünk!


Lássák rajtunk az Atya vonásait. Kontrasztosan kell, hogy tündököljünk!-          3 -


Beszédünkre is figyelni kell, hisz nem mondhatunk ki egyszerre átkot és áldást!

Ez utóbbira lettünk elhívva!

„Életnek beszédét" mondjuk ki! Pozitívan!


Az evangélium életet ad! Ezért hirdetjük!

Kiváltság és felelősség, hogy a társadalom elé tárjuk.


Felelősség az Egyház iránt!


Hívek - barátaink is!

Az atlétikai edzéshez hasonló kell legyen a gyakorlásunk a szolgálatban - kitartóan.

Futni kell és fáradni - sok a munka!


Az Újszövetségben minden hívőnek papi elhívása van - nőnek és férfinak egyaránt.

Ez nem csak egy kiválasztott férfi csoport privilégiuma.


Másokért élni a szolgálat lényege.

Jacki Pullinger Hongkong nyomornegyedében házakat hozott létre megtért drogosok és prostik részére.


A biblia nem beszél arról, hogy az alapvető ellátásunkon kívül törődjünk saját magunkkal.

Ez a világ szerint ésszerűtlen, Isten szerint dicsőséges!


BÉTA KURZUS

 

V.RÉSZ

 

ÚJ BARÁTSÁGOK


Jézus a barátunk - az Ő barátai a mi barátaink is!


Ma nincs nagy értéke a valódi barátságnak.


Régen a szeretet megnyílvánulása volt!


A gyülekezetben a gyülekezeti élet motorja!

Fontos Jézussal és egymással is ápolni! Nem magányosnak teremtett az Úr! 1 Mózes 2: 18

Az evangélium terjedésének leghatékonyabb módja a barátkozás!


Jézus - kereszten ledöntötte a válaszfalakat köztünk és Isten között - kibékültünk!


Tanítványait barátainak hívta!


Ma: sok a felszínes kapcsolat - párkapcsolatokban is inkább a testiségen van a hangsúly!


Házasságban is nagyon fontos, hogy a párom a legjobb barátom is legyen.

A Mennyben is csak az lesz - a szexualitás megszünik!


Jellemzője:

-őszinte érdeklődés, más érdekével való törődés, elismerés, magunknál fontosabbnak tartás


Gladstone:

Az önzés az emberi fajt sújtó legnagyobb átok.


Usa - felmérés: 500 telefonbeszélgetésben 4000 x: „Én".


Közös érdeklődési kör kell, hogy jellemezzen súlypontilag minket - vagyis Jézus!

Példátlan ez a közelség - Istennel és egymással - közösség jóban és rosszban - bizalom és nyíltság kell jellemezze


A megtérés után kialakult keresztény barátságok mélyebbek, őszintébbek, önzetlenebbek és tartósabbak.


Mindenkit el kell fogadni. De a barátainkat mi választjuk ki!


Közös a szolgálat - egymás munkatársai vagyunk!


Nem működik, ha: nem közös a jövőkép, és az életcélok!!!!-          2 -

 

Testvéreink a küzdőtársaink a harcban - ez kockázatos!

-megvetés, gúny kísérhet- ez nem könnyű mindig

-támogatják egymást a nehéz élethelyzetekben, a harcos mindennapokban

-a harcos hívő élete kockáztatásával is kiáll a testvéreiért és a hitéért


Az első keresztények rendszeresen látogatták a foglyokat a börtönben, és nem féltek fertőző emberekért imádkozni közvetlenül.

A mottójuk: Szolgálni mindenek előtt, hogy némelyeket megmentsünk.


Egy 5 éves kisfiú vállalta, hogy csontvelőjéből ad a nővérének. Mikor kérdezték, miért tette, egyszerűen így válaszolt: Mert szeretem őt!János 15: 13

„Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért"


Pl.: Velencei kalmárban - 3 kérő és 3 ládika szerepel.


Az igazi kincsért mindent kockára teszünk.

Minden kapcsolatban volt kockázat.


Jézus sebezhetővé tette magát barátai számára, teljesen nyitott volt feléjük.

Egy élő és igaz kapcsolatban az ember kitárulkozik, teljesen átadja önmagát!


János 15: 15

„Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam az Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek."

Pedig ő is kockáztatott -hisz elárulták, elhagyták, megtagadták - ez fájdalom.


Az adás által viszont van reménységünk, hogy kapunk is! Életet, barátságot!

Mások barátai, igazi, önzetlen támogatói legyünk! - ez a valódi öröm!


 JOY - angolul  ÖRÖM - Jesus, Others, Yourself

Jézus, mások, temagad - ez a helyes sorrend - HA SZÍVBŐL ÖRÜLNI AKARSZ! J


Tisztelni kell, aki így él!

Az ilyen valóban Jézust követi!BÉTA KURZUS

 

VI.RÉSZ

 

ÚJ ÖNBIZALOM

 (Filippi 3: 1-11)

 

1.

Túlzott önbizalom - arrogánsság tehet, ami mást sért - elvezethet egészen az istenkáromlásig és istentagadásig


Nietsche: „Isten nem létezhet, mert ha létezne, akkor az csak Én lehetnék."


Gyakran épül:

a)      ostobaságra

b)      magasan képzetteknél hatalom, pénz, siker, jó megjelenés velejárója


2.

Alulértékelt jellem - önbizalomhiány!

-értéktelennek érzem magam


Hogyan legyünk egészségesen magabiztosak?


A)

Hamis magabiztosság - önáltatás

-tartsuk távol magunkat a „kutyáktól" - elvadult, hulladékért marakodók

-itt az igében olyan csoport, aki a körülmetélkedéshez ragaszkodott - rájuk kényszeríteni egy elavult, érvényét vesztett zsidó rituálét


Pál kineveti a körülmetélésbe vetett hamis önbizalmat (hisz hit által a szívet kell „körülmetélni", mint a szövetség jelét)


Róma 2: 29


-Pál Thimoteust, aki félig görög volt, csak társadalmi okok miatt metélte körül, hogy a még hitben gyermeki szinten álló zsidók közti szolgálata elfogadhatóbb legyen, nem pedig a hit alapján!!!


Semmit nem tudunk hozzátenni Jézus kereszt áldozatához, ami tökéletes volt.


Pl. származásból fakadó hamis önbizalom - hívő zsidó, jó család - ősi családfa, tiszta faj - kultúra megőrzése  (nyelv, életmód, etikett).


-          2 -

B)

Teljesítményre épülő hamis önbizalomPál - vallásos, törvény tisztelő, megtartó farizeus,  elismert, képzett, társadalmilag elismert, buzgó polgár volt


Őszintén hitt az életvitele igazságában, amiben felnevelkedett!


Számít, hogy miben hiszel!!!

Hitler és Sztálin is őszintén hitt - és őszintén tévedett!!!


-Sokan nem érzik, hogy bűnösök lennének - ők „feddhetetlenek" a törvény előtt

(mintha rájuk nem vonatkozna a Megváltás és a szellemi  törvények)


-Ha a környezetünket szemléljük - egészen jónak és okosnak, és ügyesnek látszunk MAGUNK ELŐTT!!!

-De ha találkozunk egy jobbal, stb... rá kell jönnünk, hogy ez is relatív - ez nem lehet alapja az önbizalomnak.


Az eredményeink az üdvösség szempontjából (Örök Élet) nem számítanak!


Ami régen a világban előny volt - ma keresztényként nem az, vagy esetleg hátrány, amitől illik megszabadulni mielőbb!


C)

Igazi önbizalom

Kár és szemét a régi éleet - Pál így nyilatkozik, annak ítélte meg a régi, bűnös énjét

„Uramnak, Jézus Krisztusnak fönséges ismeretéhez képest."


Ez az egészséges önbizalom alapja: a Krisztusba vetett hit általi üdvösség és élet!


Az emberek szeretnek híres és gazdag ismerőseikre hivatkozni - ez önbizalmat ad nekik átmenetileg.


DE EZ SEMMI AHHOZ KÉPEST, HOGY A KIRÁLYOK KIRÁLYA A BARÁTOD!!!


Ez már lehet valóban az önbizalom alapja!!!


„Nem a törvény által váltam igazzá, hanem a Krisztusba vetett hit révén"

Isten előtt ugyanis hit által válunk igazzá, nem cselekedetek szerint, hogy senki se kérkedjen.


Isten előtti megigazulás = helyes kapcsolat Istennel


(Ez Isten ajándéka, az üdvösség kegyelmi ajándéka, önszántából adja, magunk nem érdemelhetjük ki, nem tudjuk megszolgálni, ha örökké élnénk, akkor sem!)


-          3 -


KÁLVIN:

„Isten Fia teljes mértékben hibátlan volt, mégis önmagára vette gonoszságaink szégyenét, és gyalázatát, és cserébe felöltöztetett minket az Ő tisztaságába."


Általa - ..."megigazultunk minden bűntudatunkból, a múlt, jelen, jövő bűneiből is - így bízhatunk a feltámadásban!

Jézus Krisztus feltámadása ezt garantálja!"


Életünk biztonságban van Krisztusban!

Az ajándékra nem szolgálunk rá - valaki szeret és adja.

Mert szeret.


Önbizalmunk keresztényként a bűnbocsánat tudatából ered!

Isten igaznak tekint! Krisztus által beléphetek Isten jelenlétébe.

Biztonságos út az Atyához.

Efezus 3: 12


Világi szinten túlértékeljük magunkat, isten fölé helyezzük.


Önbizalmunk rögtön növekszik Krisztusban, mihelyst megértjük, mivel rendelkezünk benne.

Ehhez legjobb a keresztény közösségi környezet - a mi szeretet-teljes, bátorító, megerősítő!BÉTA KURZUS

 

VII.RÉSZ

 

ÚJ AMBÍCIÓK

 (Filippi 3: 12-21)


AMBÍCIÓ - SIKER UTÁNI VÁGY!


Sokan vasárnapi keresztények - hétközben csakis saját céljaik miatt élnek és munkálkodnak


Mások mindent felednek - sodródnak, „legyen meg Isten akarata" szemlélettel élnek.... - az ambíciót bűnnek tekintik


Keresztényként:

-jó, ha van siker utáni vágy, csak nem mindegy, hogy hogyan és mire irányul.

-vagy saját vagy Isten dicsőségére munkálkodunk - el kell dönteni


1.

Jézus központú ambíciók


Törekvés:

Krisztus megismerése egyre mélyebben!

-nem intellektuális, hanem személyes


Nem csak információkat akarok róla tudni, hanem Ő maga érdekel!


Ádám is megismerte Évát kezdetben... aki fogant.

Izzó és bensőséges egyesülés által.


2.

Megismerni a feltámadás erejét


A mi életünkben, most, aktuálisan működő, dinamikus erőt!!!

Ha a Szent Szellem, aki bennünk él, és aki Krisztust is feltámasztotta, bennünk él, minket is életre kelt!

Róma 8: 11


Ezzel lefegyverezte a sátánt, legyőzte a halált.


„Hozzá hasonulok a halálban" - Nekünk is vállalnunk kell „némi" szenvedést!

Nem kell keresni, de elkerülhetetlen időnként, hogy a nevéért szenvedni kell és meghurcolhatnak.

Itt kiváltság - bár Jézus szenvedéseihez semmi sem hasonlítható.


Pál kijelenti, hogy bármi is az ára (halál, üldöztetés, szenvedés), vágyik a Jézussal való közösségre!


-          2 -


Story:

1995. április 20. Colorado középiskola - lövöldözés.

Fiatal lány fejlövés áldozata - gyilkos osztálytársa parancsára, hogy tagadja meg Jézust, nemmel válaszolt, fegyverrel a fejénél.


Loyolai Szt. Ignác (1491-1556)


„Az ember Isten dicséretére, tiszteletére és szolgálatára lett megalkotva!"


Tehát minden ennek a célnak az elérése miatt van.

Mindent ki kell használni, ami hozzásegít.

Mindent meg kell tagadni, ami akadályoz.


Munka, család, házasság, szolgálati ambíció, stb.. - mindent alá kell rendelni a Krisztus megismerésére irányuló törekvésnek.


Chuck Colson - alsó középosztályból származó kis ember volt, de törtető, akaraterős.

Nixon embere volt, és börtönbe került, de bevonulása előtt megtért!

Kikerülve létrehozta a „Börtönök keresztény szövetsége" szervezetet.


„Ambíciózus vagyok Krisztusért!" - volt a jelszava.


Pál  - Krisztus atlétájának tekintette magát, aki egy stadionban versenyez.

Mint a futók, mi sem nézzünk hátra felé, csak a célt kutassuk!


Nem a múltból élünk! Nem is pihenhetünk megszerzett babérjainkon!

Minden izmunkat megfeszítve kell haladnunk Isten nekünk tervezett útján!!!


Saját dicsőség:

Önközpontú ambíció!


Pál sokat szenvedett - 2 Kor. 6: 4-7


Vannak, akik elutasítják Krisztust, a megbocsátást, a valódi szabadságot, amiért az isten meghalt.

Nem értik, fogják fel a sorsukat, hogy a pokol vár így rájuk sajnos.

Mert az ő mozgatójuk az önzőség - önző célok!

Vágyaiknak élnek - és ezek kielégítése körül forog minden céljuk.


Élvezni az életet nem bűn! Nem aszkétaságra hívott el az Úr!!!!

Csak önmagunk és mások védelme miatt legyen Isten által szabott védelmi határok között, és ne legyen öncélú.


Mindig a világi dolgokkal törődnek. - Máté 6: 21

„Ahol a kincsed, ott a szíved!"


A Menny az igazi hazánk, az a polgárságunk.


-          3 -


Róma: császári cím - „az emberiség megmentője" - pedig csak ember!

A városok várták győztes császárukat, ajándékot vitt, terheket enyhített!


A test romlik, ha ez az Istenünk! A bekövetkező pusztulást istenítjük.


Isten szeretete átformál - meghatározza a jövőt, és a célokat!


1865. a rabszolgaság eltöröltetik, de jön helyette a szegregáció!


1955. Rosa Parkers feketebőrű nő - ellenállt ennek és leült a buszon a fehéreknek fenntartott ülésre.

Börtönbe zárták érte, de spontán elindított bátor kiállásával egy hatalmas mozgalmat, mely a feketék teljes egyenlőségéhez vezetett.

Martin Luther King szerint:

„Abban a percben megmozdult a világegyetem egyik alkotórésze!"

Hosszú volt a harc, de kitartottak békésen, a szeretet nevében, és győztek!!!


1959-re alkotmányellenes lett a megkülönböztetés  - pedig közben otthonokat és templomokat robbantottak a szélsőségesek, többeket lelőttek.


Sok keresztény együtt a „megfeszített lefelé vezető ösvényén" haladt.


Lényeg:

CSAK KÉT ÚT VAN!


 1. Menny, feltámadás, megdicsőült testű élet
 2. Pusztulás, pokol - szenvedés


Két erő működik:

-feltámadás ereje a szent szellem által

-test kívánságának ereje


Két életstílus:

-szolgálati hajlandóság és részvétel Krisztusért a szenvedésekben is

-kényelmes, könnyű, „biztonságos" élet


Két isten követése:

-Úr Jézus Krisztus

-sátán - evilág istene (hasunk istene)


Kétfajta viszonyulás Krisztushoz:

-bensőséges baráti kapcsolat - igazi barát, szerelmes, társ

-látszat, képmutató kapcsolat


Ambíció kettőssége:

-Isten dicsőségét felemelni az életünkkel

-saját dicsőség keresése


-          4 -


Pál:

Megváltozott az ambícióm! Jézus központú lettem!

Készen álltok, hogy csatlakozzatok hozzám?

Hogy lerontva a sátán munkáját a saját és más életében is, megváltoztassuk ezt a világot?


BÉTA KURZUS

 

VIII.RÉSZ

 

ÚJ ERŐFORRÁSOK

(Filippi 4: 1-9)

 


HOL LESZEK 10 ÉV MÚLVA???


A közösségeknek biztosítani, a hívőknek pedig mihamarabb el kell kezdeni kiépíteni a szilárd alapok lerakását, így elkerülhető lesz a sok tévelygés!


Hogyan állhatunk meg szilárdan keresztényként?


Mint a katona a csata hevében, akire ráront az ellenség, de tartania kell az állását.

Mint a rabszolga az arénában, aki a végsőkig küzd az életéért.


Mi hívők, ugyanígy küzdünk naponta  a gonosz erők ellen.


Szükséges:

-kitartás - bátorság és állhatatosság

-győztes mentalitás - nem elég csak távol tartani az ellenséget

(isten jelenlétében járva, örömmel és békességgel)

-a győztes atléta is díjat kap a győzelem után - mi koronát - együtt uralkodunk az Úrral

-a testvérek a szent szellem bennem és általam végzett munkájának győzelmi jelei - Pál számára fontos, hogy gondoskodása által a testvérek fejlődjenek és ne elbukjanak vagy visszaforduljanak.


Kapcsolatok:

Görög falanx harci alakzat - a katonák vállvetve egymásnak feszülnek - hogy ne legyen rés, amit az ellenség támadhat.

Ha nincs megbontva a sor, legyőzhetetlenek.


Megosztottság:

Ok - személyes ellentét! - Cél: mihamarabbi békesség - ez az evangélium érdeke.


MEGÁLLNI AZ ÚRBAN - függ a vele való kapcsolat intenzitásától, mélységétől!


a)

Örülni - szüntelen! Nehézségek közepette is tudunk örvendezni - hogyan????

Pál is így tett - olvassuk el az Igét!

Mert Krisztusra néz, az üdvösségre, nem a pillanatnyi fájdalomra, és nehézségre.

Hiszi, hogy ez átmeneti és csak hitének próbája.


„Az optimista a fánkot látja, a pesszimista a lyukat"


Legalább az üdvösségnek és az Úr szeretetének örüljünk.-          2 -


A legfőbb örömforrás, akiből hitet és reménységet merítünk  - az Úr legyen!


„Az Úr öröme legyen a mi erősségünk"


Ha nagy a baj, akkor is adjunk hálát, és dicsőítsük, örvendezzünk a szellemi életünk miatt.

És jönni fog az áttörés!


b)

Várni az Urat!

Szelídlelkűség jellemvonása - higgadtság, kedvesség

(Ellentéte a vita, konfliktus, önző vágyak)

-le tudunk mondani Krisztusban a bosszúról!!!!

-nincs szükségünk öntörvénykezésre, mert az Úr érvényre juttatja a hitünk által a jogainkat.

-Az Úr közel! - időben - visszajöhet bármikor és a szent szellem isten által mindig itt van velünk


c)

Könyörgés

-az aggodalmaskodás tönkre tesz

Olyan dolgoktól félünk, ami aztán lehet, soha nem is következik be.

-ha imádkozol - hittel kérsz! itt nincs helye a félelemnek, mert vagy félünk, vagy hiszünk - a kettő kioltja egymást - ha viszont nem hit, akkor haszontalan.

-mindig cselekedni kell - vagyis jó, ha jegyzetet készítünk, vagy van imanaplónk - ez segít!

Később meglátjuk, melyik imánkra válaszol az úr, és kipipálhatjuk - jól erősíti a hitet!

Ekkor viszont jön a következő ima lépés - a HÁLAADÁS!

-az imában le kell tenni tudatosan (!!!) a félelmeket, mert csak blokkol, és isten ezért cserébe békességet ad!

Békesség = teljesség, egészség, jólét, egység Istennel, áldás

„mely minden értelmet meghalad".

Felülmúlik minden reménységet, várakozást vagy felfogóképességet


Isten békessége az Úr közelében tart bennünket

-megőrizni a szívünket és értelmünket Krisztusban

(megvéd támadásoktól, ami eltántoríthat, megtart minden téren a vele való egységben)


Gondolataink: régi mondás - „azok vagyunk, amiket gondolunk".


-nem az számít, ami kimegy a szánkon, hanem, ami a szívben (gondolatainkban van) - ezt vizsgálja az Úr.


„Aki gondolatot vet, szokást arat, aki szokást vet, jellemet arat, aki jellemet vet, az sorsot arat."


-fontos helyes (krisztusi) irányba terelni a gondolatainkat - pl. igaz, tisztességes, jóhírű, kedves, ártatlan-          3 -Nehéz ez a világban - az egészen már. (TV, média)

-sátán naponta kísért


Luther: „azt nem tudjuk megakadályozni, hogy elrepüljön felettünk egy madár, de azt igen, hogy fészket rakjon a fejünkön."


Ha:

-helyes gondolatokkal vagyunk  tele, nem fér már bele a fejembe a rossz!

-hisz az elme nem tétlen  - felébredéstől éber!


-szép természet, műalkotások mind mind hatnak ránk

-ahogy még inkább a Biblia rendszeres olvasása, dicséret, ima, olvasás, közösség


A gondolatunk legyen - Istennel megélt titkos életünk!


Keresztény jó példák követése:

-Krisztus, Pál...

-vezetők által átadott, igehű iránymutatást elfogadva és követve

-keresztény barátok igehű élete


De nehéz: amit látok azt átültessem a saját életembe

Ezt csak gyakorlás és isten szeretetéből fakadó nagy eltökéltség segíti és valósítja meg!


Mi szakít el istentől?

-félelem

-meg nem bocsátás

-vita

-rossz példák (világi, bűnös környezet visszahúzó hatása)


Egység:

-megbocsátás, ima, hálaadás, helyes gondolkodás, jó példák követése - ha ezek megvalósulnak - szilárdan állunk az Úrban.


BÉTA KURZUS

 

IX.RÉSZ

 

ÚJ BŐKEZŰSÉG

(Filippi 4: 10-23)ADAKOZÁS

-nem jó, ha a szószékről „kikényszerített", mert

„csak a jókedvű adakozót szereti az Isten"


-igei, hogy a hívő a közössége költségeire adakozzon - ha a javakból részesül, a terhekből is ki kell venni mindenkinek a részét - így igazságos és tisztességes, hisz a világban is adózunk, KÖZ TERHET VISELÜNK.

Ha a világban kifizetjük ezeket, miért ne tennénk a legdrágább kincset hirdető és ahhoz eljuttató isteni családom részére???


A BŐKEZŰSÉG 3 ÁLDÁSA:

-Pál megtanult nélkülözni minden helyzetben - micsoda példa ez a nehéz időkben!!!!


-megtanult elégedett lenni minden körülmények között.


-nem rossz, ha van vagyonunk, de ne ez legyen a megelégedettség forrása és a cél, amit el akarunk érni!!! Mert akkor nagyon célt tévesztettek leszünk.

-„Mindent elviselek abban, aki erőt ad!" - mondja Pál.


B. Franklin:

„A megelégedettség meggazdagítja a szegényt..."


A gyülekezet Pálnak pénzt küldött nélkülözésében - a közösségvállalás a sorsban szoros kapcsolat esetén, aminek jellemeznie kell egy gyülekezetet, természetes kell legyen!

Megosztani a terheket, egymás terhét hordozni, ahogy a miénket hordozza Krisztus!

(Házasságnál is ugyanez van!)


-A jó tanítás célja, hogy hitben felelősségteljes és kötelességtudó, szentségre törekvő hívek növekedjenek, hogy mindenki spontán és önként, örömmel, mint belső indíttatásként tudja és AKARJA viselni a többiekkel együtt a terheket, MERT LÁTJA SAJÁT CSELEKEDETEI FONTOSSÁGÁT ÉS SZEREPÉT A NAGY EGÉSZBEN.


Öröm: ha adhatunk, jó érzés, felszabadító, ha valakinek segítünk.

Ezt kell megtanulni és gyakorolni. Hogy valódi, élő csatornává váljunk az Úr kezében.


Adakozás - kereskedelmi kifejezés, vagyis tőkebefektetés Krisztusban.

Ha valaki adakozik, a Mennyei Bankban egy saját bankszámlára gyűjt, amiről szükség idején le lehet hívni a pénzt. Vigyázat!!! Nagyon jól kamatozik!!!!!!!!!!!!!!!! J
-          2 -


2 Korinthus 9: 6 - aki szűken vet, szűken arat!


Ezek isteni elvek, szellemi törvények! Mint a gravitáció a fizikai létben!

 

Hudson Taylor (1800 - 1900) - Kínai Misszió Alapítója

Megtanult a szükségben is a nála szegényebbeknek adni!!!!!!

Az utolsó tányér ételét is odaadta! És Isten valahogy mindig gondoskodott róla.

Reggel és este evett egy-egy tál zabkását, 6 napot dolgozott, a 7-en hirdette az evangéliumot.

És 100 évig élt, nagyon-nagyon sok életet megmentett a Pokoltól!!!!


-Bármit is adunk Istennek - Ő megsokszorozza! Lehet, már tapasztaltad is!

Mert működik még a világiaknál is, hisz a munkás megérdemli a bérét. (legyen az idő, ambíció, ajándék, otthon, pénz)


-Emberekbe is fektethetünk - láthatjuk pozitívan megváltozni az életüket.

(a drogos megszabadul, éhező eszik, a ruhátlan ruhát vesz fel, a házasság helyre áll, beteg meggyógyul)


-itteni hithű munkánkkal kincseket gyűjtünk a Mennybe


Adakozás:

Az övéből adunk vissza az Ő munkájába!

Mindent tőle kaptunk! Elvárja: kellemes, jó illatú áldozat ez tőlünk az ő szemében!


-hálaáldozat és dicséret része az adakozásnak - Krisztus engesztelő áldozata tökéletes, ehhez nem lehet hozzá tenni!


Istennek tetsző, hiszen az adományokkal az ő teremtményeit, gyermekeit segítjük


-legyen rendszeres, arányban álló a bevétellel... (1 Korinthus 6: 12)


„ellát mindennel" - betölt minden szükséget, megtetézve feltölt


A Biblia fő mondanivalója - Isten szeret és bőkezű!


Jézus keresztje által mindent nekünk adott!


Legfőbb tanítása az Úrnak - Máté 22: 37 - 40


 1. Szeressünk Istent teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből, minden erőnkből.
 2. Szeressük embertársainkat, mint önmagunkat


Jézus Krisztus a szeretet forrása, általa szeretjük az Atyát és a többi embert.


Pál azt mondaná valószínűleg:

Miért érdemes tehát élni?

JÉZUS KRISZTUS MIATT!


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 45
Tegnapi: 38
Heti: 83
Havi: 716
Össz.: 331 959

Látogatottság növelés
Oldal: Béta kurzus - közép haladóknak
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »